Oficiálna stránka mesta Lipany

Kalendár spoločenských podujatí

  Kam za kultúrou a športom:

  1.4. - 10.5. pondelok - piatok od 8.00 - 15.00 h - PORTRÉT ZEME
  Výstava obrazov z umeleckého štetca Miroslava Buchera pri príležitosti životného jubilea. Vernisáž výstavy a osobné stretnutie s autorom 16. apríla o 16.30 hod. v Mestskej galérii v Lipanoch. Návštevu výstavy objednávajte na oddelení kultúry a športu, Tel.: 488 11 78.

  1.4. - 30.4. pondelok - piatok 8.00 - 15.00 h - FAREBNÉ IMPRESIE
  Predajná výstava obrazov lipianskej rodáčky Evy Vološinovej v zasadacej miestnosti MsÚ Lipany. Výtvarné pohľady autorky na svet v posledných rokoch a výňatok z najnovšej tvorby. Návštevu výstavy je potrebné ohlásiť na sekretariáte MsÚ Lipany, Tel.: 488 11 50. Vstup voľný.

  1.4. - 31.10. - O NAJKRAJŠÍ BALKÓN A NAJKRAJŠIU ZÁHRADKU
  Milovníci kvetov a okrasných záhrad, pozor! Opäť po roku máme pre vás pripravený už 17. ročník mestskej súťaže "O najkrajší balkón a najkrajšiu záhradku". V čase od 1.4. - 31.10. MO ÚŽ, SK a mesto Lipany budú objektívom fotoaparátu zachytávať živú nádheru vašich záhradiek i balkónov a oceňovať... Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2015.

  1.4. streda o 9.30 h - VÝSTAVKA VEĽKONOČNÝCH POZDRAVOV
  Pohľadnicový pozdrav darovaný z lásky poteší. Je prejavom úcty, priateľstva i dobrých úmyslov pri akejkoľvek udalosti. Nastávajúca Veľká noc je peknou príležitosťou pre deti z RhS vyskúšať si svoje kreatívne nápady a potešiť nimi seba i svojich blízkych. Výroba pozdravov prebiehala v týždni od 16. do 20. 3. 2015.

  3.4. piatok - REGIONÁLNA VÝSTAVA MAJSTROV CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV V KAPUŠANOCH
  Na otázku, či je to chovateľstvo alebo šport, neexistuje jasná odpoveď. Ale vieme, že všetko sa začína v máji, keď chovatelia štartujú svoje holuby z rôznych pretekov a približne každý týždeň sa zúčastňujú súťaží až do konca septembra. A tak aj naši lipianski chovatelia majú na regionálnej výstave svoj priestor na prezentáciu toho, čo všetko začínajúca sezóna prinesie. Info: Pavol Stolárik 0915 962 463

  9.4. štvrtok o 8.00 h - VEĽKONOČNÝ TURNAJ VO VYBÍJANEJ
  10. ročník obľúbenej športovej súťaže žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ hornošarišského regiónu, pri ktorej si deti zmerajú sily i vlastný výkon. Ich úlohou bude vybiť súperových hráčov a uhýbať sa pred vybíjaním. Info: Mgr. Mária Turlíková.

  12.4. nedeľa o 14.00 h - BENEFIČNÝ KONCERT SŠ
  Benefičný koncert žiakov, učiteľov i priateľov školy na podporu mladých umelcov z OZ. Vstup voľný. Mestská galéria Lipany. Organizuje Spojená škola Lipany.

  15.4. streda o 9.00 h - MEDUŠKA
  "U roháča od rána je veľký krik. Tisnú sa tam čmeliak, mravec, tesárik. Oj, starosti majú veľké! Rady by sa zavďačili Medulienke. V lesoch ešte sniežik leží a povieva vetrík svieži, no snežienky učupené do kríčia, tie vyrastú, tie určite vyklíčia..." Regionálna prehliadka recitácie detí MŠ s rozprávkami o usilovnej včielke a jej kamarátoch. Organizuje MŠ Centrum. Mestská galéria.

  15.4. streda o 16.00 h - PRIJÍMACIE TESTOVANIE DO FLORBALOVÝCH TRIED
  Pre všetkých priaznivcov športu, hlavne florbalu, je tu pozvánka na prvé stretnutie, na ktorom sa uskutoční výber najtalentovanejších chlapcov a dievčat do nových florbalových tried a krúžkov. Organizuje ZŠ Hviezdoslavova. Bližšie info: Mgr. Marek Adamečko 0915 947 407.

  LIPIANSKA HUDOBNÁ JAR - IX. ročník koncertov spevu a vážnej hudby
  16.4. štvrtok o 16.00 h

  Koncert študentov Konzervatória z Košíc
  19.4 nedeľa o 16.30 h
  La Musica (PL), Theatrum Musica a žiaci i učitelia ZUŠ Lipany
  26.4. nedeľa o 16.30 h
  Irina Gerega - klavír, Aneta Mihályová Hollá - soprán, vokálne zoskupenie Bel Canto a žiaci i učitelia ZUŠ Lipany. Na všetky koncerty LHJ Vás srdečne pozývame do Mestskej galérie Lipany. Vstupné dobrovoľné.

