Oficiálna stránka mesta Lipany

Kalendár spoločenských podujatí

  Kam za kultúrou a športom:

  29.9. - 1.10. pondelok - streda - ČARO A MOC LIEČIVÝCH BYLÍN
  Všetkým, ktorí už spoznali liečivú moc, silu a čaro úžasných bylín a prípravkov z nich, prinášame dobrú správu. Opäť veľa dobrých a osvedčených receptov, poradenstva a pomoci od pani Eky Liščinskej na výstave organizovanej ZŠ Komenského 113. Prístavba kultúrneho domu (2. poschodie). Vstup voľný. Výstava sprístupnená verejnosti v čase od 8.30 hod. - 15.30 hod.

  30.9. utorok o 9.30 h - VYCHÁDZKA DO PRÍRODY
  Vychádzka do prírody s prekonávaním terénnych prekážok pre deti z MŠ kpt. Nálepku.

  3.10. piatok - JABĹČKO, JABĹČKO VOŇAVÉ A SLADKÉ
  Vitamínový jabĺčkový deň s rodičmi pri ohníku v školskej záhrade, veď ľudová múdrosť hovorí: "Každý deň jabĺčko, od lekára ďaleko..."Organizátor MŠ kpt. Nálepku.

  4.-5.10. sobota - nedeľa - PIENINY 2014
  KST Mladosť Odeva Lipany a turistické krúžky pri Gymnáziu v Lipanoch vás pozývajú na jesennú turistiku do Pienin. Kontakt: Jozef Sobota, tel.: 0915 042 464.

  6.10. - 30.10. pondelok - piatok od 8.00 hod. - 15.00 hod. - UMENIE V OBRAZOCH
  Výber z celoživotnej tvorby ukrajinského maliara MARIANA BAGNIJA. Predajná výstava obrazov v mestskej galérii. Návštevu výstavy je potrebné vopred ohlásiť na referáte kultúry a športu osobne, prípadne telefonicky: 488 11 - 78. Vstup voľný.

  10.10. piatok o 9.30 hod. - AJ STAROBA MÁ SVOJE KÚZLO
  Staroba je prirodzenou súčasťou nášho života. Dotýka sa každého z nás. Október ako "Mesiac úcty k starším" nám pripomína, aby sme nikdy nezabúdali na starších, uctili si ich každý deň a uvedomovali si ich hodnotu a neustálu potrebu v spoločnosti. Kultúrny program pre obyvateľov Domu pokojnej staroby v podaní žiakov ZŠ Hviezdoslavova.

  10.10. piatok o 16.30 hod. - KREHKÁ KRÁSA HLINY
  Srdečne pozývame na vernisáž výstavy manželov Márie Hanuskovej, rod. Turanskej, a Oskara Hanuseka. Zasadacia miestnosť MsÚ. Vystavovatelia sa od roku 1986 venujú výrobe ľudovoumeleckej dekoratívnej a úžitkovej keramiky, ktorá je zameraná na reliéfy, kachlice, taniere, figurálne plastiky a suveníry. Ich motívmi sú hlavne slovenské ľudové odevy /kroje/, ľudové tradície, vinárska a sakrálna tematika. Výstava potrvá do 28.11.2014 (pondelok - piatok) v čase od 8.00 hod. - 15.00 hod. Návštevu výstavu je potrebné ohlásiť na sekretariáte MsÚ. Tel.: 0514881150

  12.10. nedeľa o 15.00 hod. - STAROBOU SA ŽIVOT NEKONČÍ
  Produktívne obdobie končí, starší človek hľadá a prijíma nové výzvy a radosti života. Sviatočné októbrové stretnutie členiek Únie žien v čajovni Pavučina pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším".

  12.10. nedeľa o 9.00 hod. - JESENNÝ PRECHOD DEMJANKOU
  25. ročník jesenného prechodu z Vislanky cez Kňazovú, Demjanku a Putnov až priamo do Lipian. Kontakt: Bernard Majtner ml. 0905 276 339.

