Oficiálna stránka mesta Lipany

Kalendár spoločenských podujatí

  Kam za kultúrou a športom:

  1.4. – 10.5. pondelok – piatok od 8.00 – 15.00 h - PORTRÉT ZEME
  Výstava obrazov z umeleckého štetca Miroslava Buchera pri príležitosti životného jubilea. Mestská galéria Lipany. Vstup voľný. Návštevu výstavy objednávajte na oddelení kultúry a športu, tel.: 488 11 77.

  1.5. – 31.5. pondelok – piatok 8.00 – 15.00 h - FAREBNÉ IMPRESIE
  Predajná výstava obrazov lipianskej rodáčky Evy Vološinovej v zasadacej miestnosti MsÚ Lipany. Výtvarné pohľady autorky na svet v najnovšej tvorbe posledných rokov. Návštevu výstavy je potrebné ohlásiť na sekretariáte MsÚ Lipany, tel.: 488 11 50. Vstup voľný.

  1.5. piatok o 15.00 h – U NAS NA VYCHODZE
  Ľudovo-zábavná skupina BRAVO a mesto Lipany Vás srdečne pozývajú na program, v ktorom nebude chýbať hudba, humor, zábava a dobrá nálada. Mestská galéria. Vstupné: v predpredaji 4 €, v deň koncertu 5 € - MsÚ, oddelenie kultúry a športu, Krivianska 3, tel.: 488 11 77.

  2.5. sobota - TERYHO CHATA
  Výstup na vysokohorskú chatu vo Vysokých Tatrách. Info: PaedDr. Jozef Sobota, 0915 042 464.

  3.5. nedeľa o 14.00 h - MEMORIÁL JOZEFA ČECHA
  Tradičný šachový turnaj pre všetky vekové kategórie v klubovni miestneho gymnázia. Kontakt: PaedDr. Jozef Sobota, 0915 042 464.

  3.5. nedeľa - VÝSTUP NA SMREKOVICU Z VYŠNÉHO SLAVKOVA
  Čerstvý ranný vzduch na vrchole Smrekovice a nádherný výhľad na Spiš i Tatry sú dobrým dôvodom, prečo sa pridať ku spoločnému výstupu s lipianskymi turistami. Kontakt: Ing. Beťo Majtner, 0905 276339.

  4. - 7.5. pondelok – štvrtok - VODIČKA, VODIENKA
  Predplavecká príprava detí MŠ Kpt. Nálepku spojená s poznávacími návštevami regiónu v Planetáriu v Prešove a soľnobanskom múzeu v Solivare.

  5.5. utorok o 8. 00 h - VLASTNÁ LITERÁRNA TVORBA
  Už po šestnásty raz vyhodnocujeme najlepšie žiacke literárne práce, v ktorých sa talent pretaví do víťazstva v jednotlivých kategóriách. Vyhodnotenie mestskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe. Mestská galéria.

  5.5. utorok o 8.30 h - ROZPRÁVANIE SPOD KOŠATEJ LIPY
  Najlepší recitátori nášho mesta si pod symbolickou rozkošatenou lipou zmerajú svoje jazýčky na 16. ročníku mestskej súťaže v prednese prózy. Mestská galéria.

  7.5. štvrtok o 13.00 h - PIETNY AKT
  Pripomeňte si spolu s nami 70. výročie ukončenia 2.svetovej vojny na slávnostnom stretnutí kladenia vencov spolu s priamymi účastníkmi týchto bojov pri pamätníku v dolnom parku.

  7.5. štvrtok o 8.30 h - HORNOTORYSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
  IX. ročník futbalového turnaja starších žiakov v mestskej hale. Organizuje ZŠ Hviezdoslavova 1.

  7.5. štvrtok o 9.00 h - NIE JE DOLEŽITÁ FARBA PLETI, ALE FARBA DRESU
  VIII. ročník futbalového turnaja pre hráčov prešovského a košického kraja. Organizuje Komunitné centrum Lipany. Kontakt: Mgr. Marko Urdzík, tel.: 4572 549.

