Mesto Lipany panoráma
 

Nebytové priestory

NEBYTOVÉ PRIESTORY

Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, Referát pre byt.a nebyt.priest.,ohlasovňa a voľby

Vybavuje: Mgr. Viktória Molnárová 

Kontakt: 051/4881157, e-mail: ohlasovna(at)lipany.sk

Tajomník komisie pre správu majetku: Majirošová Mária

PRENÁJOM POZEMKOV

Miesto: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, oddelenie evidencie majetku mesta,( vchod zo zadu z dvora) 
Vybavuje: Ing. Mária Majirošová

Kontakt: 051 / 488 11 64, e-mail: majetok(at)lipany.sk 
Predpis: Zásady mesta Lipany o určení podmienok nájmu pozemkov
Žiadosti sa prijímajú v podateľni MsÚ (poschodie, č. dverí 4)

Ponuka nájmu Mesta Lipany:

 

Mesto Lipany ponúka

do nájmu ŽIADNY nebytový priestor


Budova na Námestí sv. Martina č. 718/39 (Administratívna budova)

-Žiadny voľný priestor k nájmu


Výška nájmu je v zmysle platných  “Zásad mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov“ - www.lipany.sk  (na konci tejto stránky)

Záujemcovia môžu písomnú žiadosť doručiť na adresu:
Mestský úrad
Krivianska 1
082 71 Lipany

Informácie na tel.číslach : 051 4881157, 0907 319 958
aktualizované  k 7.4.2017

Mesto Lipany ponúka

do nájmu 2 nebytové priestoryBudova na Námestí sv. Martina 579/9 (poliklinika Medicum)


1 nebytový priestor na prízemí  o výmere 79,77 m² + ostatné priestory o výmere 51,88 m²


1 nebytový priestor na prízemí o výmere 31,68 m² + ostatné priestory o výmere 34,53 m².


Nebytové priestory sú ponúkané na zriadenie pracoviska rádiodiagnostiky a odborných ambulancií.

Výška nájmu je v zmysle platných  “Zásad mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov“ – http://www.lipany.sk/uploads/dokumenty/1437910146zasady-mesta-lipany-o-urceni-podmienok-najmu-nebytovych-priestorov.pdf .Pdf 94 kB


Záujemcovia môžu písomnú žiadosť doručiť na adresu:

Mestský úrad

Krivianska 1

082 71 Lipany


Informácie na tel.číslach : 051 4881157, 0907 319 958

Aktualizované k 23.5.2017

Aktuality a oznamy
Pozvánka na letný kemp
Pozvánka na letný kemp

vložené: 19.04.2018
Futbal - Apríl
Futbal - Apríl

vložené: 01.04.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 06.03.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 18.40°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 55%
tlak: 1017kPa