Mesto Lipany panoráma
 

Leto v Jednote dôchodcov

vložený: 28.08.2017 14:02, , čítaný: 341x

Leto v Jednote dôchodcov

Členovia Jednoty dôchodcov v Lipanoch  boli aktívni vo svojej činnosti aj počas letných mesiacov. Dňa 28. júna  sa ako víťazi okresných športových hier zúčastnili na krajských športových hrách v Giraltovciach. Naši športovci  obsadili  z 10 zúčastnených družstiev  pekné 5. miesto. Tešíme sa z dosiahnutého výsledku, našim športovcom za reprezentáciu úprimne ďakujeme.

Začiatkom júla sme si urobili opekačku  v krásnom prostredí Špárovej.  V polovici júla sme  s ostatnými seniormi mesta zúčastnili sa na akcii gazdovský dvor Pod hájom v Rožkovanoch. Prežili sme deň v  peknom prostredí, obdivovali sme okolitú prírodu, hlavne jazierka. Čas sme venovali aj zberu liečivých rastlín. Okrem iného sme si pochutnali  na domácom mede a mlieku. 

Dňa 20. júla zúčastnili sme sa na zdravotnej prednáške, ktorá sa uskutočnila v priestoroch čajovne. Lektorom tejto prednášky bol MUDr. Steinbauer z Českej republliky. Témou prednášky boli  bylinky v alternatívnej liečbe, hlavne ich zameranie v liečbe chorôb pohybového  ústrojenstva.  Bola to veľmi zaujímavá prednáška, odborne erudovaná, zaujala  všetkých prítomných.

Dňa 15. augusta sme vlakom navštívili botanickú záhradu v Košiciach. Pekná akcia. Na malej ploche sme mali možnosť  vzhliadnuť  veľa krásy  kvetín a okrasných drevín. Nielen  tie, ktoré  sa pestujú  u nás, ale aj tie, ktoré označujeme ako cudzokrajné.

Zvyšok dňa sme venovali prehliadke pešej zóny metropoly východného Slovenska. 

Irena Liščinská, predsedníčka JDS