Mesto Lipany panoráma
 

Foto tvojho mesta

vložený: 02.05.2018 12:39, , čítaný: 346x

Foto tvojho mesta

24. apríla sme vyhodnotili 5. ročník celoročnej súťaže Foto tvojho mesta. Jej cieľom  bolo ponúknuť mladým ľuďom aktívne využitie voľného času, možnosť venovať sa zaujímavému koníčku, rozvíjať talent, konzultovať svoju fotografickú tvorbu s inými fotografmi, prezentovať  fotografie a urobiť ďalší krok na ceste do sveta fotografického umenia.  Súťaž prebiehala počas roka 2017 a do 10. februára 2018 sa prihlásilo 8 autorov s 35  fotografiami vystihujúcimi kategórie život v meste  a voľný námet. Boli medzi nimi nováčikovia i fotografi, s ktorými sme sa spoznali z minulých ročníkov. Na základe záverečného hodnotenia odbornej poroty odovzdal  Mgr. Emil Jacko, prednosta úradu finančné ocenenie   i upomienkové predmety mesta Lipany  víťazom 5. ročníka:

I.kategória: Život v meste

  1. miesto: Poklad v rukách, Tatiana Perháčová
  2. miesto: Nad mestom, PaedDr. Jozef Sobota
  3. miesto: Pohľad na Balažku, Pavol Križalkovič

II. kategória: Voľný námet

  1. miesto: Polárna bublina, Katarína Džačovská
  2. miesto: Za tajomstvami neobyčajného lesa, Lukáš Molnár
  3. miesto: Migrant božstva, Tatiana Perháčová

Výstava fotografií je inštalovaná v čajovni Pavučina. Ak máte chuť, zastaviť sa na chvíľu  a vnímať krásu i jedinečnosť zachytených momentov, a obdivovať autorské fotografie, stačí sa ohlásiť na oddelení kultúry a športu, radi vám výstavu sprístupnime. A čo dodať na záver? Snáď len to, že každé oko má svoju vlastnú techniku pohľadu. V závislosti od jeho citlivosti niektorí dokážeme vidieť krásu okamihu i jej súvislosti aj tam, kde pohľady iných zostávajú na povrchu, ba preniknú k hlbšej podstate. O tom svedčia aj mnohé z víťazných snímok. Oceneným autorom blahoželáme a dúfame, že to nebolo ich prvé, či posledné víťazstvo. Veríme, že nadšenie a láska k fotografii im dlho vydržia a my sa budeme tešiť z ich snímok aj v ďalších sporadických ročníkoch.   

 

Iveta Hrabčáková

Pripojené fotogalérie