Mesto Lipany panoráma
 

Odpady

Letáky triedenia odpadu - ENVI - PAK

NEBUĎME LENIVÍ, TRIEĎME ODPAD! .pdf 475 kB

VY len TRIEDITE, MY SA POSTARÁME . pdf 244 kB

Kalendár zvozu odpadu na rok 2018 na stiahnutie:


Zberné dvory v Lipanoch


Zberný dvor - Štúrova 32

Prevádzkové hodiny:
Pondelok - štvrtok: 9.00 – 14.00 hod.
Piatok: 12.00 – 17.00 hod.
Sobota: 10.00 – 15.00 hod.

Zberný dvor – Dubovická roveň

Prevádzkové hodiny:
Pondelok: 9.00 – 11.00 hod.
Streda: 9.00 – 11.00 hod./15.00 – 17.00 hod.
Párna sobota: 10.00 – 14.00 hod.

Zberný dvor – Hviezdoslavova ulica

Prevádzkové hodiny:
Utorok: 15.00 – 17.00 hod
Piatok: 15.00 – 17.00 hod.
Sobota: 15.00 – 17.00 hod.
                                                          

Zberný dvor – za mestským úradom

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 15.00 hod.

 


Na koho sa obrátiť?

Milí Lipianci, 

všetkých nás trápi problém čo s odpadmi, a ako s nimi nakladať. 

Všetky potrebné informácie k správnemu nakladaniu s odpadom ako aj kalendár zberu odpadov sú uvedené na stránke mesta www.lipany.sk v časti s názvom ODPADY. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste v prípade nejasností, otázok a pripomienok týkajúcich sa komunálnych odpadov a nakladania s nimi neváhali kontaktovať nás. Odpovede týkajúce sa poplatkov a evidencie týchto odpadov môžete získať u p.Majnej, e-mail: maria.majna(at)lipany.sk, t.č. 0514881163. 

Odpovede týkajúce sa nakladania s odpadmi: 

u Ing. Bučkovej, e-mail: anna.buckova(at)lipany.sk, t.č. 0514881172, 

u Ing. Figurovej Bedlovičovej, e-mail: beata.bedlovicova(at)lipany.sk, t.č.0514881173, 

u p. Slaminku, t.č. 0907928805. 

Ak uvidíte niekoho kto ničí zberné nádoby, zakladá "čierne skládky, preplnené nádoby na zmesový odpad a na separovaný odpad, neporiadok okolo kontajnerov, ohláste to na Mestskej polícii, e-mail: msp@lipany.sk, t.č. 0907999803, kamerový systém 0514881155, sekretariát MsÚ, e-mail: sekretariat@lipany.sk, t.č. 0514881150, či p. Slaminkovi, t.č.0907928805.Aktuality a oznamy
Pozvánka na letný kemp
Pozvánka na letný kemp

vložené: 19.04.2018
Futbal - Apríl
Futbal - Apríl

vložené: 01.04.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 23.03.2018
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 06.03.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 18.40°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 55%
tlak: 1017kPa