Oficiálna stránka mesta Lipany

Podnikanie v meste

Nebytové priestory

  Eva Liščinská
  referát pre byt.a nebyt.priest.,ohlasovňa a voľby
  prízemie
  tel.051/4881157, e-mail: ohlasovna@lipany.sk

  Tajomník komisie pre správu majetku: Majirošová Mária

Voľné nebytové priestory


Mesto Lipany
p o n ú k a
do nájmu:


Budova na Námestí sv. Martina 718/39
1 nebytový priestor na II. poschodí o výmere 11,70 m2 + ostatné priestory o výmere 6,78 m2

Výška nájmu je v zmysle platných "Zásad mesta Lipany" 95 kB

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť doručiť na adresu:
Mestský úrad
Krivianska 1
082 71 Lipany
Informácie na tel.číslach : 051 4881157, 0907 319 958

Priemyselný park Za traťou - Industrial Park Za traťou


  Firmy pôsobiace v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch

  Repox, s.r.o.
  Štefánikova 7
  058 01 Poprad
  IČO: 31 678 017
  Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Skoková
  Repox, s.r.o., rovnako ako firma BioLipany, s.r.o., plánuje vybudovať splyňovaciu stanicu s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.
  Termín investície a spustenia prevádzky: II. polovica roka 2014. Spoločnosť plánuje zamestnať 11 pracovníkov.

  Teprofa Slovakia, s.r.o.
  Za traťou 1279
  082 71 Lipany
  IČO: 36 314 277
  Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Sojka
  www.teprofa.sk
  Teprofa Slovakia, s.r.o., je strojárska spoločnosť zameraná na výrobu zvarencov a frem pre budúce stroje a zariadenia, výrobu strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu, opracovanie strojárskych dielov a súčiastok, lakovanie.

  Tecoma Travel Agency, s.r.o.
  Jantárova 30
  040 01 Košice
  IČO: 36 577 537
  Kontaktná osoba: Katarína Sopková
  Tecoma Travel Agency, s.r.o., je zameraná na prevádzku fotovoltaickej elektrárne.

  ICLA SR, s.r.o.
  Priemyselná štvrť 13
  083 01 Sabinov
  IČO: 34 152 920
  Kontaktná osoba: Dana Mrazová
  www.icla.sk
  ICLA SR, s.r.o., sa zameriava na miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výrobu brúsnych materiálov.

  E&G Eisen-Stahl , s.r.o.
  Sabinovská 65
  082 71 Lipany
  IČO: 44 321 198
  Kontaktná osoba: JUDr. Jozef Elsner
  www.eisen-stahl.szm.com
  E&G Eisen-Stahl, s.r.o., je zameraná na strojársku výrobu.

  BioLipany, s.r.o.
  Priehradná 1690/30
  031 01 Liptovský Mikuláš
  IČO: 44 631 634
  Kontaktná osoba: Ing. Dušan Pohorelec
  BioLipany, s.r.o., splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy.

  Nové plánované investície v Priemyselnom parku Za traťou v Lipanoch

  Krzysztof Machnik
  Przedsiebiorstwo Budownictwa Inžynieryjnego
  "MACHNIK"
  Mochnaczka Wyzna 59
  33-380 Krynica-Zdrój, Poľsko
  www.machnik.pl, biuro@machnik.pl
  Kontaktná osoba: Mgr. Štefan Antol
  Firma je zameraná na produkciu asfaltových zmesí a činnosť s ňou súvisiacu.