Mesto Lipany panoráma
 

Matrika

Matrika sa nachádza v Administratívnej budove na adrese Námestie sv. Martina 39
Pracovný čas pre styk s verejnosťou:
Pondelok 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Utorok: Zatvorené
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: Zatvorené
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

RODNÝ LIST

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom (otec, mama, brat a sestra), ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Doklady: Občianský preukaz, sobášny list
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5 €
Miesto: Mesto Lipany, Matričný úrad, Námestie sv. Martina 39, (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

SOBÁŠNY LIST

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom (otec, mama, brat, sestra).

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5 €
Miesto: Mesto Lipany Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ÚMRTNÝ LIST

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz manžela
Poplatok: prvé vydanie bez poplatku, druhopis 5 €
Miesto: Mesto Lipany Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu.

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného). Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny príslušník predkladá doklady:

potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, potvrdenie o štátnom občianstve, potvrdenie o stave, potvrdenie o trvalom pobyte, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného). (Potvrdenia musia byť opatrené vyšším overením podľa medzinárodných zmlúv.)

Poplatok:

Snúbenci patriaci do matričného obvodu Lipany 0 €

Delegovaný sobáš z iného matričného obvodu 16,50 €

Sobáš s cudzincom 66 €

Miesto: Mesto Lipany Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

OZNÁMENIE O PRIJATÍ SKORŠIEHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: žiadny
Miesto: Mesto Lipany Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O ZÁPIS MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBITNEJ MATRIKY

Doklady:

k zápisu narodenia dieťaťa: cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR
sobášny list (ak sú sobášení),
ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa,
občiansky preukaz žiadateľa.

k zápisu sobáša uskutočneného v zahraničí: cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR,
údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia),
údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania slovenskej republiky rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa.

k zápisu úmrtia v zahraničí:
cudzojazyčný úmrtný s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s príslušným prekladom súdneho znalca
osvedčenia o štátnom občianstve zomrelého,
doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas),
sobášny list nebohého,
rodný list nebohého,
občiansky preukaz žiadateľa.

Poplatok: Žiadny
Miesto: Mesto Lipany Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU NA POUŽITIE V CUDZINE

Doklad: Občiansky preukaz
Poplatok: 5 €
Miesto: Mesto Lipany Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí vľavo, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

OSVEDČOVANIE PODPISOV A FOTOKÓPII LISTÍN NA ZÁKLADE ORIGINÁLU

Poplatok:

osvedčenie podpisu 1,50 €,

osvedčenie 1 strany fotokópie listiny 1,50 €

Miesto: Matričný úrad, Nám. Sv. Martina 39 (na prízemí, č. dverí 1)
Vybavuje: Andrea Pillárová, matrikárka
Predpis: Zákon 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov


Aktuality a oznamy
Pozvánka na letný kemp
Pozvánka na letný kemp

vložené: 19.04.2018
Futbal - Apríl
Futbal - Apríl

vložené: 01.04.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 06.03.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 18.40°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 55%
tlak: 1017kPa