Mesto Lipany panoráma
 

Spravodajstvo z Lipian a okolia

Trieď kovové obaly – ušetríš prírodné zdroje

[16.05.2019] Plechovky od nápojov a drobné kovové odpady sú bežne zastúpené v rámci komunálneho odpadu, ktorý produkuje každý z nás. Nápoje a potraviny, ktoré sú do takýchto obalov balené, sa v našom živote objavujú vo veľkej miere. Aj plechovky od nápojov či iné drobné kovové obaly je potrebné triediť, aby mohli naďalej slúžiť aj po spracovaní. Materiál, ...


Tohtoročný benefičný koncert

[12.04.2019] 7. apríl 2019 sa niesol  v duchu už tradičného – benefičného koncertu s úmyslom podporiť našu Gréckokatolícku farnosť v Lipanoch. Koncert sa konal v mestskej galérii. Úvodným číslom koncertu bolo akordeónové septeto najmenších detí ZUŠ pod vedením Evky Džupínovej, ktoré koncert otvorilo zvučkou z animovanej rozprávky Maxipex Fík. Slávnostnú Erlebachovu ouverturu  a melódie Večerníčka spolu ...


Tohoročné aktivity v Jednote dôchodcov

[08.04.2019] Prvou našou akciou v januári tohto roku bola turistická vychádzka na Drienicu a Lysu. Znova po roku sme obdivovali  nevšednú krásu ľadovej sochy na Hrebienku vo Vysokých Tatrách. Začiatkom februára sme sa ako zmiešane  družstvo zúčastnili  na okresnom turnaji v stolnom tenise, ktorý sa  konal v Sabinove.  Výročná ...


Mesiac knihy v našej knižnici

[04.04.2019] Kniha je základom poznania, učiteľom vekov, vládcom kráľovstva ducha. /Lusius Annaeus Seneca/                                                                              ...


Eniki beniki . . .

[04.04.2019] Eniky beniky kliky bé, áber fáber dominé, elce pelce do pekelce a z pekelce dom, musíš z kola von...   Jedna zo známych detských vyčítaniek ktorou  sa začínali takmer všetky detské hry na lúke, či pred domom. Aj v tomto duchu sa niesol 50. ročník okresnej prehliadky detských folklórnych súborov. O tom, že bol zaujímavý ...