Mesto Lipany panoráma
 
 • OZNAM

  Mestský úrad v Lipanoch oznamuje, že začiatok dnešného VIII. MsZ sa presúva na 15.00 h

  vložené: 23.05.2019
 • Rekonštrukcie NN rozvodov elektrickej siete v lokalite Gľace.

  Investorom akcie „Rekonštrukcie NN rozvodov elektrickej siete“ je VSD, Košice, Mlynská č.2

  Stavebný dozor je Ing. Pižem č.t. 0905 408534.

  Stavba je realizovaná dodávateľský. Dodávateľom je firma ESTEA elektro s.r.o. Smižany, zastúpená p. Michalom Sakmarom č.t. 0907 972433.

  Plánovaný termín realizácie prác je 05-06/2019

  NN zemné rozvody budú uložené v ryhe hĺbky 0,8m v chodníku a 1,0m v ceste. Trasa kabelového vedenia bude v chodníkoch cca 1,0 m od oplotenia v závislostí od  jestvujúcich podzemných vedení.

  Písomná komunikácia medzi odberateľmi a investorom prebiehala cestou oznámení  a návratiek o obnove vedenia

  ešte v roku 2018.( doložené v dokladovej častí projektovej dokumentácie)

  Zhotoviteľ stavebných prác je povinný minimálne tri dni pred realizáciou prác, upozorniť vlastníkov príľahlých nehnuteľností o jej realizácii.

  Technickú stránku prípojenia jednotlivých rodinných domov(elektrické prípojky) je potrebné konzultovať s dodávateľom na hore uvedenom tel. čísle. Pokiaľ by boli zo strany obyvateľov ešte iné otázky skúste ich smerovať na investora zastúpeného Ing. Pižemom, ktorý má komplexnejšie informácie o technickej stránke riešenia uvedeného projektu.

  vložené: 20.05.2019
 • Voľby do EP

  ZVEREJNENIE E-MAILOVEJ ADRESY NA DORUČENIE 

  ŽIADOSTI o VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU 

  Mesto Lipany zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti na vydanie hlasovacieho preukazu

  v meste Lipany pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 25. mája 2019:

  ohlasovna@lipany.sk

   

  vložené: 10.04.2019
 • Ochrana lesov a prírody pred požiarmi

  Vážení občania, jarné mesiace  predstavujú veľké  nebezpečenstvo vzniku  požiarov. Dôrazne  vás upozorňujeme na veľké nebezpečenstvo pri vypaľovaní trávy, ktoré každoročne spôsobuje smrteľné zranenia našich blízkych, ale i veľa požiarov lesných porastov, stohov slamy a hospodárskych budov. Preto venujte pozornosť pobytu detí v prírode. Pamätajte na to,  že každá odhodená a neuhasená  cigareta  či  zápalka  sú častou príčinou požiarov.  Veríme, že s vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.  Viac info v prílohe->

  vložené: 05.03.2019
 • Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  Mesto Lipany zverejnilo informácie pre voličov v slovenskom a anglickom jazyku pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

  Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

  Informácie nájdete v sekcii VOĽBY A REFERENDÁ

  vložené: 13.02.2019
  Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Pozvánky a podujatia

31.5. - DEŤOM PRE RADOSŤ
31.5. - DEŤOM PRE RADOSŤ

Zábavné popoludnie v meste, hudobno-zábavný program mestských škôl, športové súťaže a hry venované deťom k ich sviatku. Deti!!! Čaká vás veľa zábavy, zaujímavé atrakcie... a pekný program, v závere ktorého vystúpi STRÝKO BALTAZÁR.  

Bližšie informácie na plagátoch.

31.5, - DETSKÝ DUATLON
31.5, - DETSKÝ DUATLON

KST Mladosť Odeva Lipany vás pozýva detský duatlon, ktorý sa uskutoční s príležitosti Medzinárodného dňa detí na Hradisku v Lipanoch.


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Trieď kovové obaly ...
Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré ... čítaj ďalej »

Tohtoročný benefičný koncert
Tohtoročný benefičný koncert

7. apríl 2019 sa niesol  v duchu už tradičného – benefičného koncertu s úmyslom podporiť našu Gréckokatolícku farnosť v Lipanoch. Koncert sa ... čítaj ďalej »

Tohoročné aktivity v ...
Tohoročné aktivity v Jednote dôchodcov

Prvou našou akciou v januári tohto roku bola turistická vychádzka na Drienicu a Lysu. Znova po roku sme obdivovali  ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa

Aktuality a oznamy
Zápis do MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany
Zápis do MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany

vložené: 11.03.2019
Futbal - máj 2019
Futbal - máj 2019

vložené: 30.04.2019
Do práce na bicykli

vložené: 30.04.2019
Zápis do MŠ KPT.NÁLEPKU 7, Lipany
Zápis do MŠ KPT.NÁLEPKU 7, Lipany

vložené: 15.04.2019
NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA
NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA

vložené: 26.02.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019

Kalendár 1 polrok 2019 .pdf 303 kB

vložené: 08.01.2019