Mesto Lipany panoráma
 

Aktuality lipianskej radnice

Aktuality lipianskej radnice vydáva Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

• IČO: 00327379

• Regionálna periodická tlač, vychádza raz mesačne v meste Lipany, vždy posledný týždeň v mesiaci. Náklad 1 700 ks. Registračné číslo EV 3558/09. ISSN 1339-1283.

Predsedníčka redakčnej rady Viera Urdová 0907 920 307.

Pre mesto Lipany pripravuje a zhotovuje R.S. media, s.r.o., e-mail: scholtes.richard(at)gmail.com.

Redakčné príspevky zasielajte na adresu: urdova.viera(at)gmail.com. Inzercia a reklama: Richard Scholtés 0905 776 947, scholtes.richard(at)gmail.com.

Uverejnené príspevky sú zároveň umiestené na webovej stránke mesta www.lipany.sk. Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy, prípadného neuverejnenia dodaných materiálov.

Archív celých ročníkov:

2015 ,ZIP 32M

2014 ,ZIP 40M

2013 ,ZIP 17M

2012, ZIP 17M

Aktuality a oznamy
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019

Kalendár 1 polrok 2019 .pdf 303 kB

vložené: 08.01.2019
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 08.01.2019
Festival ruských filmov
Festival ruských filmov

vložené: 05.12.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: -5.00°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 74%
tlak: 1016kPa