  8. - 10.5. piatok – nedeľa - POLONINY
  KST Mladosť Odeva Lipany vás pozýva na jarné potulky. Kontakt: PaedDr. Jozef Sobota, 0915 042 464.

  9.5. sobota od 13.00 h - 50. VÝROČIE UDELENIA ŠTATÚTU MESTA
  Sviatočné májové popoludnie venované 50. výročiu udelenia štatútu mesta Lipanom so slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva a zábavno-kultúrnym programom pre deti, mládež i občanov na námestí. Viac informácií na plagátoch.

  10.5. nedeľa o 7.00 h - MIESTNE PRETEKY V CHYTANÍ RÝB
  Preteky pre deti a mládež do 15 rokov v chytaní rýb udicou. Štrkovisko Rožkovany. Kontakt: JUDr. Ján Michňák, 0907 637 852.

  12. 5. - 31.5. pondelok – piatok od 8.00 h – 15.00 h - S O N D A
  Putovná výstava najlepších prác žiakov SUŠ z Prešova v širokom spektre výtvarných prístupov a techník v propagačnej grafike, výtvarníctve, priestorovom dizajne, dekoračnej tvorbe a maľbe. Mestská galéria Lipany. Vstup voľný. Návštevu výstavy objednávajte na oddelení kultúry a športu, tel.: 051 /488 11 77.

  13.5. streda o 14.30 h - MAMIČKA, VĎAKA ZA ŽIVOT
  Vďačiť Ti chcem, mama, za nežnosť i za lásku, ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj... Kultúrny program detí RhS a OZ Úsmev so spoločným posedením. Rehabilitačné stredisko Lipany.

  14.5. štvrtok od 8.00 h - FLORIÁNSKA KVAPKA KRVI
  Výjazdový odber krvi organizovaný MS SČK a DHZ Lipany na pomoc tým, ktorí to naozaj potrebujú. Príďte pomôcť, podporiť a darovať to najcennejšie čo môžete, a to kúsok seba. Mestská galéria.

  15.5. piatok o 16.00 h - MAMULIENKA, MAMIČKA
  Piknik pre mamy na školskom dvore v MŠ Kpt. Nálepku.

  17.5. nedeľa o 15.00 h - MAMIČKA JEDINÁ – MAMIČKA ZLATÁ
  „Mamička jediná, mamička zlatá, ktože ti na tvári úsmevy zráta, ako to slniečko stále mi svieť, veď si moja láska, si celý môj svet“. Srdečne pozývame na slávnostnú akadémiu pri príležitosti Dňa matiek. Mestská galéria. Vstup voľný. Garantom programu sú deti z MŠ Centrum.

  18.5. pondelok o 13.00 h - ZLEPŠUJ PAMÄŤ KRÍŽOVKAMI
  Tréning mozgu pomáha proti demencii a Alzheimerovej chorobe. Cvičenia na pamäť členov Senior klubu v Lipanoch.

  21.5. štvrtok o 9.00 h - HUMANITA, NESTRANNOSŤ, DOBROVOĽNOSŤ,
  CELOSVETOVOSŤ Okresná súťaž hliadok mladých zdravotníkov na Základnej škole Komenského 113.

  22.5. piatok o 19.00 h – Z VALAŠEČKU ZA DRAŽEČKU
  Celovečerný program folklórneho súboru ŠARIŠAN. Mestská hala v Lipanoch. Vstupné: 5 €. Predpredaj vstupeniek od 4.5.2015 na oddelení kultúry a športu MsÚ, tel.: 488 11 77. Program folklórneho súboru je inšpirovaný bohatstvom folklórnych tradícií regiónov východného Slovenska - Šariš, Zemplín a Spiš. Príďte aj vy medzi nás a vychutnajte si atmosféru nášho jedinečného podujatia.

