Mesto Lipany panoráma
 

Memoriál MUDr. Milana Gaľu

vložený: 29.10.2018 06:00, , čítaný: 198x

Memoriál MUDr. Milana Gaľu

Ako súčasť aj tohtoročných „Dni Lipian“ sa v piatok konal 4. ročník Memoriálu MUDr. Milana Gaľu – volejbalový turnaj o pohár prednostu mestského úradu.  Bol nielen doktorom, ale aj politikom a poslancom: mestským, regionálnym, slovenským aj európskym. Turnaj organizačne zabezpečila športová komisia v spolupráci s oddelením kultúry a športu, ZŠ Komenského 113 a TJ Mladosť Lipany. Sponzorom bolo mesto /ceny, diplomy, občerstvenie/  a víťazný pohár venoval prednosta úradu, p. Emil Jacko. Na turnaj boli pozvané družstvá z Lipian: GYMNÁZIUM, MLADOSŤ, PREDNOSTA TEAM, VK MIX, ZŠ KOMENSKÉHO. Hráči si po otvorení turnaja prednostom úradu a rozhodcom turnaja, uctili pamiatku pána doktora minútou tichá. Boje o víťazstvo boli urputné, ale prebiehali v príjemnej atmosfére a priateľských rozhovoroch.  Víťazom turnaja sa stalo družstvo  VK MIX. Ďalšie poradie družstiev: PREDNOSTA TEAM, MLADOSŤ, GYMNÁZIUM, ZŠ KOMENSKÉHO. Rozhodcami turnaja boli p. Toporcer Bohuš a Gernát Pavol. V závere si hráči sľúbili, že o rok sa veľmi radi stretnú na piatom ročníku.

Poďakovanie za vydarený turnaj patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali či už na jeho príprave ale aj samotnom priebehu.

Černická Anna, predsedníčka športovej komisie

Pripojené fotogalérie