Oficiálna stránka mesta Lipany

"Profil verejného obstarávateľa"

Verejný obstarávateľ: Mesto Lipany
(podľa §6 odst.1 písm.b) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
IČO: 327 379
Profil verejného obstarávateľa mesta Lipany na stránke Úradu pre verejné obstarávanie
____________________________________________________________________________________________
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia (ZMENA TERMÍNU)

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služieb.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Figurová Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk
18.5.2015 - Výzva (aktualizované) .pdf 295 KiB
28.5.2015 - Úspešný uchádzač: DLC s.r.o., Pionierska 22, Prešov, cena: 9 940,58 Eur

Servis a opravy motorových vozidiel Mesta Lipany

Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Emil Jacko, tel: 051/4881150, E-mail: prednosta@lipany.sk
29.4.2015 - Výzva .rtf 1,4 MiB
29.4.2015 - Rámcova zmluva .pdf 415 KiB
18.5.2015 - Úspešný uchádzač: Stanislav Bujňaček, AUTOSERVIS SB, Lipany, celková cena s DPH 7 204,80 Eur.

Modernizácia kamerového systému mesta Lipany

Zákazka na realizáciu prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Peter Terifaj, tel: 0907 999 803, E-mail: msp@lipany.sk
30.1.2015 - Výzva .rtf 80 KiB

„Stavebné úpravy Luník-rehabilitačné pracovisko Lipany, Sabinovská č.2"

Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
27.1.2015 - Výzva .rtf 14 KiB
27.1.2015 - Sprievodná správa .rtf 82 KiB
27.1.2015 - Aktuálny stav .pdf 134 KiB
27.1.2015 - Navrhovaný stav .pdf 205 KiB
27.1.2015 - VV - elektro .xls 66 KiB
27.1.2015 - VV - stavebné úpravy .xls 110 KiB
10.2.2015 - Úspešný uchádzač: KAMPAg, spol.s.r.o, Dubovická roveň 28, Lipany, Cena diela: 26 628,54 €

Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Figurová Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk
1.12.2014 - Výzva .pdf 103 KiB
1.12.2014 - Príloha - zmluva .rtf 668 KiB
9.1.2015 - Úspešný uchádzač: RS media, s.r.o., Reimanova 9, 080 01 Prešov, cena: 7 893,60 Eur s DPH.

Pracovné odevy a obuv

Zákazka na dodanie tovarov zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Figurová Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk
20.11.2014 - Výzva .pdf 132 KiB

Hygienické a čistiace potreby

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk
11.11.2014 - Výzva .pdf 123 KiB
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Krídla, s.r.o. Humenné

Kancelárske potreby

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk
11.11.2014 - Výzva .pdf 125 KiB
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Krídla, s.r.o. Humenné

Kancelársky papier

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk
11.11.2014 - Výzva .pdf 73 KiB
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Krídla, s.r.o. Humenné

Tonery

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: K. Dulinová, tel: 051/4881150, E-mail: sekretariat@lipany.sk
11.11.2014 - Výzva .pdf 74 KiB
5.1.2015 - Úspešný uchádzač: Laser servis, s.r.o. Šenkvice

Zimná údržba

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk
19.9.2014 - Výzva .pdf 150 kB
7.10.2014 - Úspešny uchádzač: Kaščák Miroslav s.r.o. Lipany Cena: 20 284,56€

"Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov"

Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Predmet: Odborné prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov:
 • V nájomných domoch- Štúrová 35,37, Hviezdoslavová 1,54/A-56,Za traťou-rómska osada.
 • V kotolniach-Štúrová 35,37,Hviezdoslavová 54/A-56,MsÚ,OÚ,Tília,PZ,Medicum.
  Kontakt: Štefan Jacko, tel. 0905 835 939, e-mail: stefan.jacko@lipany.sk
  Zverejnené 8.9.2014
  6.10.2014 - Úspešný uchádzač: Ing.Ladislav Hrabčák,Nám.sv.Martina č.89,Lipany Cena: 990,-€

 • "Dovoz asfaltovej drte,terénne úpravy-ihrisko osada"

  Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk
  Zverejnené 8.9.2014

  "Nákup čerstvého mäsa september 2014 - december 2014

  Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: nákup čerstvého mäsa
  Kontakt: ŠJ - Komenského 14 082 71 Lipany, Kontaktná osoba: Mária Dinisová, E-mail: jedalen.lipany@gmail.com
  Zverejnené 12.8.2014
  Aktualizácia 15.8.2014: Tel.: 0907 844 688
  26.8.2014 - Úspešný uchádzač: TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov

  "Nákup čerstvého mäsa september 2014 - december 2014

  Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: nákup čerstvého mäsa
  Kontakt: ŠJ -Hviezdoslavova 1 082 71 Lipany, Kontaktná osoba: Mária Čarnogurská, E-mail: jedalen.lipany@gmail.com
  Zverejnené 12.8.2014
  Aktualizácia 15.8.2014: Tel.: 0907 844 688
  26.8.2014 - Úspešný uchádzač: TAMILA Generála Svobodu 428/20 083 01 Sabinov

  "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia v materskej škole"

  Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová, mobil: 0905 860 234,
  Pozn.: Práce je nutné zrealizovať v termíne od 04. 08. 2014 – 15. 08. 2014.
  Zverejnené 18.7.2014

  "Nákup 7 ks 1100 l čiernych plastových kontajnerov a 20 ks 110 l plechových Kuka nádob"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.
  Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk
  Zverejnené 30.6.2014

  „Výmena strechy - pozinkovaný plech 77 m2“
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939
  Zverejnené - 20.6.2014

  „Úprava Lipianského potoka po povodni 2014“ č. 5598/2014-Výst
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
  19.6.2014 - Výzva .rtf 15 KiB
  19.6.2014 - Súpis prác .pdf 168 KiB
  3.7.2014 - Úspešný uchádzač: AURIOL spol.s.r.o, Berlínska 2457/6, Košice. Cena s DPH: 21. 797,27€.

  Výzva na predkladanie ponúk č.2014/05557-ekon. "Poskytnutie úveru"

  Kontakt: Ing. Jozefína Tomašková ,Tel.: 051/488 11 62, e-mail: tomaskova@lipany.sk, ekon@lipany.sk
  9.6.2014 - Výzva .rtf 670 kB
  24.6.2014 - Úspešný uchádzač: SLSP, a.s.

  „Nábytok, stoličky a stoly do materskej školy“
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Anna Šejirmanová, č.t. 051/4572571, 09080148283, mskptn@centrum.sk
  6.6.2014 - Popis .pdf 115 kB

  "Predĺženie licencie ESET na dva roky v počte 80 kusov pre verejnú správu"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sontágová, tel: 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk
  Zverejnené - 5.6.2014
  11.6.2014 - Úpešný uchádzač: AutoCont SK a.s., Strojnícka 1, 080 06 Prešov, cena bez DPH 1 331,60 €

  „Návrh zmluvy na naplnenie zámeru rekonštrukcie terasy a vybudovania administratívnych priestorov na objekte administratívnej budovy na Námestí sv. Martina“
  Mesto Lipany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh zmluvy na naplnenie zámeru rekonštrukcie terasy a vybudovania administratívnych priestorov na objekte administratívnej budovy na Námestí sv. Martina (ďalej len „AB“)
  Kontakt: PhDr. Jozef Križalkovič, email: prednosta@lipany.sk, tel.: 051/4881152, 0905/495517
  4.6.2014 - Výzva .rtf 57 kB

  „Detské ihriská - dodanie a doprava prvkov na detské ihriská“
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Marcela Tomková - 051/4881177, 0908348848
  Názov: "Detské ihriská - dodanie a doprava prvkov na detské ihriská".
  12.5.2014 - Výzva .rtf 50 kB
  12.5.2014 - Popis .pdf 245 kB
  27.5.2014 - Úspešný uchádzač: Intersystem EU s.r.o., Dukelská 295/34, 014 01 Bytča - cena bez DPH - 6 199,00 €.

  „Gelcoat NGA - SVG 7008/H - S v množstve 160 kg“
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939
  Zverejnené - 28.4.2014

  „Dodávka a montáž chemického zmäkčovača vody -nájomné bytové domy Štúrova“
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
  24.4.2014 - Popis .pdf 60 kB
  13.5.2014 - Úspešný uchádzač: SOBWATER, Levoča -2 440,80€ s DPH

  "Výmena strešných okien Štúrova-Lipany"
  Zákazka na dodanie stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
  17.4.2014 - Popis .pdf 121 kB
  13.5.2014 - Úspešný uchádzač: ĎURI s.r.o, Lúčka 177, 4 204,80 nie je platca DPH

  "Dodanie a inštalácia klimatizácie "
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sontágová, tel: 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk
  10.4.2014 - Popis .rtf 16 kB
  Zverejnené - 10.4.2014
  28.4.2014 - Úspešný uchádzač: CASSO s.r.o., Pražská 4, 040 11 Košice. Cena: 1 470,- €

  "Gumový granulát"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Štefan Jacko, tel: 0905 835 939,
  Súťaž na dodanie gumového granulátu v hrúbke 1-3 mm na ihrisko s umelou trávou v množstve 8 000Kg
  Zverejnené - 9.4.2014

