Mesto Lipany panoráma
 

Aktuality lipianskej radnice

Aktuality lipianskej radnice vydáva Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

• IČO: 00327379

• Regionálna periodická tlač, vychádza raz mesačne v meste Lipany, vždy posledný týždeň v mesiaci. Náklad 1 700 ks. Registračné číslo EV 3558/09. ISSN 1339-1283.

Predsedníčka redakčnej rady Viera Urdová 0907 920 307.

Pre mesto Lipany pripravuje a zhotovuje R.S. media, s.r.o., e-mail: scholtes.richard(at)gmail.com.

Redakčné príspevky zasielajte na adresu: urdova.viera(at)gmail.com. Inzercia a reklama: Richard Scholtés 0905 776 947, scholtes.richard(at)gmail.com.

Uverejnené príspevky sú zároveň umiestené na webovej stránke mesta www.lipany.sk. Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy, prípadného neuverejnenia dodaných materiálov.

Archív celých ročníkov:

2015 ,ZIP 32M

2014 ,ZIP 40M

2013 ,ZIP 17M

2012, ZIP 17M

Aktuality a oznamy
Beseda s Jozefom Banášom
Beseda s Jozefom Banášom

vložené: 06.11.2018
Šach - November
Šach - November

vložené: 02.11.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 01.10.2018
Výstava - NAJ METLA
Výstava - NAJ METLA

vložené: 01.10.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: -1.40°C
vietor: 4km/h, vlhkosť: 99%
tlak: 1016kPa