Oficiálna stránka mesta Lipany

"Profil verejného obstarávateľa"

Verejný obstarávateľ: Mesto Lipany
(podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
IČO: 327 379
____________________________________________________________________________________________
"Nákup čerstvého mäsa september 2014 - december 2014

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: nákup čerstvého mäsa
Kontakt: ŠJ - Komenského 14 082 71 Lipany, Kontaktná osoba: Mária Dinisová, E-mail: jedalen.lipany@gmail.com
Zverejnené 12.8.2014
Aktualizácia 15.8.2014: Tel.: 0907 844 688
26.8.2014 - Úspešný uchádzač: TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov

"Nákup čerstvého mäsa september 2014 - december 2014

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: nákup čerstvého mäsa
Kontakt: ŠJ -Hviezdoslavova 1 082 71 Lipany, Kontaktná osoba: Mária Čarnogurská, E-mail: jedalen.lipany@gmail.com
Zverejnené 12.8.2014
Aktualizácia 15.8.2014: Tel.: 0907 844 688
26.8.2014 - Úspešný uchádzač: TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov

"Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v materskej škole"

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová, mobil: 0905 860 234,
Pozn.: Práce je nutné zrealizovať v termíne od 04. 08. 2014 – 15. 08. 2014.
Zverejnené 18.7.2014

"Nákup 7 ks 1100 l čiernych plastových kontajnerov a 20 ks 110 l plechových Kuka nádob"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk
Zverejnené 30.6.2014

„Výmena strechy - pozinkovaný plech 77 m2“
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939
Zverejnené - 20.6.2014

„Úprava Lipianského potoka po povodni 2014“ č. 5598/2014-Výst
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
19.6.2014 - Výzva .rtf 15 KiB
19.6.2014 - Súpis prác .pdf 168 KiB
3.7.2014 - Úspešný uchádzač: AURIOL spol.s.r.o, Berlínska 2457/6, Košice. Cena s DPH: 21. 797,27€.

Výzva na predkladanie ponúk č.2014/05557-ekon. "Poskytnutie úveru"

Kontakt: Ing. Jozefína Tomašková ,Tel.: 051/488 11 62, e-mail: tomaskova@lipany.sk, ekon@lipany.sk
9.6.2014 - Výzva .rtf 670 kB
24.6.2014 - Úspešný uchádzač: SLSP, a.s.

„Nábytok, stoličky a stoly do materskej školy“
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Anna Šejirmanová, č.t. 051/4572571, 09080148283, mskptn@centrum.sk
6.6.2014 - Popis .pdf 115 kB

"Predĺženie licencie ESET na dva roky v počte 80 kusov pre verejnú správu"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sontágová, tel: 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk
Zverejnené - 5.6.2014
11.6.2014 - Úpešný uchádzač: AutoCont SK a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov, cena bez DPH 1 331,60 €

„Návrh zmluvy na naplnenie zámeru rekonštrukcie terasy a vybudovania administratívnych priestorov na objekte administratívnej budovy na Námestí sv. Martina“
Mesto Lipany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh zmluvy na naplnenie zámeru rekonštrukcie terasy a vybudovania administratívnych priestorov na objekte administratívnej budovy na Námestí sv. Martina (ďalej len „AB“)
Kontakt: PhDr. Jozef Križalkovič, email: prednosta@lipany.sk, tel.: 051/4881152, 0905/495517
4.6.2014 - Výzva .rtf 57 kB

„Detské ihriská - dodanie a doprava prvkov na detské ihriská“
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Marcela Tomková - 051/4881177, 0908348848
Názov: "Detské ihriská - dodanie a doprava prvkov na detské ihriská".
12.5.2014 - Výzva .rtf 50 kB
12.5.2014 - Popis .pdf 245 kB
27.5.2014 - Úspešný uchádzač: Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča - cena bez DPH - 6 199,00 €.

