Oficiálna stránka mesta Lipany

Oznamy

Pozvánka na zasadnutie MsZ »

[25. 07. 2014]
Pozývame Vás na XXXVI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

07.08.2014 (štvrtok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.


Navrhovaný program rokovania:
1. Úvod
2. Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do samosprávy 15.11.2014 v meste Lipany
3. Nakladanie s majetkom mesta
4. VZN o zriadení MŠ Kpt. Nálepku 19
5. Rôzne
6. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

Na pripomienkovanie »

[22. 07. 2014]

Prerušenie distribúcie el. energie »

[17. 07. 2014]
foto 1
Východoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že pre odberné miesto:
časť mesta Lipany-ul. Moyzesova, ul. J. Bottu, ul. Štúrova č.d. 6,8,10,12,14,34,36, ul.
Jarková č.d. 18,20,22,24,26,28,34,36
bude v termíne 6. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 h a 7. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Východoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že pre odberné miesto:
Moyzesova 1 Lipany, ČOM: 0000225163, EIC: 24ZVS0000053701A bude v termíne 6. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 h a 7. augusta 2014 od 08:10 h do 17:50 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

» Galéria k článku

Na pripomienkovanie »

[15. 07. 2014]

Prerušenie distribúcie el. energie »

[01. 07. 2014]
foto 1
Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul. Ovocinárska bude v termíne 16. júl 2014 od 8.10h do 17.30h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ul.- Ovocinárska, ul. Jánošíkova č.d. 37, 45, 49, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 bude v termíne 15. júl 2014 od 8.00h do 17.30h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Východoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany - ulica Ovocinárska bude v termíne 23.júl 2014 od 8.00h do 17.30h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

Východoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že pre odberné miesto: časť mesta Lipany – ulica Ovocinárska a ulica Jánošíkova č.d. 37, 45, 49, 84, 86, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 bude v termíne 22. júl 2014 od 8.00h do 17.30h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

» Galéria k článku