Mesto Lipany panoráma
 

Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Zmluvy zoznam dokumentov

Právna úprava: v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v spojení s ustanovením § 47 ods. 1 Občianskeho zákonníka s výnimkou ods. 4 a 5 § 5a zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p.

Podmienka účinnosti – nasledujúci deň po zverejnení

Dátum Názov Popis Typ Akcia
20.02.2018 Kúpna zmluva Agratech, s.r.o. Štiepkovač – BRO Lipany 16320,-€ Zmluvy stiahnuť [425.45K]
20.02.2018 Kúpna zmluva Agratech, s.r.o. Traktorová vlečka – BRO Lipany 16560,-€ Zmluvy stiahnuť [415.37K]
19.02.2018 Darovacia zmluva - Alla Thymoshenko 200,-€ Zmluvy stiahnuť [290.59K]
12.02.2018 Dohoda o finančnom vyrovnaní - Šándorová 590,00€ Zmluvy stiahnuť [54.82K]
12.02.2018 Kúpna zmluva č. 5647/33/2017 - pozemky, Anna Tkáčová a Peter Kreitler 19 009,10€ Zmluvy stiahnuť [70.34K]
12.02.2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov pre CVČ - Jakubova Voľa V zmluve Zmluvy stiahnuť [648.55K]
05.02.2018 Zmluva o dotácii - ŠK Odeva Lipany 30 000,-€ Zmluvy stiahnuť [119.53K]
31.01.2018 Dohoda o poskytovaní stravy č. S 2018/06936 - Anna Majtnerová V dohode Zmluvy stiahnuť [46.01K]
29.01.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme NP-Renáta Novysedláková-Kvety RP V dodatku Zmluvy stiahnuť [2.15M]
26.01.2018 Zmluva o dielo "Lipany - Lokalita IBV Pod Hájom - PROJEX Prešov 19 960,- Zmluvy stiahnuť [1.33M]
16.01.2018 Kúpna zmluva - drevené figúrky EKOREM s.r.o. 3 800,-€ Zmluvy stiahnuť [56.12K]
15.01.2018 Rámcová zmluva – kávovar a káva AQUA PRO EUROPE , a.s. 17,-€ Zmluvy stiahnuť [139.83K]

Faktúry zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Faktúry zverejňujeme do 10 dní odo dňa prijatia.

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.02.2018 Faktúry 1.2.-10.2.2018 Faktúry stiahnuť [427.39K]
01.02.2018 Faktúry 20.1.-31.1.2018 Faktúry stiahnuť [393.38K]
22.01.2018 Faktúry 10.1.-20.1.2018 Faktúry stiahnuť [408.82K]

Objednávky zoznam dokumentov

Právna úprava: § 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Objednávky – do 10 pracovných dní od vyhotovenia

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.02.2018 Objednávky 1.-10.2.2018 Objednávky stiahnuť [367.80K]
01.02.2018 Objednávky 21.-31.1.2018 Objednávky stiahnuť [378.20K]
22.01.2018 Objednávky 11.-20.1.2018 Objednávky stiahnuť [369.12K]

Zákazky zoznam dokumentov

Právna úprava §117 odst.2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
„Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnu správu o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000 eur za obdobie kalendárneho roka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“

Súhrné správy sú zverejnené v profile na : https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/dokumenty/5940

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Technické služby zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
15.02.2018 Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže - predĺženie VOS - Odpredaj drevnej hmoty Technické služby stiahnuť [71.95K]
15.02.2018 Vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže - predĺženie VOS - Odpredaj drevnej hmoty Technické služby
12.02.2018 Vyhlásenie verejno obchodnej súťaže VOS - Odpredaj drevnej hmoty Technické služby