Mesto Lipany panoráma
 

Kontakty

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Utorok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Streda: 7.30 hod – 16.45 hod.

Štvrtok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Piatok: 7.30 hod – 13.45 hod.

(Prestávka na obed 11.30 hod. – 12.15 hod.)

HOTLINE 24 hodín denne na tel. číslach 051 - 488 11 55 alebo +421 907 999 803.

Podnety k službám poskytujúcich Mestom Lipany

Verejné osvetlenie, čistota mesta, komunálny odpad, skládky,...

Adresa sídla: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Kontakt na sídlo: +421 (0)51 488 11 50, E-mail: sekretariat(at)lipany.sk

Kontakty na referáty a oddelenia MsÚ

Meno, priezvisko                                            

E-mail                                                                         Tel: +421 (0)51 488 11 + klapka

Primátor mesta

Ing. Vladimír Jánošík

51

 primator(at)lipany.sk

Zástupca primátora

PhDr. Viera Urdová

0514572285

Prednosta

Mgr. Emil Jacko

52

prednosta(at)lipany.sk

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislav Turák

53

kontrolor(at)lipany.sk

Projektový manažér

PhDr. Jozef Križalkovič

53

jozef.krizalkovic(at)lipany.sk

Ing. Zuzana Urdová

53

zuzana.urdova(at)lipany.sk

Sekretariát primátora a prednostu mestského úradu, styk so zahraničím, styk s verejnosťou, podateľňa a archív

Katarína Dulinová

50

sekretariat(at)lipany.sk

Ohlasovňa a voľby

Katarína Bačová

57

ohlasovna(at)lipany.sk

katarina.bacova(at)lipany.sk

Matrika

Andrea Pillárová

59

matrika(at)lipany.sk


Ekonomické oddelenie:

Vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jozefína Tomašková

62

ekon(at)lipany.sk ,

jozefina.tomaskova(at)lipany.sk

Referát účtovníctva

Mgr. Anna Kušnírová

61

anna.kusnirova(at)lipany.sk

Marta Lipovská

61

marta.lipovska(at)lipany.sk

Alena Petrusová

61

alena.petrusova(at)lipany.sk

Referát personálny a mzdový

Ing. Ján Feltovič

60

jan.feltovic(at)lipany.sk

Ing. Anna Ištoňová

60

anna.istonova(at)lipany.sk

Referát správy daní a poplatkov, pokladňa

Bc. Ľudmila Vargová

0514881158

dane(at)lipany.sk

Mgr. Mária Majná

0514881158

poplatky(at)lipany.sk

Spoločný úrad na úseku administratívnej agendy školstva

Mária Veľká

74

maria.velka(at)lipany.sk

Magdaléna Čechová

74

magdalena.cechova(at)lipany.sk

Referát pre MOS, aktiváciu nezamestnaných

Jana Miková

78

jana.mikova(at)lipany.sk

Referát pre evidenciu majetku mesta

Ing. Mária Majirošová

63

majetok(at)lipany.sk

Mgr. Viktória Molnárová

viktoria.molnarova(at)lipany.skOddelenie údržby majetku a koordinácia MOS

Milan Slaminka

0907928805

milan.slaminka(at)lipany.sk

0915920085

Štefan Jacko

0905835939

stafan.jacko(at)lipany.sk

0907319958


Sociálne oddelenie:

Vedúca sociálneho oddelenia

Mgr. Mária Grešová

65

socialne(at)lipany.sk

Referát terénnej sociálnej práce

Mgr. Miroslava Kolcunová

0917237896

Mgr. Marcela Kormošová 

0905853274

Bc. Irena Blichárová

0917237896

Mgr. Miriam Reištetterová 

0905853274

Bc. Radoslav Harčarík

0917237896

Ing. Inga Goliášová

0917237896

terenacky(at)lipany.sk

0905853274

Referát osobitného príjemcu sociálnych dávok

Michal Šuťák

75

Spoločný úrad pre sociálne služby

Mgr. Cecília Ondková

79

cecilia.ondkova(at)lipany.sk


Oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia:

Ing. Beáta Figurová Bedlovičová

73

vystavba(at)lipany.sk,

beata.bedlovicova(at)lipany.sk

Ing. Štefan Kušnír

73

stefan.kusnir(at)lipany.sk


Spoločný úrad na úseku stavebného poriadku

Ing. Anna Bučková

72

anna.buckova(at)lipany.sk

Ján Mindek

72

jan.mindek(at)lipany.sk

Ing. Klaudia Kocúreková

72

stavurad(at)lipany.sk

Mgr. Anna Polomská

72

anna.polomska(at)lipany.sk

Ľubomír Tejbus

0907910240


Oddelenie kultúry a športu a knižnice

Vedúca oddelenia kultúry a športu a knižnice

Marcela Tomková

77

marcela.tomkova(at)lipany.sk

Mgr. Iveta Hrabčáková

77

kultura(at)lipany.sk

Jaroslav Rakaš

77

Oddelenie mestskej knižnice

Štefánia Husárová

76

kniznica(at).lipany.sk

Jarmila Fedáková

76

Ing. Bernardína Šimová

76


Oddelenie mestskej polície a obsluhy kamerového systému

Náčelník Mestskej polície

Ľudovít Surgent

55

msp(at)lipany.sk

0907999803

Ing. Peter Terifaj

55

0907999803

Vladimír Pristaš

55

0907999803

Peter Janič

55

0907999803

Štefan Berdis

55

0907999803

Dušan Haborák

55

0907999803

Kamil Figura

55

0907999803Spoločný školský úrad

Mgr. Viera Sontágová

71

skolsky.urad(at)lipany.sk, viera.sontagova(at)lipany.sk

Ing. Lenka Lukáčová

71

skolsky.urad(at)lipany.sk, lenka.lukacova(at)lipany.sk

Aktuality a oznamy
Pozvánka na letný kemp
Pozvánka na letný kemp

vložené: 19.04.2018
Futbal - Apríl
Futbal - Apríl

vložené: 01.04.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 06.03.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 18.40°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 55%
tlak: 1017kPa