Mesto Lipany panoráma
 

Oddelenie mestskej knižnice

Štefánia Husárová

Jaroslava Fedáková

Ing. Bernardína Šimová
Tel.: 051/488 11 76, e-mail: 

Mestská knižnica v Lipanoch je univerzálnou verejnou knižnicou pre mesto Lipany a okolie. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám z vlastných i externých zdrojov, šírených na všetkých typoch nosičov. Buduje, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje základné i špeciálne knižnično - informačné služby a organizuje knižnično-vzdelávacie podujatia. Zriaďovateľom Mestskej knižnice je Mesto Lipany a jej postavenie upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Lipanoch.Čitatelia majú k dispozícií aj prístup k internetu. Knižnica môže na základe povolenej obchodnej činnosti uskutočňovať aj predaj kníh /na základe dohôd s vydavateľmi a distribútormi kníh /. V súčasnosti je spustený aj online katalóg knižnice.

Náplň práce:

  • zabezpečuje úlohy súvisiace so správou mestskej knižnice, kúpu a predaj kníh,
  • zabezpečuje poskytovanie internetu,
  • plní funkciu verejnej knižnice pre obyvateľov mesta a okolia,
  • získava, vytvára, odborne spracováva a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, vrátane dokumentov miestneho významu,
  • poskytuje základné knižnično-informačné služby (výpožičky knižničných dokumentov, ústne faktografické a bibliografické informácie, poskytuje ich bezplatne),
  • umožňuje prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet) – túto špeciálnu službu poskytuje za primeranú finančnú náhradu,
  • organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, čím prispieva k skvalitneniu života občanov,
  • pomáha vytvárať podmienky pre klubové činnosti,
  • knižnica poskytuje vo svojich priestoroch aj predaj kníh pre verejnosť.Výpožičné hodiny:
Pondelok – Utorok: 8:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Štvrtok – Piatok 8:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:15 hod.
Výpožičné hodiny počas prázdnin:
Pondelok – Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.


Aktuality a oznamy
Zažite leto v regióne Šariš


vložené: 14.06.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 01.06.2018
Výstava
Výstava

vložené: 01.06.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 30.04.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Čiastočne zamračené
Teplota: 16.10°C
vietor: 0km/h, vlhkosť: 99%
tlak: 1020kPa