Oficiálna stránka mesta Lipany

Kalendár spoločenských podujatí

  Kam za kultúrou a športom:

  1.- 31.1. pondelok – piatok – UMENIE V OBRAZOCH MARIANA BAGNIJA
  Predajná výstava obrazov v mestskej galérii z celoživotnej tvorby ukrajinského maliara MARIANA BAGNIJA. Návštevu výstavy je potrebné vopred ohlásiť na referáte kultúry a športu osobne alebo telefonicky na č. 488 11 77. Vstup voľný.

  3.1. sobota o 18.00 h – MUSIC PARTY 2015
  Hudobná skupina Ružový panter a účinkujúci GALAXIS, GENERÁCIA, KRYPTON, PP BAND vás srdečne pozývajú na 22. ročník plesu. Reštaurácia XXL. Vstupné: 17 €. Predaj vstupeniek u J. Rakaša - 0915 960 261.

  6.1. utorok o 7.00 h – LEVOČSKÝM POHORÍM
  17. ročník lyžiarskeho prechodu. Organizuje KST Mladosť Odeva Lipany. Zodpovedný: Vladimír Plavčan - 0908 310 812.

  10.1. sobota o 18.00 h – XI. PLES RUSÍNOV
  Občianske združenie DOMOVINA NAŠA srdečne pozýva na ples, ktorý sa bude konať v hoteli Mladosť v Lipanoch. Cena vstupenky 20 €. Do tanca a spevu hrá hudobná skupina GALAXIS. Rezervácia vstupeniek: Valéria Turáková - 0915 252 877, 051 4572 834. Veľmi radi uvítame páry v ľudovom kroji.

  11.1. nedeľa o 16.30 h – NOVOROČNÝ TANEČNÝ KONCERT
  Koncert ZUŠ v Lipanoch pri príležitosti 20. výročia založenia TK Tília Lipany. Mestská hala. Vstupné 1 €.

  12.1. pondelok o 14.00 h – VÝROČNÁ SCHÔDZA
  Hodnotenie činnosti Senior klubu v mestskej galérii.

  14.1. streda o 8.00 h - BESEDA S LEKÁROM
  Beseda pre žiačky 8.-9. ročníka ZŠ Hviezdoslavova 1 s MUDr. Martinom Harčárom.

  14.1. streda o 9.30 h – NOVOROČNÉ VINŠOVANIE
  Súťaž o najkreatívnejší vinš v RhS Lipany.

  17.1. sobota o 18.00 h – TURISTICKÝ PLES
  17. ročník plesu, kde vás čaká bohatá tombola, kultúrny program... stačí sa dať pozvať. Hotel Lipa. Vstupné 15 €. Do tanca hrá hudobná skupina Toreska. Predaj vstupeniek u Jozefa Kaščáka - 0905 209 299.

  21.1. streda o 10.30 h – SNEHULIAČIK PEKNÝ, BIELY
  Medzitriedna súťaž v stavaní snehuliakov v MŠ kpt. Nálepku.

  23.1. piatok o 9.00 h - ŠALIANSKY MAŤKO
  Okresné kolo v prednese povestí žiakov 2.-7. ročníka na ZŠ Hviezdoslavova 1.

  24.1. sobota o 9.00 h – VOLEJBALOVÝ TURNAJ MUŽOV
  4. ročník volejbalového turnaja v telocvični ZŠ Komenského 113. Organizátor TJ Mladosť Lipany. Kontakt: Juraj Figura - 0908 644 375.

  30.1.-1.2. piatok – nedeľa – REGIONÁLNY ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV
  Zraz turistov v Stropkove. Organizuje KST Mladosť Odeva Lipany. Kontakt: BeťoMajtner, ml.- 0905276339.

  30.1. piatok o 18.00 h – VALENTÍNSKY PLES
  Srdečne vás pozývame na Valentínsky ples, ktorý pripravuje študentská spoločnosť na miestnom gymnáziu. Bližšie informácie na plagátoch.

  Pripravujeme:
  *JEDNA GUĽA, DRUHÁ GUĽA, TRETIU NAVRCH DÁME...
  Stavanie snehuliakov, guľovačka, otláčanie postavy v snehu. Organizátor RhS Lipany.
  *KARNEVAL NA ĽADE
  Zábavné súťaže pre deti z mesta na ľadovej ploche pri ZŠ Hviezdoslavova 1.
  *ZIMNÁ OLYMPIÁDA
  Zimné športové hry v MŠ Centrum.
  *ZIMNÁ PRÍRODOVEDNÁ VYCHÁDZKA
  Prírodná lokalita Lúčka – Potoky. Beseda s poľovníkom. Organizuje MŠ Centrum.
  *SNEHOVÉ VARIÁCIE
  Celomestská súťaž v stavaní snehových figurín.
  *POLROČNÝ VOLEJBAL – telocvičňa na miestnom gymnáziu.