  20. - 24. 4. pondelok - piatok - FESTIVAL PRIATEĽOV ZEME - DÚHOVÝ TÝŽDEŇ
  Vláčik separáčik môže byť skvelou inšpiráciou pre deti a dospelých ako inteligentne nakladať so surovinami a predchádzať kope odpadkov. Príďte nahliadnuť do environmentálnych a ekologických aktivít a porozprávať sa o veciach, ktoré vás zaujímajú. Vaše ratolesti vás budú čakať. Organizuje MŠ Centrum.

  22.4. streda o 8.00 h - DEŇ ZEME A ENVIRO AKTIVITY NA MINČOLE
  Zvyk hádzať všetok odpad do koša, zvážať ho na skládky alebo spaľovať, je stále veľmi silný. Miestni študenti sú priateľmi Zeme a riadia sa odpadovou hierarchiou: 1. minimalizuj, 2. opätovne používaj, 3. separuj a kompostuj. Teda riešenia, ktoré nepoškodzujú životné prostredie. Učme sa od nich aj na ekologických aktivitách v prírodnom prostredí Minčola. Kontakt: PaedDr. Jozef Sobota 0915 042 464.

  22.4. streda o 8.00 h - DEŇ ZEME - ENVIRO AKTIVITY 2015
  Vychovávajme s úctou k Zemi nielen deti, ale aj dospelých. Chráňme planétu, nech si prírodu na nej užijú naše deti i deti našich detí. Priateľstvo s prírodou je investícia pre láskavú a dobrú spoločnosť. Environmentálna výchova hrou a zábavnou činnosťou v ZŠ Komenského 113, na námestí a v uliciach mesta Lipany.

  22.4. streda o 9.00 h - EKO HÓKUS POKUS
  Veľká chemická show plná pokusov, výbuchov, ohňa, radosti a ekologických hier v mestskom parku. Príďte sa zapojiť do riešenia enviro problémov a vypočuť si, ako sa dá nakladať so surovinami, predchádzať odpadu a triediť ho. Organizuje ZŠ Hviezdoslavova 1.

  23.4. štvrtok o 9.00 h - SLÁVIČEK 2015
  "Sláviček je taký vtáčik, malý drobný ako máčik, keď sa naje, napije potom spieva, trilkuje..." spolu s deťmi MŠ na regionálnej prehliadke ľudových piesní v Mestskej galérii v Lipanoch. Organizuje MŠ kpt. Nálepku.

  24.4. piatok o 18.00 h - STRETNUTIE S HUDBOU
  Koncert amatérskych kapiel spojený s 20-ročným pôsobením hudobnej skupiny Ružový panter a krst nového CD "Už dozreli..." Vstupné dobrovoľné. Mestská galéria Lipany.

  28.4. utorok o 13.30 h - MINI PLAYBACK SHOW
  Možno neuveríte ale Zuzana Smatanová, Desmod, Rihanna, Shakira, Rytmus, Madonna, Van Direction i ďalšie hviezdne osadenstvo sa tentoraz zastaví na veľkých doskách našej galérie, aby nám predstavilo najväčšie hity a super tanečné kreácie. Deti školských klubov hornošarišského regiónu v improvizáciách piesní nám ukážu svoje schopnosti, spolu sa zabavia a prežijú pekné chvíle s kamarátmi. Organizuje: CVČ pri ZŠ Komenského 113.

  30.4. štvrtok o 7.30 h - DIVADELNÁ PONUKA PRE SENIOROV
  "Sen noci svätojánskej" patrí medzi Shakespearove najobľúbenejšie komédie. Je to nadčasový príbeh o mocnej prírode a láske, kde sen sa stáva skutočnosťou a skutočnosť snom. Celodenný výlet seniorov mesta spojený s návštevou ŠD v Košiciach na premiére novej divadelnej hry. Vstupné: 4,00 €. Záujem je potrebné hlásiť v Senior klube vždy v pondelok od 14.00 - 16.00 h.

  P R I P R A V U J E M E :

  HORÍÍÍ - ukážka priestorov zásahového vozidla a práce hasičov (MŠ Centrum)
  VYSÁDZANIE KVETOV, ZBIERANIE ODPADKOV V RÁMCI DŇA ZEME (RhS)
  PRVÁ POMOC, inštruktáž a ukážky (ZŠ Kom 113)
  SÚŤAŽ ŠKOLSKÝCH ČASOPISOV (Gymnázium)
  GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ, okresná súťaž pre ZŠ (ZŠ Kom 113)
  CVIČENIE PRE ZDRAVIE, spoločné chvíle pri relaxe (MO ÚŽ)