Mesto Lipany panoráma
 

Komisie pri MsZ v Lipanoch

 

1. Komisia finančná a pre správu majetku
    
Predseda:    Ing. Jozef Majtner, poslanec MsZ
Tajomníčka:    Ing. Mária Majirošová, zamestnankyňa mesta
Členovia:    Vladimír Babjak, poslanec MsZ, PaedDr. Dušan Majerčák, z radov občanov,  Ing. Ján Baňas, z radov občanov, Ing. Peter Máthé, z radov občanov, Mgr. Martin Lazor, z radov občanov, PhDr. Jozef Križalkovič, zamestnanec mesta, Ing. Andrej Piskura, z radov občanov, Ing. Jozefína Tomašková, zamestankyňa mesta,  Mgr. Emil Jacko, prednosta MsÚ

2. Komisia sociálna a zdravotnícka
    
Predseda:        Vladimír Babjak, poslanec MsZ
Tajomníčka:    Mgr. Mária Grešová, zamestnankyňa mesta
Členovia:        Mgr. Ľudmila Verešpejová, poslankyňa MsZ, Ján Kocurko, poslanec MsZ, Anna Sekeráková, z radov občanov, Mgr. Soňa Šuhajová, KNMT, JUDr. Katarína Ďzačovská, z radov občanov, Mgr. Cecília Ondková, zamestnankyňa mesta, Igor Sladkovský, z radov občanov, PhDr. Miriam Ištoňová, PhD., z radov občanov

3. Komisia pre rómsku komunitu
    
Predseda:        Ján Kocurko, poslanec MsZ
Tajomník:        Michal Šuťák, zamestnanec mesta
Členovia:        Peter Fedák, poslanec MsZ, Ladislav Olejník, z radov občanov, Mgr. Marko Urdzík, z radov občanov, PaedDr. Mária Lašová, z radov občanov, Marta Kravcová, z radov občanov, Mgr. Ján Pták, OO PZ Lipany, Štefan Berdis, člen MsP Lipany, Ing. Zuzana Sladkovská, z radov občanov, Ľudovít Surgent, náčelník MsP

4. Komisia pre kultúru
    
Predsedníčka:    PaedDr. Gabriela Mochňáková, poslankyňa MsZ
Tajomníčka:        Mgr. Iveta Hrabčáková, zamestnankyňa mesta
Členovia:            PhDr. Viera Urdová, poslankyňa MsZ, Mgr. Patrícia Chovancová, z radov občanov, Mgr. Mária Kmecová, z radov občanov, Mgr. Ivica Molnárová, z radov občanov, Mgr. Andrea Semanová, z radov občanov, JUDr. Jana Toporcerová, z radov občanov, Bc. Mária Vološinová, z radov občanov

5. Komisia pre šport
    
Predsedníčka:    Anna Černická, poslankyňa MsZ
Tajomníčka:        Mgr. Mária Majná, zamestnankyňa mesta
Členovia:        Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ, Milan Fabián, z radov občanov, JUDr. Radoslav Fedurco, z radov občanov, Jana Kuchárová, z radov občanov, Pavol Šuhaj, z radov občanov, JUDr. Ján Michňák, z radov občanov, Štefan Jacko, zamestnanec mesta

6. Komisia pre výstavbu a územný plán
              

Predseda: Ing. Peter Tejbus

Tajomníčka komisie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová,

Členovia: Matej Andraščík, Michal Bucko, Ing. Anna Bučková, Bc. Juraj Figura, Jozef Kanuščák st., Ing. Štefan Kušnír, Ján Mindek, Peter Pariľák, JUDr. Peter Pella, Ing. Michal Petrík, Slavomír Reištetter,


7. Komisia pre životné prostredie

Predseda:        Peter Kandráč, poslanec MsZ 
Tajomníčka:    Ing. Anna Bučková, zamestnankyňa mesta
Členovia:        Ing. Terézia Gergelčíková, z radov občanov, PaedDr. Zuzana Heredošová, z radov občanov, Ľubomír Bučko, z radov občanov, Mgr. Terézia Križalkovičová, z radov občanov, Mgr. Anna Daráková, z radov občanov, Pavol Kordiak, z radov občanov, Mgr. Mária Majná, zamestnankyňa mesta,  Milan Slaminka, zamestnanec mesta

8. Informačno-propagačná komisia

Predsedníčka:    PhDr. Viera Urdová, poslankyňa MsZ
Tajomníčka:        Mgr. Viktória Molnárová, zamestnankyňa mesta
Členovia:            PhDr. Iveta Sekeráková, z radov občanov, Mgr. Daniela Babjaková, z radov občanov, Mgr. Eva Lipovská, z radov občanov, Ing. Michal Višňovský, správca web stránky mesta, PhDr. Eva Bujňáková, z radov občanov, Mgr. Miroslav Tutoky, z radov občanov,  Gabriel Kuchár, z radov občanov

9. Komisia pre ochranu verejného záujmu
    
Predseda:    Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ
Členovia:    Ing. Miloš Kožuško, poslanec MsZ, Peter Fedák, poslanec MsZ

10. Komisia pre Grantový program mesta Lipany
    
Členovia:    Peter Fedák, poslanec MsZ, Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ, Mgr. Ľudmila Verešpejová, poslankyňa MsZ, Ing. Jozef Majtner, poslanec MsZ, Anna Černická, poslankyňa MsZ, Mgr. Soňa Šuhajová, KNMT, Marcela Tomkoá, zamestnankyňa mesta, Katarína Dulinová, zamestnankyňa mesta

11. Komisia pre Partnerský grantový program
    
Členovia:    Ing. Miloš Kožuško, poslanec MsZ, PhDr. Viera Urdová, poslankyňa MsZ, Mgr. Soňa Šuhajová, KNMT, Katarína Dulinová, zamestnankyňa mesta, Hansruedi Schreiber, Jeanine Hostettler, podporovatelia grantového programu 


12. Mestská školská rada

Predseda:        Ing. Stanislav Reištetter, poslanec MsZ
Tajomníčka:    Mgr. Mária Urbanová, riaditeľka MŠ Centrum
Členovia:       Mgr. Marcel Polomský, riaditeľ ZŠ Komenského 113, Mgr. Pavol Palenčár, riaditeľ ZŠ Hviezdoslavova 1,     Mgr. Katarína Baňasová, učiteľka ZUŠ, Mgr. Emil Jacko, prednosta MsÚ, Gabriela Pintérová, DiS.art., riaditeľka ZUŚ, Ľubica Derféniová, učiteľka MŠ Centrum, Mgr. Slaninová, z radov rodičov MŠ Centrum, Mgr. Anna Tkáčová, učiteľka ZŠ Komenského 113, Mgr. Elena Čamajová, učiteľka ZŠ Hviezdoslavova 1

Aktuality a oznamy
Zápis do MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany
Zápis do MŠ Námestie sv. Martina 80, Lipany

vložené: 11.03.2019
NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA
NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA

vložené: 26.02.2019
Kalendár podujatí v roku 2019

Stiahnuť PDF 3MB


vložené: 08.02.2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019
Kalendár zberu odpadov 1-6 2019

Kalendár 1 polrok 2019 .pdf 303 kB

vložené: 08.01.2019
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa