Oficiálna stránka mesta Lipany

Úrady a inštitúcie

 1. MESTSKÝ ÚRAD LIPANY, Krivianska 1, 082 71 Lipany, tel: 051/488 11 51, fax: 051/488 11 70, e-mail: primátor@lipany.sk, sekretariat@lipany.sk
 2. MATRIČNÝ ÚRAD, Nám. Sv. Martina 39 08271 Lipany, tel.: 051/ 48 81 159, e-mail: matrika@lipany.sk
 3. MESTSKÁ POLÍCIA,Nám. sv. Martina 39, 082 71 Lipany, tel./fax: 051 4881155 / 051 4881170, e-mail: mestska.policia@lipany.sk
 4. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR MESTA LIPANY, mobil: 0949 527 227, e-mail: hasicilipany@pobox.sk
 5. ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY, Sládkovičova 2,082 71 Lipany, tel.: 051/4572 666
 6. DOM POKOJNEJ STAROBY – Domov dôchodcov, Domov sociálnych služieb, tel.: 051/4574869, e-mail: dps@charita-ke.sk, adch-ke@charita-ke.sk, www.vucpo.sk
 7. REHABILITAČNÉ STREDISKO LIPANY, Kpt. Nálepku 7, 082 71 Lipany, tel/fax.: 051/4572260, www.vucpo.sk
 8. RÓMSKE KOMUNITNÉ CENTRUM, Kpt. Nálepku 19, 082 71 Lipany, tel/fax..: 051/4572549e-mail: adch-ke@charita-ke.sk, rkc@lonler.sk
 9. SOCIÁLNE PORADENSTVO A PREVENCIA, Klub dôchodcov MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany, tel./fax: 051/7724421, e-mail: unss.presov@unss.sk

Školy

 1. ZŠ KOMENSKÉHO 113 – Komenského 113, 082 71 Lipany, tel.: 051/4893 356, e-mail: zslipany@zslipany.edu.sk
 2. ZŠ HVIEZDOSLAVOVA, Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany tel.: 051/4572 102, e-mail: skola@zshviezdoslavova.sk
 3. ŠZŠ - Špeciálna základná škola, Tehelná 3, 082 71 Lipany, tel.: 051/4573 549
 4. ZUŠ - Základná umelecká škola, Štúrova 29, 082 71 Lipany, tel.: 051/4573 185, e-mail: info@zus-lipany.sk
 5. GYMNÁZIUM LIPANY, Komenského 13, 082 71 Lipany, tel.: 051/4572 285, 051/4892 79, e-mail: škola@gymlipany.edu.sk
 6. SOU LIPANY, Komenského 16, 082 71 Lipany, tel.: 4572548, 051/4572 448, e-mail: soup-riaditel@lonler.sk
 7. MŠ NSM - Materská škola, Nám. sv. Martina 80, Lipany, tel.: 051/4572 439, ms.centrumlipany@centrum.sk
 8. MŠ KPT NÁLEPKU - Materská škola, kpt. Nálepku 7, Lipany, tel.: 051/4572 571, e-mail: mskptn@centrum.sk
 9. ŠKD - Školský klub detí pri ZŠ, ul. Hviezdoslavova 1, Lipany, tel.: 051/4572 102
 10. ŠSZČ pri ZŠ HVIEZD. - Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ, tel.: 051/4572 102
 11. ŠSZČ pri ZŠ KOM. 113 - Školské stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ, tel.: 051/4893 356

Neziskové organizácie, združenia a kluby

 1. Akadémia bojového umenia, Štúrova 37, Lipany 08271, E-mail: svarog.abu@gmail.com, tel.: 0918 303 174
 2. Speed badmintonový klub Lipany, Kukučínova 58, Lipany 08271, E-mail: sbklipany@gmail.com
 3. Školská florbalova liga, 082 71 Lipany, E-mail: 9_peto_9@azet.sk
 4. Novum Castrum, Jarková 4, 082 71 Lipany, tel.: 0944264116
 5. BIKE KLUB, Ovocinárska 12, 082 71 Lipany, tel.: 051/457 48 30
 6. FS ŠARIŠSKÁ LIPA , Krivianska 1, 082 71 Lipany , tel.: 0915/947 407
 7. KLUB DÔCHODCOV, Krivianska 1, 082 71Lipany, tel.: 051/488 11 77
 8. ŠACHOVÝ ODDIEL ŠK TAMI, Komenského 13, 082 71Lipany, tel.: 051/457 22 85
 9. KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV MLADOSŤ ODEVA LIPANY,Nám. sv. Martina 10, 082 71Lipany, tel.: 051/457 42 25
 10. FUTBALOVÝ KLUB ODEVA DUKLA LIPANY, ul. kpt. Nálepku 9, 082 71 Lipany, tel.: 051/457 23 60
 11. MATERSKÉ CENTRUM DANKA A JANKA, Námestie sv. Martina 46, 082 71Lipany, tel.: 051/457 22 47
 12. TK TÍLIA, Višňova 18/A, 08301 Sabinov - Orkucany, tel.: 0907/911 336
 13. TK TÍLIA ODEVA, Za kúpaliskom 13, 082 71Lipany, tel.: 0907/493 749
 14. MO SRZ SABINOV, tel.: 0907/637 852
 15. MS SČK - MS Slovenský červený kríž, 082 71 Lipany, tel.: 051/457 44 44
 16. MO SZZ - MO Slovenský zväz záhradkárov, 082 71Lipany
 17. ZDRUŽENIE BALAŠKA, Nám. Sv. Martina 47, 082 71 Lipany
 18. OZ SITUR, Sládkovičova 11, 082 71 Lipany, mobil: 0907/974 355, e-mail: situr@situr.sk,
 19. KOMUNITNÁ NADÁCIA MODRÁ TORYSA, Sládkovičova 11, Tel.: 051/457 34 54, Mobil: 0905/360 430, e-mail: knmt@lonler.sk
 20. ZDRUŽENIE OBCÍ HORNEJ TORYSY, Krivianska 1, 082 71 Lipany, Tel.: 051/457 34 54, zoht@hornatorysa.com
 21. KYNOLOGICKÝ KLUB MESTA LIPANY, Tehelná 6, 082 71 Lipany
 22. POĽOVNÍCKA SPOLOČNOSŤ HRÁDEK, Sabinovská 65, 082 71 Lipany
 23. STOLNOTENISOVÝ KLUB LIPANY, ZŠ Komenského 14, 082 71 Lipany
 24. TJ MLADOSŤ LIPANY, Štúrova 15, 082 71 Lipany
 25. ZA KRAJŠIE LIPANY, Krivianska 1, 082 71 Lipany
 26. SKUDOS, Janka Kráľa 10, 082 71 Lipany, poklemba@pobox.sk
 27. Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia CHPH Lipany, Vincent Bujňák, 082 71 Lipany, Mobil: 0907 607 156