Mesto Lipany panoráma
 

Odpady

Zber bioodpadu sa uskutoční:

12.10.2017 (štvrtok) od 8.00 h na uliciach: Kollárova, Poľná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Odbojárska, Rovinky, Hviezdoslavova, Ovocinárska, Kukučínova, Tajovského, Sama Chalupku.

19.10.2017 (štvrtok) od 8.00 h. na uliciach Sládkovičova, Kuzmányho, Krivianska, Železničná, Dubovická roveň, Mlynská, Za kúpaliskom, Záhradná.

26.10.2017 (štvrtok) od 8.00 h. na uliciach Komenského, Štúrova, Tehelná, Jarková, Moyzesova, Jána Bottu, Sabinovská, Kpt. Nálepku.

Prosíme vás,

- aby ste nezhromažďovali iný odpad ako biologicky rozložiteľný, pretože taký odpad odvezený nebude;

- aby bol biologicky rozložiteľný odpad pripravený na odvoz podľa termínu, odpad vyložený po termíne z technických príčin odvezený nebude;

- aby v odpade nebol iný odpad, t.j. drôty, kamene, stavebný odpad a iné, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia;

- aby ste si priestor pred domom po zbere odpadu upratali.

V prípade nepriaznivého počasia v daný deň bude odpad zbieraný v náhradnom termíne. Viac informácií na telefónnom čísle 0915 920 085 – Milan Slaminka.

 

Milan Slaminka, referát správy mestského majetku MsÚ Lipany


Zberené dvory v Lipanoch

 

Zberný dvor - Štúrova 32

Prevádzkové hodiny:
Pondelok - štvrtok: 9.00 – 14.00 hod.
Piatok: 12.00 – 17.00 hod.
Sobota: 10.00 – 15.00 hod.
 

Zberný dvor – Dubovická roveň

Prevádzkové hodiny:
Pondelok: 9.00 – 11.00 hod.
Streda: 9.00 – 11.00 hod./15.00 – 17.00 hod.
Párna sobota: 10.00 – 14.00 hod.
 

Zberný dvor – Hviezdoslavova ulica

Prevádzkové hodiny:
Utorok: 15.00 – 17.00 hod
Piatok: 15.00 – 17.00 hod.
Sobota: 15.00 – 17.00 hod.
                                                          

Zberný dvor – za mestským úradom

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 hod.

 

 

Na koho sa obrátiť?

Milí Lipianci, 

všetkých nás trápi problém čo s odpadmi, a ako s nimi nakladať. 

Všetky potrebné informácie k správnemu nakladaniu s odpadom ako aj kalendár zberu odpadov sú uvedené na stránke mesta www.lipany.sk v časti s názvom ODPADY. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste v prípade nejasností, otázok a pripomienok týkajúcich sa komunálnych odpadov a nakladania s nimi neváhali kontaktovať nás. Odpovede týkajúce sa poplatkov a evidencie týchto odpadov môžete získať u p.Majnej, e-mail: maria.majna(at)lipany.sk, t.č. 0514881163. 

Odpovede týkajúce sa nakladania s odpadmi: 

u Ing. Bučkovej, e-mail: anna.buckova(at)lipany.sk, t.č. 0514881172, 

u Ing. Figurovej Bedlovičovej, e-mail: beata.bedlovicova(at)lipany.sk, t.č.0514881173, 

u p. Slaminku, t.č. 0907928805. 

Ak uvidíte niekoho kto ničí zberné nádoby, zakladá "čierne skládky, preplnené nádoby na zmesový odpad a na separovaný odpad, neporiadok okolo kontajnerov, ohláste to na Mestskej polícii, e-mail: msp@lipany.sk, t.č. 0907999803, kamerový systém 0514881155, sekretariát MsÚ, e-mail: sekretariat@lipany.sk, t.č. 0514881150, či p. Slaminkovi, t.č.0907928805.

 

 

Aktuality a oznamy
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 30.10.2017
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.10.2017
Kalendár podujatí 2017

Odkaz na PDF dokument 3MB (google drive)

vložené: 27.01.2017
Foto tvojho mesta 2017
Foto tvojho mesta 2017

vložené: 24.01.2017
Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: 2.30°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 92%
tlak: 1012kPa