  24.5. nedeľa o 16.30 h – BENEFIČNÝ KONCERT ZBORU BYZANTION A HOSTÍ
  Koncert na podporu výstavby gréckokatolíckeho ikonostasu. Účinkuje akordeónový orchester ZUŠ Lipany a gréckokatolícky zbor Byzantion. Ako hostia vystúpia zbor sv. Michala z Poľova a akordeonisti z konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Srdečne pozývame.

  25.5. pondelok o 16.00 h - DARUJ KRV, DARUJ ŽIVOT
  Ľudská krv je nenahraditeľná. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť. Aj vaše rozhodnutie darovať krv často rozhodne o osude iného človeka a záchrane života. Stretnutie darcov krvi spojené s ocenením nových držiteľov Janského plakety za rok 2014. Mestská galéria.

  27.5. streda 9.30 h – 11.00 h - SUPER TRIČKO
  Súťaž o kreatívne tričko s využitím rôznych techník pri výzdobe. Rehabilitačné stredisko Lipany.

  27.5. streda o 8.00 h - VIACBOJ VŠESTRANNOSTI
  16. ročník športových súťaží pre deti predškolského veku v športovej hale s umelou trávou. Organizuje TJ Mladosť Lipany a MŠ Dubovica. Kontakt: Anna Černická, 0905 552 771.

  29. – 30.5. piatok – sobota - 24 HODINOVÝ VOLEJBALOVÝ MARATÓN
  9. ročník volejbalového turnaja pre hráčov z Lipian, okolia a celého Slovenska. Kontakt: Anna Černická, 0905 552 771, Ing. Peter Tejbus, 0908 255 481. Rozpis: 9.00 h – žiaci a žiačky, 13.00 h – učitelia a od 17.00 h – prihlásené družstvá.

  29.5. piatok o 8.00 h – KRÁĽ MODERNÉHO TANCA
  Tanečná prehliadka mentálne a telesne postihnutých detí a mládeže spojená s výstavou prác žiakov Spojenej školy v Lipanoch. Mestská galéria.

  31.5. nedeľa o 15.00 h - MAMIČKE Z LÁSKY
  Deň matiek sa oslavuje na počesť všetkých matiek v snahe vyjadriť vďačnosť za energiu a úsilie, ktoré vynakladajú pri výchove detí. Stretnutie členiek MO ÚŽ v čajovni Pavučina.

  31.5. nedeľa o 14.20 h - BEH NA VRCHOL MINČOLA
  14. ročník behu do vrchu. Prezentácia od 13.15 h - 14.15 h, pri štarte - poľovnícka chata. Bližšie informácie na plagátoch. Kontakt: Ing. Ján Feltovič, 0908 893751, feltovic@lipany.sk, PaedDr. Jozef Sobota, 0915 042464, jsobota31@gmail.com

  31.5. nedeľa - SABINOVSKÁ MUHA
  Preteky v love rýb udicou. Vodná nádrž Jakubovany. Organizuje MO SRZ. Kontakt: JUDr. Ján Michňák, 0907637852.

  PRIPRAVUJEME:
  O 70. VÝROČIE OSLOBODENIA V DEJINÁCH MESTA (Gymnázium)
  O MLIEČNY ŠKOLSKÝ PROJEKT, 13. ročník mliečneho dňa (MŠ Centrum)
  O ČÍTANIE POD LIPAMI (MsK)
  O TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA, rozdávanie letákov v meste (ZŠ Hviezd. 1)
  O 4. – 15.5. TÝŽDEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, (ZŠ Kom. 113)
  O TURISTICKO- PRÍRODOVEDNÁ VYCHÁDZKA ... (MŠ Centrum)
  O MESTSKÁ SPEED BADMINTONOVÁ LIGA, nedeľňajšie športové zápasy (SBK)