Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Na pripomienkovanie »

[30. 07. 2015]

Na pripomienkovanie »

[30. 07. 2015]

Oznámenie o strategickom dokumente PSK »

[20. 07. 2015]

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[17. 07. 2015]
Pozývame Vás na IX. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

23.07.2015 (štvrtok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
I. Úvod
II. Geotermálny vrt
III. Nakladanie s majetkom mesta
IV. Záver


Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[16. 07. 2015]

[1] 2 3 4 > >>