  14.10. utorok - DEŇ ÚCTY K STARŠÍM SPOJENÝ S DŇOM VÝŽIVY
  Stretnutie detí a starých rodičov v materskej škole spestrené krátkym programom a ochutnávkou zdravých jedál. MŠ Centrum.

  15.10. streda o 9.30 hod. - KYTIČKA POTEŠÍ
  Tvorivé dielne pre radosť i pre potešenie. Viazanie kytíc zo sušených kvetov, lesných plodov i jesenného lístia v RhS Lipany.

  20.10. pondelok o 14.00 hod. - JESEŇ ŽIVOTA
  "Nič nebeží rýchlejšie ako roky", povedal kedysi veľmi dávno Ovídius. Táto skutočnosť však nie je príčinou smútku, pretože s rokmi sa človek stáva múdrejším i skúsenejším. V jeho bielych vlasoch je skrytá múdrosť, vo vráskach skúsenosť, v chvejivých rukách láskavosť. Októbrová akadémia pre dôchodcov mesta s kultúrnym programom žiakov miestneho gymnázia. Mestská galéria. Vstup voľný.

  21.10. utorok o 9.30 hod. - TURNAJ FLORBALOVEJ PRÍPRAVKY
  Turnaj žiakov 1. stupňa ZŠ v mestskej hale. Organizátor ZŠ Hviezdoslavova 1.

  25.10. sobota o 7.00 hod. - VYSOKÉ TATRY - SYMBOLICKÝ CINTORÍN
  Pietna spomienka na pamiatku obetí Vysokých Tatier. Symbolický cintorín pri Popradskom plese (1525mnm) pod stenou Ostrvy je miestom, kde sú umiestnené pamätné tabule s menami ľudí, ktorí zahynuli vo Vysokých Tatrách, ale kde nie je nikto pochovaný. Túra na záver letnej turistickej sezóny pred zimnou uzáverou turistických chodníkov a účasť na sv. omši na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou. Odchod o 7:00 hod. zo stanice SAD. Prihlášky a info: Jozef Sobota, tel.: 0915 042 464

  27.- 31.10. pondelok - piatok o 9.30 - ŠARKANIÁDA
  Šarkany patria k jesennej oblohe a o tom, že si ich nepúšťajú len deti, svedčí aj výstava rodinných šarkanov v priestoroch materskej školy kpt. Nálepku.

  27.10. pondelok o 14.00 hod. - RIEŠIME KRÍŽOVKY, HLAVOLAMY A SÚŤAŽÍME
  Krížovky, rébusy a hlavolamy sú dobrou zábavou na každý deň. Lúštite a zabávajte sa, zaručene sa pobavíte nielen doma, na cestách, ale aj v lipianskom Senior klube.

  29.10. streda o 16.30 hod. - ŠKOLSKÝ KONCERT ZUŠ
  Srdečne pozývame na prvý koncert ZUŠ Lipany. Mestská galéria. Príďte stráviť príjemný podvečer v spoločnosti hudby a tanca v podaní žiakov ZUŠ Lipany. Vstup je voľný.

  P R I P R A V U J E M E :

  *EURÓPSKY DEŇ RODIČOV A ŠKÔL + CIBUĽOFEST + ZEMIAKOVÁ PÁRTY
  Jesenné tvorivé dielne s množstvom zábavy a detského smiechu (MŠ Centrum)
  *MÔJ STROM
  Prírodovedné poznávanie a envirohry v prírode (MŠ Centrum)
  *VĎAKA VÁM, STARÍ RODIČIA
  "Každý, kto je malý chlapec, bude raz aj dedko. Dedka všetci v úcte majú, dedko vie vždy všetko. Každé dievča bude raz aj milá stará babka. Pre nás je od babky pusa ako cukor sladká..." Milé stretnutia detí z Rehabilitačného strediska so starkými z Domu pokojnej staroby v Lipanoch.