Oficiálna stránka mesta Lipany

Podnikanie v meste

Nebytové priestory

  Eva Liščinská
  referát pre byt.a nebyt.priest.,ohlasovňa a voľby
  prízemie
  tel.051/4881157, e-mail: ohlasovna@lipany.sk

  Tajomník komisie pre správu majetku: Majirošová Mária

Voľné nebytové priestory

Mesto Lipany
p o n ú k a
do nájmu 1 nebytový priestor k 12.12.2014


Budova na Sabinovskej ulici 596/2:
 • 1 nebytový priestor so samostatným vchodom o výmere 66,81 m2 + ostatné priestory o výmere 8,62 m2

  Výška nájmu je v zmysle platných "Zásad mesta Lipany" 95 kB

  Záujemcovia môžu písomnú žiadosť doručiť na adresu:
  Mestský úrad
  Krivianska 1
  082 71 Lipany
  Informácie na tel.číslach : 051 4881157, 0907 319 958
 • Priemyselný park Za traťou - Industrial Park Za traťou

   Firmy pôsobiace v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch

   Repox, s.r.o.
   Štefánikova 7
   058 01 Poprad
   IČO: 31 678 017
   Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Skoková
   Repox, s.r.o., rovnako ako firma BioLipany, s.r.o., plánuje vybudovať splyňovaciu stanicu s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.
   Termín investície a spustenia prevádzky: II. polovica roka 2014. Spoločnosť plánuje zamestnať 11 pracovníkov.

   Teprofa Slovakia, s.r.o.
   Za traťou 1279
   082 71 Lipany
   IČO: 36 314 277
   Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Sojka
   www.teprofa.sk
   Teprofa Slovakia, s.r.o., je strojárska spoločnosť zameraná na výrobu zvarencov a frem pre budúce stroje a zariadenia, výrobu strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu, opracovanie strojárskych dielov a súčiastok, lakovanie.

   Tecoma Travel Agency, s.r.o.
   Jantárova 30
   040 01 Košice
   IČO: 36 577 537
   Kontaktná osoba: Katarína Sopková
   Tecoma Travel Agency, s.r.o., je zameraná na prevádzku fotovoltaickej elektrárne.

   ICLA SR, s.r.o.
   Priemyselná štvrť 13
   083 01 Sabinov
   IČO: 34 152 920
   Kontaktná osoba: Mgr. Mário Burgr
   www.icla.sk
   ICLA SR, s.r.o., sa zameriava na miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výrobu brúsnych materiálov.

   E&G Eisen-Stahl , s.r.o.
   Sabinovská 65
   082 71 Lipany
   IČO: 44 321 198
   Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Elsner
   www.eisen-stahl.szm.com
   E&G Eisen-Stahl, s.r.o., je zameraná na strojársku výrobu.

   BioLipany, s.r.o.
   Priehradná 1690/30
   031 01 Liptovský Mikuláš
   IČO: 44 631 634
   Kontaktná osoba: Ing. Dušan Pohorelec
   BioLipany, s.r.o., splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.
   Nové plánované investície v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch

   Expresline, s.r.o.
   Ústecko-Orlická 3300/25
   058 01 Poprad
   IČO: 45 686 009
   Kontaktná osoba: Jozef Tešľa
   Expresline, s.r.o., je zameraná na výrobu drevnej štiepky, brikiet a peliet.
   Termín investície a spustenia prevádzky: II. polrok 2014, firma plánuje zamestnať 65 pracovníkov.

   Team Industries, s.r.o.
   Vaňovská 1189
   038 53 Turany
   IČO: 36 400 629
   Kontaktná osoba: Peter Bujňák
   www.teamidustries.be
   Team Industries, s.r.o., je zameraná na typickú strojárenskú výrobu.
   Mesto je s firmou v rokovaní o realizácii investície.

   Medicproduct, a.s.
   Kpt. Nálepku 2
   082 71 Lipany
   IČO: 31 630 081
   Kontaktná osoba: PhDr. Peter Leškovský
   www.medicproduct.sk, post@medicproduct.sk, 051/4880222
   Firma je zameraná na výrobu liečiv a liekov.
   Termín investície a spustenia prevádzky: 2014, k 31.10.2014 plánuje firma zamestnať 25 pracovníkov a k 31.3.2015 ďalších 25 pracovníkov.