Mesto Lipany panoráma
 

Spravodajstvo z Lipan a okolia

Náš učiteľ, náš učiteľ...

[13.04.2018] Žite tak, akoby ste zajtra mali zomrieť, vzdelávajte sa tak, akoby ste mali žiť naveky.  (Gándhí)   Vzdelávanie je proces všestrannej humanizácie človeka, pretváranie a zdokonaľovanie všetkých jeho schopností. Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese majú učitelia. Učitelia, ktorí nie sú len múdri, ale zároveň aj ...


Beseda so spisovateľkou Janou Pronskou

[10.04.2018] V utorok po veľkonočných sviatkoch našu mestskú galériu a svoje čitateľky navštívila známa spisovateľka, s prívlastkom „prvá dáma slovenskej ľúbostnej romance“, pani Jana Pronská . Pochádza z Gelnice a spolu s manželom a tromi deťmi žije na samote neďaleko Nálepkova. Debutovala v roku 2008 románom Zlatníkova chovanica, ktorý sa vo  vydavateľstve Slovenský spisovateľ v čitateľskej ankete umiestnil ...


Valentínsky volejbalový turnaj

[04.04.2018] Traja muži a tri ženy je už tradične zostava družstiev volejbalového Valentínskeho turnaja. Dňa 24.februára sa uskutočnil 8.ročník za veľkej pomoci mesta Lipany prostredníctvom KN Modrá Torysa a ZŠ Komenského 113 pod vedením p. riaditeľa M. Polomského, ktorý zapožičal na túto krásnu akciu obe telocvične. Ďakujeme J Na turnaji sa zišlo ...


STANKOVYCH FEST

[04.04.2018] Rok sa stretol s rokom a žiaci ZUŠ v Lipanoch sa opäť veľmi úspešne predviedli na medzinárodnej súťaži STANKOVYCH FEST na Ukrajine v meste Svaljava. Súťažili naši muzikanti a výtvarníci. V silnej konkurencii sa nestratil ani jeden z nich. Súťažilo sa v rôznych vekových kategóriách a v každej, v ktorej sme mali zastúpenie, získali naši žiaci významné ocenenia a žiačka Klára Marhevková ...


Mestskou galériou sa ozýval detský spev a ľudová hudba

[29.03.2018] 49. ročník okresnej súťažnej prehliadky Kreácie detského folklóru prizval do Mestskej galérie v Lipanoch takmer 170  detských spevákov, muzikantov a 9 folklórnych súborov  z okresu Sabinov. Poslaním podujatia je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre,  podnecovať ich k aktívnej činnosti, umožniť im prezentovať výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich s rovesníkmi v iných ...