Mesto Lipany panoráma
 

Aktuality lipianskej radnice

Aktuality lipianskej radnice vydáva Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

• IČO: 00327379

• Regionálna periodická tlač, vychádza raz mesačne v meste Lipany, vždy posledný týždeň v mesiaci. Náklad 1 700 ks. Registračné číslo EV 3558/09. ISSN 1339-1283.

Predsedníčka redakčnej rady Viera Urdová 0907 920 307.

Pre mesto Lipany pripravuje a zhotovuje R.S. media, s.r.o., e-mail: scholtes.richard(at)gmail.com.

Redakčné príspevky zasielajte na adresu: urdova.viera(at)gmail.com. Inzercia a reklama: Richard Scholtés 0905 776 947, scholtes.richard(at)gmail.com.

Uverejnené príspevky sú zároveň umiestené na webovej stránke mesta www.lipany.sk. Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy, prípadného neuverejnenia dodaných materiálov.

Archív celých ročníkov:

2015 ,ZIP 32M

2014 ,ZIP 40M

2013 ,ZIP 17M

2012, ZIP 17M

Aktuality a oznamy
Pozvánka na koncert
Pozvánka na koncert

vložené: 22.09.2017
Rodina bez cigariet
Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Propozície a kategórie .docx (15kb)

vložené: 19.09.2017
Futbal - September
Futbal - September

vložené: 01.09.2017
Naj balkón, naj záhrada
Naj balkón, naj záhrada

vložené: 11.04.2017
Kalendár podujatí 2017

Odkaz na PDF dokument 3MB (google drive)

vložené: 27.01.2017
Foto tvojho mesta 2017
Foto tvojho mesta 2017

vložené: 24.01.2017
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.00°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 80%
tlak: 1026kPa