„Gelcoat NGA - SVG 7008/H - S v množstve 160 kg“
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939
Zverejnené - 28.4.2014

„Dodávka a montáž chemického zmäkčovača vody -nájomné bytové domy Štúrova“
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
24.4.2014 - Popis .pdf 60 kB
13.5.2014 - Úspešný uchádzač: SOBWATER, Levoča -2 440,80€ s DPH

"Výmena strešných okien Štúrova-Lipany"
Zákazka na dodanie stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
17.4.2014 - Popis .pdf 121 kB
13.5.2014 - Úspešný uchádzač: ĎURI s.r.o, Lúčka 177, 4 204,80 nie je platca DPH

"Dodanie a inštalácia klimatizácie "
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sontágová, tel: 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk
10.4.2014 - Popis .rtf 16 kB
Zverejnené - 10.4.2014
28.4.2014 - Úspešný uchádzač: CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice. Cena: 1 470,- €

"Gumový granulát"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939,
Súťaž na dodanie gumového granulátu v hrúbke 1-3 mm na ihrisko s umelou trávou v množstve 8 000Kg
Zverejnené - 9.4.2014

"Správa o zákazkach I.Q.2014"

2.4.2014 - Správa I.Q.2014 .pdf 88 kb

"Stavebné úpravy MEDICUM - jednodňová ambulancia"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

1.4.2014 - Výzva .rtf 47 kB
1.4.2014 - Popis .pdf 40 kB
24.4.2014 - Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o., Hlavná 42, Granč Petrovce, Cena: 1 533,91 €

"Živičný kryt ciest a chodníkov"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

26.3.2014 - Výzva .pdf 211 kB
8.4.2014 - Úspešný uchádzač: J.V.S., s.r.o, Prešov, jednotková cena 137,80€

"Výrub a ošetrovanie drevín v meste"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
"Výrub a ošetrovanie drevín v meste".
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ľubomír Tejbus, tel: 0907 910 240

Zverejnené - 21.3.2014

"Zámková dlažba"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

12.3.2014 - Výzva .rtf 3 kB
21.3.2014 - Úspešný uchádzač: STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11, Lipany, Cena: 4 269,13 €

"Cyklochodník-Rovinky"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

12.3.2014 - Výzva .rtf 15 kB
31.3.2014 - 1.AURIOL spol.s.r.o.,Berlínska 2457/6, Košice 4 cena: 5 145,22 €

"Výmena okien Tilia, Luník, Hviezdoslavova"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

28.2.2014 - Výzva .rtf 50 kB
28.2.2014 - Príloha .pdf 1,8 MB
26.3.2014 - Úspešný uchádzač: StavStars.r.o, Hlavná 59/42, Granč Petrovce, Cena: I.alternatíva 9 778,94 € II. alternatíva 9 865,50 €

"Nútené vetranie sociálnych zariadení "Medicum" - VZT s napojením na nn el. rozvod a výmena svietidiel"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
Práce budú realizované v termíne marec 2014-máj 2014.
Zverejnené 27.2.2014
2.4.2014 - Úspešný uchádzači: VZT : OK Klima,s.r.o, Strojnícka 9, Prešov 2 785,10 €; Elektro: Ing. Ladislav Hrabčák, NSM 89, Lipany 1 054,32 €

"Stavebné úpravy sociálnych zariadení MEDICUM"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

27.2.2014 - Výzva .pdf 210 kB
18.3.2014 - Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o, Hlavná59/42, Granč Petrovce, 9 417,80 €

"Rekonštrukcia sociálneho zariadenia"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová, tel 051/4572439, 0905 860 234, e-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk
Práce je nutné zrealizovať v termíne od 03. 03. 2014 - 07. 03. 2014.
Zverejnené 24.2.2014

"Údržba mestskej zelene"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
"Údržba mestskej zelene".
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk

21.2.2014 - Výzva .pdf 731 kB

10.3.2014 - Úspešný uchádzač: Anton Kanuščák, Dubovická roveň 25, Lipany, cena 9997,85 Eur s DPH.