  "Správa o zákazkach I.Q.2014"

  2.4.2014 - Správa I.Q.2014 .pdf 88 kb

  "Stavebné úpravy MEDICUM - jednodňová ambulancia"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  1.4.2014 - Výzva .rtf 47 kB
  1.4.2014 - Popis .pdf 40 kB
  24.4.2014 - Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o., Hlavná 42, Granč Petrovce, Cena: 1 533,91 €

  "Živičný kryt ciest a chodníkov"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  26.3.2014 - Výzva .pdf 211 kB
  8.4.2014 - Úspešný uchádzač: J.V.S., s.r.o, Prešov, jednotková cena 137,80€

  "Výrub a ošetrovanie drevín v meste"
  Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
  "Výrub a ošetrovanie drevín v meste".
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ľubomír Tejbus, tel: 0907 910 240

  Zverejnené - 21.3.2014

  "Zámková dlažba"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  12.3.2014 - Výzva .rtf 3 kB
  21.3.2014 - Úspešný uchádzač: STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11, Lipany, Cena: 4 269,13 €

  "Cyklochodník-Rovinky"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  12.3.2014 - Výzva .rtf 15 kB
  31.3.2014 - 1.AURIOL spol.s.r.o.,Berlínska 2457/6, Košice 4 cena: 5 145,22 €

  "Výmena okien Tilia, Luník, Hviezdoslavova"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  28.2.2014 - Výzva .rtf 50 kB
  28.2.2014 - Príloha .pdf 1,8 MB
  26.3.2014 - Úspešný uchádzač: StavStars.r.o, Hlavná 59/42, Granč Petrovce, Cena: I.alternatíva 9 778,94 € II. alternatíva 9 865,50 €

  "Nútené vetranie sociálnych zariadení "Medicum" - VZT s napojením na nn el. rozvod a výmena svietidiel"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk
  Práce budú realizované v termíne marec 2014-máj 2014.
  Zverejnené 27.2.2014
  2.4.2014 - Úspešný uchádzači: VZT : OK Klima,s.r.o, Strojnícka 9, Prešov 2 785,10 €; Elektro: Ing. Ladislav Hrabčák, NSM 89, Lipany 1 054,32 €

  "Stavebné úpravy sociálnych zariadení MEDICUM"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  27.2.2014 - Výzva .pdf 210 kB
  18.3.2014 - Úspešný uchádzač: StavStar s.r.o, Hlavná59/42, Granč Petrovce, 9 417,80 €

  "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová, tel 051/4572439, 0905 860 234, e-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk
  Práce je nutné zrealizovať v termíne od 03. 03. 2014 - 07. 03. 2014.
  Zverejnené 24.2.2014

  "Údržba mestskej zelene"
  Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
  "Údržba mestskej zelene".
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk

  21.2.2014 - Výzva .pdf 731 kB

  10.3.2014 - Úspešný uchádzač: Anton Kanuščák, Dubovická roveň 25, Lipany, cena 9997,85 Eur s DPH.

  Výkon stavebného dozoru na stavbu "Lipany - "Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400"
  Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby:
  Výkon stavebného dozoru - "Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400".
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Bedlovičová, tel: 051-488 11 73, E-mail: vystavba@lipany.sk

  13.2.2014 - Výzva .pdf 250 kB
  21.3.2014 - Úspešný uchádzač: EKOGAS, s.r.o. so sídlom Vajanského 47, 080 01 Prešov cena :4.704,00 Eur

  "Stavebné úpravy sociálnych zariadení ZUŠ"
  Zákazka na realizáciu stavebných prác zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Mesto Lipany, Krivianska 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kušnír, tel: 051-488 11 73, E-mail: kusnir@lipany.sk

  11.2.2014 - Výzva .pdf 670 kB

  27.2.2014 - Jozef Goliaš, J. Bottu 986/15, Lipany, Najnižšia cena:7499,39 €

  "Nákup čerstvého mäsa marec 2014 - august 2014"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: nákup čerstvého mäsa
  Kontakt: ŠJ - Hviezdoslavova 1 082 71 Lipany. Kontaktná osoba: Mária Čarnogurská, E-mail: jedalen.zshv@gmail.com
  Zverejnené 10.2.2014
  18.2.2014 - Úspešny uchádzač: Tamila, Generála Svobodu 20, 083 01 Sabinov

  "Dodávka a dovoz školských potrieb - rok 2014"
  Zákazka na poskytnutie služby zadávaná postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  Kontakt: Materská škola, Námestie sv. Martina 80, 082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová,tel: 051/4572439, mobil: 0905 860 234, E-mail: ms.centrumlipany@centrum.sk
  Zverejnené 10.2.2014

