Mesto Lipany panoráma
 

Aktuality lipianskej radnice

Aktuality lipianskej radnice vydáva Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

• IČO: 00327379

• Regionálna periodická tlač, vychádza raz mesačne v meste Lipany, vždy posledný týždeň v mesiaci. Náklad 1 700 ks. Registračné číslo EV 3558/09. ISSN 1339-1283.

Predsedníčka redakčnej rady Viera Urdová 0907 920 307.

Pre mesto Lipany pripravuje a zhotovuje R.S. media, s.r.o., e-mail: scholtes.richard(at)gmail.com.

Redakčné príspevky zasielajte na adresu: urdova.viera(at)gmail.com. Inzercia a reklama: Richard Scholtés 0905 776 947, scholtes.richard(at)gmail.com.

Uverejnené príspevky sú zároveň umiestené na webovej stránke mesta www.lipany.sk. Redakcia si vyhradzuje právo redakčnej úpravy, prípadného neuverejnenia dodaných materiálov.

Archív celých ročníkov:

2015 ,ZIP 32M

2014 ,ZIP 40M

2013 ,ZIP 17M

2012, ZIP 17M

Aktuality a oznamy
Pozvánka na letný kemp
Pozvánka na letný kemp

vložené: 19.04.2018
Futbal - Apríl
Futbal - Apríl

vložené: 01.04.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 06.03.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 18.40°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 55%
tlak: 1017kPa