Mesto Lipany panoráma
 
 • Zverejnenie adresy ma doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií

  Mesto Lipany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia  o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií do 01.apríla 2019 v meste Lipany pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019

  sekretariat@lipany.sk

  alebo osobne na sekretariáte MsÚ v Lipanoch

  vložené: 19.03.2019
  Zverejnenie adresy ma doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií
 • VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SR V LIPANOCH

  Výsledky hlasovania nájdete v prílohe alebo sekcii Voľby a referendá

  vložené: 17.03.2019
 • Oznámenie o územnom konaní IBV POD Hájom

  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

  Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska č. 1, 082 71 Lipany, podalo dňa 05.03.2019 návrh na umiestnenie líniovej stavby "LIPANY – LOKALITA IBV POD HÁJOM", 

  Na prerokovanie návrhu Obec Krivany, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

  10.04.2019   o   9.30 hod. so stretnutím na Mestskom úrade v Lipanoch – zasadacia miestnosť.

   

  vložené: 14.03.2019
 • Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č.11“

  Obstarávateľ, Mesto Lipany v zast. Ing. Vladimírom Jánošíkom, primátorom mesta, Krivianska 1, 082 71 Lipany, doručil dňa 7.2.2019 Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 11“.

  vložené: 13.03.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Vážení občania, jarné mesiace  predstavujú veľké  nebezpečenstvo vzniku  požiarov. Dôrazne  vás upozorňujeme na veľké nebezpečenstvo pri vypaľovaní trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia našich blízkych, ale i veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy a hospodárskych budov. Preto venujte pozornosť pobytu detí v prírode. Pamätajte na to,  že každá odhodená a neuhasená  cigareta  či  zápalka  sú častou príčinou požiarov.  Veríme, že s vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.  Viac info v prílohe->

  vložené: 05.03.2019
 • Oznamenie o prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu mesta Lipany

  Oznámenie o prerokovaní zmien a doplnkov 2019 , zmena č. 11  územného plánu mesta Lipany

  Informácie a dokumenty na úradnej tabuli

  vložené: 22.02.2019
 • Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  Mesto Lipany zverejnilo informácie pre voličov v slovenskom a anglickom jazyku pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

  Informácie nájdete v sekcii VOĽBY A REFERENDÁ

  vložené: 13.02.2019
  Voľby do Európskeho parlamentu 2019
 • Zverejnenie emailovej adresy a tlačivá na vydanie hlasovacieho poukazu

  Mesto Lipany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu v meste Lipany pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. marca 2019:

  ohlasovna@lipany.sk

  Hlasovací preukaz pre II. kolo volieb prezidenta SR sa vydáva už len osobne alebo na základe splnomocnenia osoby  (vyplniť v žiadosti meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocníte).

  Tlačivo žiadosti na stiahnutie .PDF 41,26kB

  vložené: 07.02.2019
 • Voľby prezidenta Slovenskej Republiky 2019

  Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený .pdf 142,66kB

  Ďalšie informácie v sekcii VOĽBY A REFERENDÁ

  vložené: 18.01.2019
  Voľby prezidenta Slovenskej Republiky 2019
 • Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou

  V prílohe oznamu zverejňujeme informácie finačnej správy k elektronickej komunikácii ->

  vložené: 07.12.2018
 • Vykurovacie obdobie - usmernenie

  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove, si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  a  požiadať  o  spoluprácu pri zabezpečení  protipožiarnych opatrení  počas vykurovacieho obdobia.

  USMERNENIE .doc 303 kB

  vložené: 24.10.2018
  Vykurovacie obdobie - usmernenie

Pozvánky a podujatia

23.3. – STRETNUTIE S HUDBOU
23.3. – STRETNUTIE S HUDBOU

Stretnutie amatérskych hudobných skupín z Lipian a okolia v mestskej galérii. Domáce kapely ako Krypton, Ružový panter, Pazdur, Šnúrka, PP Band a Galaxis  predvedú to najlepšie, čo majú vo svojich repertoároch. Nechajte sa pozvať a príďte sa nabiť pozitívnou dávkou energie. Vstup voľný. Kontakt: Jaroslav Rakaš, 0915 960 261.

23.3. – TVORIVÉ DIELNE
23.3. – TVORIVÉ DIELNE

Okresná organizácia Únie žien Sabinov uskutoční v čajovni Pavučina  Lipany tvorivé dielne   pre  svoje členky i pre širokú verejnosť v rámci okresu. Cieľom tohto podujatia je ukázať výrobu rôznych techník pri zdobení kraslíc, ozdôb a rôznych doplnkov na skrášlenie  našich príbytkov.  K podujatiu budú zverejnené plagáty, na ktorých bude  bližšie uvedené, čo je potrebné so sebou na dielne priniesť. Všetci ste srdečne  vítaní.

29.3. – NÁŠ UČITEĽ, NÁŠ UČITEĽ
29.3. – NÁŠ UČITEĽ, NÁŠ UČITEĽ

Opäť jeden ďalší zo školských dní... Jeden deň v roku chceme venovať aj vám, učitelia...Uvedomujeme si, že práca učiteľov je veľmi náročná a zodpovedná. Tento deň nám dáva príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí sa nás snažia vychovávať a vzdelávať. Chceme vám vyjadriť našu úctu a uznanie. Slávnostný galaprogram venovaný učiteľom hornotoryského regiónu  v Mestskej hale Lipany. Hosť programu SKYVA. Vstup voľný aj pre občanov mesta.


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

KREPĽA BÁL 2019
KREPĽA BÁL 2019

Fašiangy tvoria prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Boli a sú akýmsi spojivom medzi vážnym časom Vianoc a vážnym ... čítaj ďalej »

Krst knižného debutu ...
Krst knižného debutu Natálie Skladanej

V prvom rade musíte čítať,“...takto odpovedala na otázku:  "Ako začať písať?" mladá sympatická Oľšovianka, absolventka lipianskeho gymnázia, študentka vysokej školy, ... čítaj ďalej »

Florbal SK
Florbal SK

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do florbalovej SK-Ligy. Tento projekt je realizovaný pod záštitou Nadácie TV JOJ, ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa

Aktuality a oznamy
Zápis do MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany
Zápis do MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany

vložené: 11.03.2019
NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA
NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA

vložené: 26.02.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019

Kalendár 1 polrok 2019 .pdf 303 kB

vložené: 08.01.2019