  "Nákup čerstvého mäsa"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa § 9 zákona č. 25 / 2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru: nákup čerstvého mäsa
  Kontakt: Školská jedáleň - Komenského 14, 082 71 Lipany, tel: 0907 844 688, e-mail: jedalen.lipany@gmail.com
  Zverejnené 10.2.2014
  18.2.2014 - Úspešny uchádzač: Tamila, Generála Svobodu 20, 083 01 Sabinov

  "Lipany – Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400"
  Zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby: výkon externého manažmentu projektu „Lipany – Úprava Lipianskeho potoka v km 0,300-1,400“
  Kontakt: Ing.Bedlovičová, tel.051 4881173, e-mail:vystavba@lipany.sk
  7.2.2014 - Výzva .pdf 230 kB
  20.2.2014 - Úspešný uchádzač: Ing. Vladimír Uram, Kamencová 32, 080 05 Prešov, cena: 9000,00 €

  Podlimitná zákazka: "Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka"
  Kontakt: Ing. Karol Fábry, tel./fax +421 51 7713873
  27.1.2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Rekonštrukcia lesnej cesty - Lúčka":
  29.1.2014 (oprava) - EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice, Cena s DPH: 165 241,90€, Poradie: 1.
  29.1.2014 (oprava) - Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45 Košice, Cena s DPH: 165 381,28€, Poradie: 2.

  Podlimitná zákazka: „Obnova lesa - pestovateľské činnosti"
  Kontakt: Ing. Karol Fábry, tel./fax +421 51 7713873
  8.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. Zákona o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk - časť Ostatné .pdf 49 kb
  21.1.2014 - Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti § 41 ods. Zákona o verejnom obstarávaní - Otváranie ponúk - časť Kritéria .pdf 45 kb
  28.1.2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk k zákazke „Obnova lesa – pestovateľské činnosti“:
  REMOPEL, s.r.o., Hollého 44, 083 01 Sabinov, Cena s DPH: 136.354,80€, Poradie: 1.
  LESS & Co, s.r.o., Jesenského 26, 036 01 Martin, Cena s DPH: 137.853,60€, Poradie 2.

  Dodávka zemného plynu - podlimitná zákazka"
  Kontakt: Ing.Bedlovičová, tel.051 4881173, e-mail:vystavba@lipany.sk
  16.1.2014 - Správa o zákazke .pdf 70 kb

  "Osobné motorové vozidlo"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
  Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907928805, e-mail: milan.slaminka@lipany.sk
  14.1.2014 - Výzva .pdf 100 kb
  18.2.2014 - Úspešný uchádzač: AUTOMAPE, spol. s r.o., Bardejovská 26, 080 01 Prešov, cena 10 055.- €.

  "Správa o zákazkach IV.Q.2013"

  14.1.2014 - Správa IV.Q.2013 .rtf 70 kb

  "Nákup 10 ks 1100 l plastových nádob na odpad"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru.
  Kontakt: Milan Slaminka, tel. 0907 928805
  Zverejnené 7.1.2014

  "Nákup potravín"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
  Kontakt: ŠJ pri ZŠ Hviezdoslavova 1, 082 71 Lipany , Mária Čarnogurská, jedalen.zshv@gmail.com
  Zverejnené 27.12.2013

  "Nákup potravín"
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru
  Kontakt: Školská jedáleň - Komenského 14, 082 71 Lipany, 0907 844 688, jedalen.lipany@gmail.com
  Zverejnené 27.12.2013

  "Rekonštrukcia sociálneho zariadenia"
  Zákazka na uskutočnenie prác zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie prác
  Kontakt: Materská škola,Námestie sv. Martina 80,082 71 Lipany, Riaditeľka MŠ: Mgr. Mária Urbanová,051/4572439, 0905 860 234, ms.centrumlipany@centrum.sk
  Zverejnené 12.12.2013

  "Nákup: 2 ks - počítač s monitorom, s Windows 7 Profesional, 3 ks - Office pre mestský úrad, 3 ks -USB, 1 ks - notebook, 1 ks tlačiareň "
  Zákazka na dodanie tovaru zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru:
  Kontakt: MsÚ Lipany, Krivianska č.1, Viera Sontágová, 051 4881171, viera.sontagova@lipany.sk
  10.12.2013 - Popis .rtf 65 kb
  Úspešný uchádzač: AutoCont SK a.s., Strojnícka 1 080 01 Prešov, cena: 3 013,80 €.

 • Archív do 9.12.2013