Výkon stavebného dozoru na stavbu "Lipany - "Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
Výkon stavebného dozoru - "Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400".
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk

13.2.2014 - Výzva .pdf 250 kB
21.3.2014 - Úspešný uchádzač: EKOGAS, s.r.o. so sídlom Vajanského 47, 080 01 Prešov cena :4.704,00 Eur

"Stavebné úpravy sociálnych zariadení ZUŠ"
Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

11.2.2014 - Výzva .pdf 670 kB

27.2.2014 - Jozef Goliaš, J. Bottu 986/15, Lipany, Najnižšia cena:7499,39 €

"Nákup čerstvého mäsa marec 2014 - august 2014"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: nákup čerstvého mäsa
Kontakt: ŠJ - Hviezdoslavova 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mária Čarnogurská, E-mail: jedalen.zshv@gmail.com
Zverejnené 10.2.2014
18.2.2014 - Úspešny uchádzač: Tamila, Generála Svobodu 20, 083 01 Sabinov

"Dodávka a dovoz školských potrieb - rok 2014"
Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová,tel: 051/4572439, mobil: 0905 860 234, E-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk
Zverejnené 10.2.2014

"Nákup čerstvého mäsa"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: nákup čerstvého mäsa
Kontakt: Školská jedáleň - Komenského 14, 082 71 Lipany, tel: 0907 844 688, e-mail: jedalen.lipany@gmail.com
Zverejnené 10.2.2014
18.2.2014 - Úspešny uchádzač: Tamila, Generála Svobodu 20, 083 01 Sabinov

"Lipany – Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400"
Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: výkon externého manažmentu projektu „Lipany – Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400“
Kontakt: Ing.Bedlovičová, tel.051 4881173, e-mail:vystavba@lipany.sk
7.2.2014 - Výzva .pdf 230 kB
20.2.2014 - Úspešný uchádzač: Ing. Vladimír Uram, Kamencová 32, 080 05 Prešov, cena: 9000,00 €

Podlimitná zákazka: "Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka"
Kontakt: Ing. Karol Fábry, tel./fax +421 51 7713873
27.1.2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka":
29.1.2014 (oprava) - EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Cena s DPH: 165 241,90€, Poradie: 1.
29.1.2014 (oprava) - Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, Cena s DPH: 165 381,28€, Poradie: 2.

Podlimitná zákazka: „Obnova lesa - pestovateľské činnosti"
Kontakt: Ing. Karol Fábry, tel./fax +421 51 7713873
8.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. Zákona o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk - časť Ostatné .pdf 49 kb
21.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. Zákona o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk - časť Kritéria .pdf 45 kb
28.1.2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk k zákazke „Obnova lesa – pestovateľské činnosti“:
REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, 083 01 Sabinov, Cena s DPH: 136.354,80€, Poradie: 1.
LESS & Co, s.r.o., Jesenského 26, 036 01 Martin, Cena s DPH: 137.853,60€, Poradie 2.

Dodávka zemného plynu - podlimitná zákazka"
Kontakt: Ing.Bedlovičová, tel.051 4881173, e-mail:vystavba@lipany.sk
16.1.2014 - Správa o zákazke .pdf 70 kb

"Osobné motorové vozidlo"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk
14.1.2014 - Výzva .pdf 100 kb
18.2.2014 - Úspešný uchádzač: AUTOMAPE, spol. s r.o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov, cena 10 055.- €.

"Správa o zákazkach IV.Q.2013"

14.1.2014 - Správa IV.Q.2013 .rtf 70 kb

"Nákup 10 ks 1100 l plastových nádob na odpad"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.
Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805
Zverejnené 7.1.2014

"Nákup potravín"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
Kontakt: ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany , Mária Čarnogurská, jedalen.zshv@gmail.com
Zverejnené 27.12.2013

"Nákup potravín"
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
Kontakt: Školská jedáleň - Komenského 14, 082 71 Lipany, 0907 844 688, jedalen.lipany@gmail.com
Zverejnené 27.12.2013

"Rekonštrukcia sociálneho zariadenia"
Zákazka na uskutočnenie prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác
Kontakt: Materská škola,Námestie sv. Martina 80,082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová,051/4572439, 0905 860 234, ms.centrumlipany@centrum.sk
Zverejnené 12.12.2013

"Nákup: 2 ks - počítač s monitorom, s Windows 7 Profesional, 3 ks - Office pre mestský úrad, 3 ks -USB, 1 ks - notebook, 1 ks tlačiareň "
Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru:
Kontakt: MsÚ Lipany, Krivianska č.1, Viera Sontágová, 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk
10.12.2013 - Popis .rtf 65 kb
Úspešný uchádzač: AutoCont SK a.s., Strojnícka 1 080 01 Prešov, cena: 3 013,80 €.

  • Archív do 9.12.2013