Mesto Lipany panoráma
 
 • Oznámenie

  Mesto Lipany dostalo oznámenie od súkromného prevádzkovateľa rehabilitácie v Lipanoch KSPV, s.r.o. Prešov, že prevádzka zariadenia je zrušená z dôvodu chýbajúceho odborného garanta. Primátor mesta v záujme občanov začal rokovanie so súkromným prevádzkovateľom rehabilitácie. Veríme, že v krátkom čase bude prevádzka obnovená. Prosíme občanov o pochopenie a trpezlivosť.

  vložené: 15.02.2018
 • Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

  Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 38/2018/III/2.b) zo dňa 30.01.2018 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

  zámena majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedeného v k.ú. Lipany,  v registri C KN na LV č. 467, p.č. 199/3 o výmere 138 m2 s ovocnými stromami a kríkmi vo vlastníctve Jozefa a Františka Vandžuru, každý v podiele po ½,  bytom Lipany, Jánošíkova 106 za pozemok vedený v k.ú. Lipany, v registri C KN na LV č. 1375-p.č. 1194/36 o výmere 304 m2 - záhrada vo vlastníctve Mesta Lipany v zmysle GP č. 80/2017 vyhotoveného  Ing. Milošom Kožuškom a overeného OÚ Sabinov, katastrálnym odborom pod č. G1-674/2017. Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto pre zabezpečenie územia a potrebnej cestnej infraštruktúry (rozšírenie účelovej komunikácie a výstavba chodníka) potrebuje pozemok v zmysle predloženého GP č. 80/2017.

  vložené: 07.02.2018
 • Ponuka práce - TEAM INDUSTRIES

  Strojárenská spoločnosť TEAM INDUSTRIES s.r.o. prevádzka Lipany aktuálne hľadá Skladníka/Expedienta.
   
  Náplň práce: Príjem a výdaj tovaru , Zodpovednosť za uloženie tovaru, Manipulácia s tovarom v sklade, Vychystávanie tovaru, Spravovanie dokumentácie k tovaru, príjemiek a výdajok, Reportovanie operácií, Inventarizácia
   
  Požiadavky: Platný preukaz obsluhy VZV, pracovné skúsenosti s VZV/v sklade, MS Office  - základy, systematickosť, zmysel pre poriadok, manuálna zručnosť.
   
  Viac informácií získate na tel. čísle +421 918 423 991, pripadne mailom ludmila.rimska@teamindustries.sk.

  vložené: 07.02.2018
 • Ponuka práce - TEAM INDUSTRIES

  Strojárenská spoločnosť TEAM INDUSTRIES s.r.o. prevádzka Lipany aktuálne hľadá Operátora CNC frézy.

  Náplň práce: Obsluha a zoradenie stoja – fréza, výmena nástrojov, jednoduché úpravy a ladenie programov v systéme Fanuc, definovanie korekcií.

  Požiadavky: Zameranie, odbor: Strojárske, predchádzajúce pracovné skúsenosti s prácou na CNC obrábacích centrách, ideálne Frézka 3-osá, 5-osá, logické a technické myslenie.

  Viac informácií získate na tel. čísle +421 918 423 991, pripadne mailom ludmila.rimska@teamindustries.sk.

  vložené: 07.02.2018
 • Výberové konanie

  Oznámenie o vyhláseni výberového konania 

  Obec Torysa, v zastúpeni starostom obce lng. Jozefom Stedinom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátej službe a školskej samospráve a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov a § 5 zákona a. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplneni niektorych zákonov v zneni neskoršich predpisov vyhlasuje viberový konanie na obsadenie funkcie 

  riáditel'a Základnej školy s materskou školou, Torysa 26, 082 76 Torysa 

  s predpokladaným nástupom od 28, marca 2018.

  vložené: 07.02.2018
 • Oznam COOP Jednota

  OZNAM COOP

  vložené: 11.12.2017

Pozvánky a podujatia

24.2. LYŽIARSKY PRECHOD ČERGOVOM JÁNA TURLÍKA
24.2. LYŽIARSKY PRECHOD ČERGOVOM JÁNA TURLÍKA
Klub slovenský turistov MLADOSŤ ODEVA LIPANY v spolupráci s mestom Lipany 
Vás pozývajú na lyžiarsky prechod ČERGOVOM Jána Turlíka 24. februára 2018

 


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Miestna občianska poriadková ...
Miestna občianska poriadková služba v meste Lipany

Do nášho mesta sa opäť po pauze vrátil úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). ... čítaj ďalej »

Seniori plesali...
Seniori plesali...

Dňa 7. februára 2018 mesto Lipany pripravilo pre seniorov milé fašiangové podujatie Krepľa bál, ktoré sa  konalo v príjemnom prostredí ... čítaj ďalej »

Študentky z Lipian ...
Študentky z Lipian členkami úspešnej reprezentácie

1. - 9. decembra 2017 sa v Bratislave konali Majstrovstvá sveta žien vo florbale. Boli to vôbec prvé majstrovstvá sveta ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: -3.70°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 83%
tlak: 1015kPa

Aktuality a oznamy
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 22.01.2018