Oficiálna stránka mesta Lipany

Kalendár spoločenských podujatí

  Kam za kultúrou a športom:

  1. - 30. 9. pondelok - piatok - DOTYKY ŽIVOTA
  Výstava fotografií z rôznych udalostí v meste Lipany, ktoré boli súčasťou nášho života. Mestská galéria. Návštevu výstavy je potrebné ohlásiť na referáte kultúry a športu osobne alebo telefonicky: 4881177-78.

  1. 9. pondelok o 7.00 h - UKÁŽKY ZÁCHRANY TOPIACEHO SA V DRAVEJ VODE
  Výuka 1. pomoci pre členov MS SČK na Červenom Kláštore. Bližšie informácie na tel. čísle 0902 223 747, 0902 612 312.

  1. 9. pondelok o 6.00 h - VÝZNAMNÉ VRCHOLY SLOVENSKA
  KST Mladosť Odeva vás pozýva na akciu "Významné vrcholy Slovenska - Východná Vysoká" (2429 m n. m.). Možnosť výberu z dvoch horolezeckých trás v dĺžke 22 km a 13 km. Info a kontakt: Jozef Sobota 0915 042 464, Beťo Majtner, ml. 0905 276 339.

  4. 9. štvrtok o 9.30 h - ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKY ROK
  Sviatočné stretnutie učiteľov a detí z Rehabilitačného strediska v Lipanoch pri šálke voňavého bylinkového čaju. Čajovňa Pavučina.

  5. - 6. - 7. 9. piatok - sobota - nedeľa DNI MESTA LIPANY A 15 ROKOV DOMU POKOJNEJ STAROBY
  Športový, kultúrny a duchovný program venovaný občanom mesta a švajčiarskym hosťom. Spoločné obhliadnutie za 15 rokmi spolupráce, vzájomného priateľstva i vzácnych spomienok na ľudí, spoločné okamihy a nezabudnuteľné chvíle s milými priateľmi. Program jednotlivých dní na informačných plagátoch.

  11. 9. štvrtok od 8.00 h - VÝJAZDOVÝ ODBER KRVI
  Výzva pre dobrovoľných darcov krvi, darovať krv ako to najvzácnejšie, čo pomôže zachrániť životy chorým a zraneným. Mestská galéria. Organizuje MS SČK v Lipanoch.

  12. 9. piatok od 8.00 h - DNI NEZÁBUDIEK 2014
  Finančná zbierka v uliciach mesta realizovaná študentami miestneho gymnázia v spolupráci s Ligou za duševné zdravie venovaná ochrane zdravia a rozvoju ľudských práv.

  15. 9. pondelok o 11.00 h - STRETNUTIE 4 OKRESOV NA MINČOLE
  25. ročník spoločných stretnutí turistov zo Starej Ľubovne - Bardejova - Sabinova a Prešova na najvyššom bode pohoria Čergov. Kontakt: Beťo Majtner, ml,. 0905 276 339.

  15. 9. pondelok o 13.30 h - PODMINČOLSKÉ ZASTAVENIE PRI KRÍŽI
  Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska sa turisti z Lipian i širokého okolia stretnú pri ďakovnej svätej omši na Minčole so začiatkom o 13.30 hod. Kontakt: Vladimír Plavčan 0908 310 812.

  16. - 24. 9. utorok - streda - MEDŽUGORIE
  Farská púť k Panne Márii Kráľovnej pokoja za posolstvami viery, modlitby, lásky a pôstu. Kontakt: Daniela Bednárová 0905 259 365.

  22. 9. pondelok o 8.00 h - ĽUTINSKÁ BAZILIKA A DREVENÉ KOSTOLÍKY
  Deň seniorov v neďalekej Ľutine spojený s návštevou baziliky Minor a skanzenu replík gréckokatolíckych chrámov z východného Slovenska i susedného Poľska. Informácie v Senior klube u p. Hétharšiovej.

  22. - 26. 9. pondelok - piatok od 9.00 h - 15.00 h - MÁŠ RÁD OVOCIE A ZELENINU?
  Výstavná expozícia ovocia, zeleniny a kvetov je príjemným pripomenutím jesenného zberu vypestovanej úrody zo záhrad spojená s poznávaním a ochutnávkou nových druhov v RhS.

  27. 9. sobota o 9.00 h - MICHALSKÝ VOLEJBAL
  2. ročník mix turnaja vo volejbale v telocvični ZŠ Komenského 113 v Lipanoch. Kontakt: Michal Elsner 0918 540 467.

  27. - 28. 9. nedeľa o 9.00 h - HREBEŇOM ČERGOVA V JESENI
  Dva nádherné dni na odľahlom hrebeni Čergova a putovanie za jeho výnimočnými krásami so spomienkou na Jozefa Hamráčka v sedle Uhlisko. Kontakt: Vladimír Plavčan 0908 310 812.

  28. 9. nedeľa o 14.30 h - HOSŤOVANIE BRAZÍLSKEHO ZBORU CANTILENA
  Koncert ženského speváckeho zboru Cantilena zo Sorocaby s dirigentkou Lanou Bernandes a lipianskymi zbormi i ďalšími účinkujúcimi na koncerte v kostole sv. Martina v Lipanoch.

  PRIPRAVUJEME:
  ČERVENÁ STUŽKA, charitatívna zbierka a žiacke aktivity (ZŠ Hviezd.1)
  TRIEDA ŠAMPIÓN, na bicykli, kolobežke i kolieskových korčuliach (MŠ Centrum)
  ŠARKANIÁDA, súťaž o najkrajšieho šarkana (MŠ Centrum)
  BIELA PASTELKA, finančná zbierka (ZŠ Kom. 113)
  VARÍME LEKVÁR - VARÍME, zábavno-tvorivá dielňa (MŠ kpt. Nálepku)