Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
22.09.2017 Kúpna zmluva č.5647/31/2017 34 771,-€ Zmluvy stiahnuť [86.71K]
20.09.2017 Zmluva o dielo č.obj. Li-2017/07943-MsUFB, na realizáciu stavby Garáže Komenského - Machjan Slovakia s.r.o 151 161,50 € Zmluvy stiahnuť [1.02M]
19.09.2017 D1 k zmluve o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 5005/25/2016, ESMI-elektrospoločnosť, s.r.o., 0,-€ Zmluvy stiahnuť [43.28K]
08.09.2017 Kúpna zmluva č. 5647/22/2017 V zmluve Zmluvy stiahnuť [0.00B]
08.09.2017 Poistenie Školák-MŠ Kpt 19 - Generali poisťovňa V zmluve Zmluvy stiahnuť [310.85K]
06.09.2017 Nájomná zmluva č.5005/21/2016-dodatok č.1 V dodatku Zmluvy stiahnuť [42.22K]
05.09.2017 Rámcová zmluva o spolupráci č. 4/2017 - POHODIČKA, o.z. Zmluvy stiahnuť [120.48K]
04.09.2017 Zmluva o dielo na vypracovanie PD Kemping Lipany, A-typ, architektonický ateliér, s.r.o., Prešov 23 400,-€ s DPH Zmluvy stiahnuť [665.05K]
31.08.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve – Hanzel V dodatku Zmluvy stiahnuť [1.04M]
30.08.2017 Dohoda o ukončení Zmluvy – Perháčová - Zmluvy stiahnuť [1.11M]
28.08.2017 Nájomná zmluva SVP, š.p. „Cyklochodník Rovinky, Lipany – Kamenica“ 1,-€ Zmluvy stiahnuť [521.12K]
22.08.2017 Zmluva Poistenie Školák pre MŠ Kpt.Nálepku 7, Lipany č.2401537378 V zmluve Zmluvy stiahnuť [647.39K]
22.08.2017 Zmluva o uzabretí budúcej zmluvy - Eduard Nistor - Zmluvy stiahnuť [16.24K]
22.08.2017 Nájomná zmluva - Centrum manažmentu a regionálneho rozvoja okresu Sabinov n.o. 100,-€/mesiac Zmluvy stiahnuť [3.27M]
18.08.2017 Rámcová zmluva – Prax vedenia kúpeľného zariadenia a výskum – Prešovská univerzita v Prešove 0,-€ Zmluvy stiahnuť [202.87K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.09.2017 Faktúry 1.9.-10.9.2017 Faktúry stiahnuť [395.79K]
05.09.2017 Faktúry 21.8.-31.8.2017 Faktúry stiahnuť [353.29K]
22.08.2017 Faktúry 11.8.-20.8.2017 Faktúry stiahnuť [0.00B]
16.08.2017 Faktúry 1.8.-10.8.2017 Faktúry stiahnuť [372.58K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
13.09.2017 Objednávky 1.-10.9.2017 Objednávky stiahnuť [348.26K]
05.09.2017 Objednávky 21.-31.8.2017 Objednávky stiahnuť [349.58K]
22.08.2017 Objednávky 11.-20.8.2017 Objednávky stiahnuť [339.67K]
16.08.2017 Objednávky 1.-10.8.2017 Objednávky stiahnuť [343.83K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia