Oficiálna stránka mesta Lipany

Záujmová a umelecká činnosť

Divadlo | Folklór | Kapely | Spev | Tanec | Záujmové kluby

Divadlo

ŠUM 3000

Na Gymnáziu v Lipanoch už tretí rok úspešne pôsobí amatérske divadlo "ŠUM 3000". Má za sebou realizáciu 4 predstavení, ktoré boli boli ponuknuté deťom, žiakom, občianskej verejnosti a straším občanom mesta a blízkeho obvodu v mnohých reprízach. Navštívili Brezovicu, Krivany, Torysu, Pečovskú Novu Ves, Kamenicu, Šarišské Michaľany, Šarišské Dravce, Šarišské Jastrabie a Kamenicu. V roku 2004 sa zúčastnili prehliadky amatérskych divadiel v Prešove. Získali 2. miesto s predstavením Skupca na motívy Moliérovho Lakomca. Študent Martin Angelovič získal hlavnú cenu za herecký výkon.
V apríli 2004 zorganizovali 1. ročník prehliadky amatérskych divadelných súborov hornotorysského regiónu s medzinárodnou účasťou DS z Poľska. V roku 2005 sme zorganizovali 2. ročník divadelnej prehliadky amatérskych divadelných súborov. Privítali sme DS z Brezovice, Šarišských Draviec. Zrealizovali sme divadelné predstavenie na motívy knihy A.de Saint Exupéryho - Malý princ s názvom Na chvíľu byť malým princom.
Sídlo: Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Zodpovedný: Mgr. Lenka Murínová, Mária Vokálová
Kontakt: tel.: 051/475 22 85

Hore →

Folklór

Detský folklórny súbor CENTRUMÁČIK

Vznikol v roku 2002. Jeho cieľom je podchytiť a upevňovať pohybový a rytmický prejav, ako aj zvládnutie informačne čistého spevu a kultúrne vystupovanie. Malí folklóristi sa prezentujú v ľudových pásmach, ktoré sa viažu k sviatkom, rôznym obdobiam i zvykom, napr.: "Poďme deti na pažiť, Vianoce na valale, Jašličky, Fašiangy, Vynášanie Moreny, Staviame my máje a iné... " . Pri všetkých vystúpeniach deti a diváci zažívajú návraty k tradičnej kultúre prostredníctvom ľudových piesní, tancov, hier i jednoduchých krojov. Na verejných vystúpeniach súbor doprevádza ľudová hudba ZUŠ v Lipanoch. V súbore sa už vystriedalo niekoľko desiatok detí, mnohé z nich sa venujú folklóru aj naďalej na ZŠ a ZUŠ. Činnosť DS je zameraná na oživovanie starých tradícií a zvykov, pričom deti majú možnosť vyniknúť a prejaviť svoju originalitu.
Sídlo: MŠ Centrum, Námestie svätého Martina 46, Lipany
Zodpovedný: Mária Urbanová, Beáta Višnovská
Kontakt: tel.: 051/457 24 39

Hore →

Detská folkórna skupina SLNIEČKO

Vznikla v roku 2003. Tvorí ju približne 20 chlapcov a dievčat vo veku 5 - 6 rokov. Repertoár súboru tvoria detské ľudové hry, piesne, zvyky a obyčaje, slovné hračky, vyčítanky, prekáračky, povedačky, rapotanky. Ich prostredníctvom deti spoznávajú, ako sa hrávali ich pra-pradedkovia a ich pra-prababičky, ktoré boli také isté, ako ony teraz, len sa inak obliekali a hrali sa s inakšími hračkami. Prvé verejné vystúpenie Slniečka malo veľký úspech a tak zabezpečením nových rekvizít, obohatením repertoáru a s elánom pokračujú v začatej činnosti činnosti. Šariš je klenotnica folklórneho bohatstva, je nevyčerpateľná studnica toho, čo nám zachovali veky dedov, babičiek, otcov a materí. Toto veľké a pestré dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia je zdrojom inšpirácie a čerpania námetov pri práci s detskou folklórnou skupinou.
Sídlo: MŠ ktp. Nálepku 7, Lipany
Zodpovedný: Gabriela Kaperáková
Kontakt: tel.: 051/457 25 71

Hore →

Detský folklórny súbor HVIEZDIČKA

DFS Hviezdička

FS Hviezdička pracuje pri ZŠ Hviezdoslavova 1, Lipany od septembra 2004. Súbor pracuje v speváckej zložke s 18 členmi a v tanečnej zložke s 23 členmi. Súbor šíri folklór z hornotorysského regiónu, námety čerpá z publikácií Jána Lazoríka z Krivian a z rozprávania starších ľudí. Sólistkami súboru sú sestry Jackové. Lucia Jacková sa stala Slávikom Slovenska 2004 v Trnave. V roku 2005 bola víťazkou okresného kola Slávik Slovenska, jej sestra Katarína Jacková získala 3. miesto. Lucka Jacková vzorne reprezentuje nielen školu, mesto ale aj Slovensko – v máji 2005 sa zúčastnila celoštátnej prehliadky detských spevákov ľudových piesní Českej republiky „Zpěváčci 2005“. Jej srdcovou záležitosťou sú piesne Moniky Kandráčovej z Krásnej Lúky.
Súbor sa zúčastňuje rôznych vystúpení na škole, pravidelne navštevuje starých ľudí v Dome pokojnej staroby v Lipanoch, detí v ÚSS v Brezovičke, RS v Lipanoch, jarmočných dní v okolitých obciach a rôznych podujatí mestského charakteru.
Sídlo: Základná škola, Hviezdoslavova 1, Lipany
Zodpovedná: Mgr. Janka Smolková – vedúca FS
Kontakt: tel.: 051/457 21 02

Hore →

Folklórny krúžok LIPKA

FK Lipka zaznamenáva takmer desaťročnú históriu svojho pôsobenia pri ZŠ Komenského 113 v Lipanoch. Vo svojej činnosti využíva bohaté hudobno – folklórne tradície nášho regiónu, ktoré intrerpretuje skôr v pôvodnej autentickej forme ako v štylizovanej podobe. Podieľa sa na tvorbe rôznych kultúrnych podujatí v rámci školy i mesta. Výrazné úspechy FK dosiahol hlavne v speváckych súťažiach .
Najvýraznejší úspech dosiahla sólistka Michaela Andraščíková v r. 1998 t.j. 3. miesto v celoslovenskom kolo Slávik 1998.
Veľmi úspešná bola tiež spolupráca s ľudovým hudbami Javor a ĽH pri ZUŠ v Lipanoch. Výraznou mierou prispela k obohateniu činnosti FK Lipka.
Sídlo: Základná škola, Komenského 113, Lipany
Zodpovedná: Mgr. Mária Jochmanová
Kontakt : tel.: 051/489 33 56

Hore →

Folklórny súbor ŠARIŠSKÁ LIPA

FS Šarišská Lipa

Reprezentáciu mesta siedmich líp má vo svojom repertoári aj FS Šarišská Lipa. Je to ambiciózny mládežnícky súbor, ktorý má 60 aktívnych členov v speváckej a tanečnej zložke vo veku od 14 do 25 rokov. Od svojho vzniku t.j. február 2000 dosahuje vynikajúce výsledky nielen doma, ale aj za hranicami vlasti. Šarišský región, v ktorom má súbor sídlo sa stal hlavným zdrojom čerpania námetov pre program súboru. S prihliadnutím na temperament východoslovenského folklóru súbor čerpá námety i z regiónov Spiš, Zemplín a Zamagurie.
Najväčšie úspechy : účasť na medzinárodných festivaloch piesní a tancov:

  • r. 2000 v Macedónsku – vynikajúce 1. miesto
  • r. 2001 v Bulharsku
  • r. 2002 v Turecku – 4. miesto a tiež v Chorvátsku.
FS Šarišská Lipa precestoval tisícky kilometrov za divákmi do družobných poľských miest Wieliczka, Piwniczna, Wroczlav, do českej Litovle a samozrejme účinkoval a vystupoval najmä doma v blízkom i ďalekom okolí na festivaloch, obecných slávnostiach, podujatiach výročného charakteru, ľudových jarmokoch a rôznych kultúrnych programoch.
Šariš, to sú prekrásne šarišské piesne, pestré bohatstvo tancov, obrovská rozmanitosť nárečia, ale Šariš to sú aj úprimní a dobrosrdeční ľudia, ktorí majú radi folklór a s láskou ho šíria ďalej. FS Šarišská Lipa má vo svojej programovej ponuke programy rôznych minutáži a rád prijme pozvanie i k Vám.
Sídlo: Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany
Zodpovedný: Mgr. Michal Hromjak – vedúci FS
Kontakt : mob.: 0905/298 474, tel.: 051/488 11 77, fax: 051/488 11 70, e-mail: kultura@lipany.sk Hore →

Detská ľudová hudba pri ZUŠ

DĽH pri ZUŠ v Lipanoch vznikla v školskom roku 1999/2000. Počas svojej pôsobnosti účinkovala na rôznych festivaloch doma aj v zahraničí. Hlavným poslaním je spoznať a uchovávať bohatstvo ľudovej piesne nášho regiónu. Najvýraznejšie úspechy : V školskom roku 2002/2003 v rámci Východného Slovenska získala 2. miesto v súťaži detských ľudových hudieb. V roku 2004 sa zúčastnili európskom festivale vo Švédsku - Mällmo, v roku 2005 v Srbsku – Belehrad.
Sídlo: Základná umelecká škola, Štúrova, Lipany
Zodpovedný: Mgr. Ján Štovka
Kontakt: tel.: 051/457 31 85

Hore →

Ľudová hudba JAVOR

ĽH Javor

Vznikla v roku 1997 priateľským rozhovorom 6 mladých chlapcov, ktorých spája láska k ľudovej hudbe a spevu. ĽH Javor účinkovala na mnohých podujatiach doma aj v zahraničí, spolupracuje s niekoľkými významnými osobnosťami slovenského folklóru, doprevádza v programových vystúpeniach mnohé súbory – Sabinovčan, Šarišskú Lipu, Jablonečku a iné... ĽH Javor hrala aj sestrám Onderovským pri nahrávaní CD. Repertoár a vystúpenia ľudovej hudby Javor sú Vám k dispozícií na rôzne rodinné udalosti, svadby, plesy, firemné podujatia a programy podľa želaní objednávateľa.
Sídlo: Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany
Zodpovedný: Jaroslav Rakaš
Kontakt: mob.: 0915/960 261

Akordeónový súbor ZUŠ Lipany

Vznikol v školskom roku 2002/2003.Teleso zložené zo žiakov od 8 do 14 rokov reprezentuje verejnosti skladby pre akordeón, aj mnohé transkripcie, s cieľom vyzdvihnutia akordeónu na úroveň viac frekventovaných nástrojov a podnietenia detí láske k hudbe.Súbor pravidelne účinkuje na mnohých verejných a interných koncertoch v našom meste a v okolí. V máji r. 2005 sa súbor zúčastnil na festivale v Brezne, kde získal jednu z popredných cien. Ďalšou motiváciou je príprava na prehliadku komorných telies východoslovenského regiónu, pozvanie ku koncertnej reprezentácii na Ukrajine a tiež výzva k nahrávaniu CD.Dirigentkou súboru je Miriam Timčová.
Sídlo: Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
Zodpovedný : Miriam Timčová
Kontakt: tel.: 051/457 31 85 Hore →


Kapely

KRYPTON

Krypton Rocková skupina Krypton vznikla v roku 2004 ako zoskupenie skúsených hudobníkov snažiacich sa hrať klasickú rockovú muziku v štýle 70-tych a 80-tych rokov. Skupina Krypton má v repertoári pôvodné skladby, autorom ktorých je najmä spevák a bubeník Jožo Loja. Ďalším členmi kapely sú Martin Matejovský – gitara, Jaro Rakaš – basgitara a Rado Duda – klávesy. V roku 2005 skupina nahrala demo CD pod názvom Lásku daj. Kolekcia týchto skladieb tvorí základ programu, ktorým sa kapela predstavuje na vystúpeniach v rámci mesta i v okolitých hudobných kluboch nášho regiónu.
Sídlo: Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany
Zodpovedný: Jozef Kmec
Kontakt: mob.: 0907/451 432 Hore →

PP BAND

Repertoár tvorí vylučne vlastná tvorba t.j. spievané pesničky a inštrumentálne skladby v štýle funky, jazzrock a blues. Hudobná skupina absolvovala množstvo koncertov v džezových kluboch po celom Slovensku. Na hudobnom trhu pôsobia v zložení: Trúbkar – Palko Jeňo, saxofón – Mário „Gapa“ Garbera, klavirista – Peter Kočiš, basgitara – Jano Smekal Casone, bicie – Martin Janočko, gitara a spev – Pavol Pintér.
Sídlo: Štúrova 5, Lipany
Zodpovedný: Pavol Pintér
Kontakt: mob.: 0903/920 719 Hore →

RUŽOVÝ PANTER

Ružový Panther Hudobná skupina Ružový panter vznikla v roku 1995. Za jedenásť rokov svojho pôsobenia prešla niekoľkými zmenami, ale jej hudobná produkcia funguje a kapela účinkuje na mnohých podujatiach mestského a regionálneho charakteru, rodinných oslavách, svadbách, plesoch a firemných akciách. Kapela účinkovala aj v zahraničí – Poľsko, Taliansko a Česká republika. Je dlhoročným organizátorom muzikantských plesov, ktoré sa každoročne konajú v Lipanoch. Kapela vydala CD s názvom Ulapila blichu, kde je hudobne spracovaných a publikovaných niekoľko známych šarišských piesní.
Jaroslav Rakaš – basa, saxofón
Katarína Cvancigerová – spev
Radoslav Duda – klávesy, harmonika
Sídlo: Mestský úrad, Krivianska 1, Lipany
Zodpovedný : Jaroslav Rakaš
Kontakt : mob.: 0915/960 261


Hore →

Spev

Spevácky zbor SEPTEMTHILLIS

Zbor vznikol v školskom roku 1989/1990. V súčasnosti zbor pracuje pod odborným vedením zbormajsterky Gabriely Pintérovej. Citlivým, dobrým prístupom k deťom, premyslenou, cieľavedomou a vysoko profesionálnou prácou sa spevácky zbor vypracoval na svoju súčasnú umeleckú úroveň. Spevácky zbor SETPEMTHILLIS pravidelne absolvuje vianočné koncerty, výchovné koncerty, vystúpenia v Ústave pre telesne postihnuté deti a mládež v Košiciach. Spolupracuje s družobným mestom Piwniczna v Poľsku. Účinkuje na rôznych benefičných koncertoch a festivaloch spojených s nahrávaním pre televízne stanice. Zbor SEPTEMTHILLIS

Najväčšie úspechy : marec 1989 – Okresná prehliadka Prešov – diplom za hlasovú kultúru a presvedčivý hudobný dojem,
apríl 1989 – Krajský festival Prešov – zlaté pásmo,
máj 1990 – diplom za najlepší umelecký výkon,
apríl 1991 – diplom za pôsobivú interpretáciu skladieb slovenských autorov,
máj 1991 – „Deti matkám“ – Bardejovské kúpele – II. pásmo,
jún 1992 – diplom za pôsobivý umelecký výkon,
marec 1994 – diplom za kultivovaný prednes vhodne zvoleného repertoáru,
jún 2000 – festival „Svátky písní“ Olomouc – strieborná medaila,
jún 2003 – festival „Svátky písní“ Olomouc – zlatá medaila,
máj 2004 – 52. európsky hudobný festival mládeže NEERPELT Belgicko – 1. miesto,
jún 2004 – 1. medzinárodný festival zborov RZESZÓW Poľsko – 1. miesto,
apríl 2005 – 41. medzinárodný festival zborov MONTREUX Švajčiarsko – 2. miesto.
Sídlo: Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
Zodpovedný: Gabriela Pintérová
Kontakt: tel.: 051/457 31 85, mob.: 0907 952 360 www.septemthillis.sk Hore →

Tradície chrámového zboru

Detský chrámový zbor

Detský chrámový zbor
Má okolo 30 členov. Sú to deti vo veku od 5 - 14 rokov, ktoré svojim spevom prispievajú k spestreniu detských nedeľňajších svätých omší, tiež k oslavám sviatku svätého Mikuláša alebo Jasličkovej pobožnosti. Postupne sa pri zbore formuje aj inštrumentálna skupina. Spev je tak často doprevádzaný husľami, flautami, či harmonikou v podaní detí. Repertoár zboru tvoria prevažne detské chrámové piesne.

Mládežnícky spevácky zbor
V súčastnosti zbor tvorí okolo 20 mladých spevavých ľudí, ktorých spája viera v Boha a záľuba v hudbe. Ich snahou je podeliť sa o talent, rozdávať radosť a vyvárať spoločenstvo. Zbor sa aktívne zúčastňuje nielen na mládežníckych svätých omšiach vo farnosti, podľa potreby účinkujú na odpustových slávnostiach a birmovke. Okrem pravidelných nácvikoch sa spoločne stretávajú aj na športovo-zábavných podujatiach, ktoré kolektív speváckeho zboru utužujú.

Veľký chrámový zbor
Chrámový zbor v Lipanoch má dlhú tradíciu. Založil ho a viedol ešte v dvadsiatych rokoch minulého storočia pán učiteľ Anton Jančáry. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch sa schádzal len občasne, pri väčšej cirkevnej slávnosti akou bola birmovka, či primície. Viedla ho p. Klára Lukáčová-Skutecká. V polovici sedemdesiatych rokoch pod vedením mladého dirigenta MUDr. Kornela Broscha vznikol asi 50 členný dievčenský zbor, ktorý už pravidelne účinkoval na mládežníckych omšiach i rôznych slávnostiach v chráme. V rokoch 1982-2003 zbor viedla Jozefa Broschová . Za 21 rokov účinkovania vyrástlo v zbore 6 mladých operných umelcov – sólistov, ktorí sa vždy na sviatky a prázdniny vracajú domov do rodných Lipian a svojím umením dvíhajú úroveň celého kolektívu. Sú to Martin Gurbaľ, Mirka Maťašová, Marián Lukáč, Aneta Mihályová, Marek Gurbaľ a Marcela Pellová Gurbaľová. Zbor pri jeho vystúpeniach vynikajúco sprevádzajú Andrea Kmecová a Silvia Čorbová .V súčasnej dobe má zbor okolo 50 členov. Repertoár je zameraný na polyfonické chrámové skladby, ktorými vhodne dopĺňa sväté omše.

Zbor účinkoval na mnohých akciách ako biskupská vysviacka, odpustové slávnosti – Gaboltov, Sabinov, Prešov, Šaštín, Michalovce a Humenné. Spevácky zbor z Lipian účinkoval v družobnej farnosti Birmensdorf vo Švajčiarsku, v poľskej Piwnicznej, v Čenstochovej a spolu s Prešovčatami pána Bernarda Hersteka účinkoval i v STV.
Pre svojich priaznivcov nahral dve CD nosiče – Vianoce v Lipanoch a Leť myšlienka.

Sídlo chrámových zborov: Rímskokatolícky farský úrad, ul. Kollárova, Lipany
Zodpovedný : Mgr. Lenka Murínová
Kontakt : tel.: 051/457 21 08, mob.: 0907/359 022 Hore →


Tanec

Tanečný klub TÍLIA ODEVA LIPANY

Tanečný klub Tília Odeva Lipany vznikol pred viac ako desiatimi rokmi príchodom trénerky Kataríny Karlíkovej do Lipian. Prvé vystúpenia a úspechy odštartovali dobrú reklamu pre TK Tília Odeva Lipany a samozrejme mesto Lipany, ktoré sa práve v posledných rokoch jasne zvýraznilo na tanečnej mape Slovenska. Vizitkou klubu sú najmä umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska a prvenstvá na regionálnych súťažiach po celom Slovensku. Klub sa tešil aj z úspechov na obrazovkách Slovenskej televízie a spoluprácou na nezabudnuteľné projekty ako sú "Rozprávka Vianoc", medzinárodná reprezentácia mesta v družobnom Poľsku a Česku, vystúpenia TK na celomestských podujatiach pri rôznych príležitostiach, účinkovanie na plesoch, benefičných koncertoch, organizovanie výchovných koncertov a iné. Ich vynikajúcimi úspechmi sa veľmi pozitívne zviditeľnilo mesto Lipany. Veľkou mierou k tomu prispeli taneční tréneri Katarína Karlíková, Daniela Bugnová, Peter Sabol, Ján Šťastný, p. Huťková a Vladimír Klement. Klub každoročne bol organizátorom súťažných prehliadok tanečného športu O POHÁR PRIMÁTORA MESTA a LIPIANSKY POHÁR. Tanečný šport si získal v Lipanoch veľa priaznivcov, jeho spoločnými najvýraznejšími úspechmi sú:

r. 2000 – Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách – 2 miesto POMÁDA,
r. 2001 – Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách – 2. miesto,
r. 2003 – Majstrovstvá Slovenska v plesových choreografiách – titul Majstra ... LOS OCHOS NEGROS hlavná kategória, I LOVE DANCE – 4. miesto juniori,
r. 2003 – Otvorené majstrovstvá Českej republiky – 3. miesto,
r. 2004 – ďalšie medailové umiestnenie na Majstrovstvách SR v plesových choreografiách,
r. 2004 – „TALENT NIGHT“, medzi najlepšími 4 finalistami,
r. 2005 – titul Majstra SR v plesových choreografiách – „Tak čo, sme tu všetci“.

Počnúc 1.1.2006 sa TK Tília Odeva Lipany delí na 2 kluby: TK Tília Lipany a TK Tília Odeva Lipany. Hore →

TK TÍLIA LIPANY

Tanečný klub Tília Lipany mapuje začiatok svojej tanečnej kariéry príchodom tanečnej trénerky Kataríny Karlíkovej do Lipian v roku 1996. Na začiatku mal iba 6 členov, ku ktorým sa postupne pridávali ďalší členovia, z ktorých sa postupne začal budovať základ tanečného klubu. TK Tília
Po dlhých a únavných tréningoch v telocvičniach postupne začali prichádzať prvé výsledky. Z neregistrovaných párov sa postupne tanečné páry prepracovali ku párom registrovaným. V tomto čase prichádzali úspechy, ktoré stoja za zmienku.

Prvým prelomovým úspechom v našom klube bolo 3. miesto na majstrovstvách SR v plesových choreografiách s tanečnou choreografiou, ktorá mala názov Pomáda. Úspech bol neuveriteľným míľnikom, vďaka ktorému sme sa postupne dostávali do povedomia ľudí, ktorý obkolesovali náš klub. Boli to ľudia z Lipian, ku ktorým sa postupne pridávali ľudia z blízkych dedín a neskôr aj priľahlých miest.

Prvý tanečný ošiaľ v našom meste prilákal aj ďalších záujemcov o tanečný šport, z ktorých sa postupne stali stabilní členovia a reprezentanti klubu na celoslovenských súťažiach. Regionálne aj celoslovenské úspechy postupne lákali deti, ktorých vek sa postupne znižoval a najmladším členom sa stal iba 5 ročný chlapček. Spoločenský tanec nie je však iba o úspechoch, ale je to najmä o dlhých a namáhavých hodinách strávených v telocvičniach. Ale ani to nás však neodradilo od tohto nádherného športu.

V poradí druhou choreografiou, ktorý náš klub vytvoril, je choreografia s názvom LOS OJOS NEGROS. Táto choreografia nás stála mnoho síl a námahy, vyvrcholenie s touto choreografiou na majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách však stálo zato. Po prvýkrát v histórii nášho klubu sa nám podarilo vyhrať 1. miesto, obdržali sme titul majstra Slovenska v kategórii Junior. Od tohto momentu sa tanečný klub TK Tília Lipany začal zameriavať na tanečné choreografie. Popri skupinovom tanci sa však tanečne páry naďalej venovali aj súťažnému tancu. Aj v tejto oblasti sme dosiahli nemalé úspechy, medzi ktoré sa radia napríklad 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v latinsko-amerických tancoch a taktiež 2. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky v družstvách. A to nie je všetko. Tanečné úspechy v našom klube pokračovali a pokračujú dodnes.

Po obdržaní majstrovského titulu boli očakávania od nášho klubu vysoké. A my sme tieto očakávania nesklamali. Na nasledujúcich Majstrovstvách Slovenskej republiky v roku 2004 sme s choreografiou Los ojos negros obsadili 3. miesto. V nasledujúcich rokoch sme sa už s 3. miestom neuspokojili. Chceli sme sa zaradiť medzi najlepšie kluby na Slovensku. V roku 2005 sme sa na Majstrovstvách Slovenska v plesových choreografiách umiestnili na 1. mieste s choreografiou s názvom Tak čo, sme tu všetci? Táto choreografia mala neskutočný úspech a tak sme sa s touto choreografiou predstavili na Majstrovstvách Slovenska aj v roku 2006, avšak k tejto sme pridali aj ďalšiu choreografiu s názvom Sixth Sense.

Prvenstvá náš klub nezbieral iba na tanečnom parkete. Okrem získania dvojnásobných majstrov Slovenska za rok 2006 v latinsko-amerických a taktiež aj štandardných tancoch, sme obdržali nekorunovaný titul jediného klubu, ktorý sa počas jedných majstrovstiev umiestnil na 1. mieste aj v latinsko-amerických aj štandardných tancoch. V roku 2007 sa naše pôsobenie rozšírilo nielen o tanečné choreografie ale aj o ďalší tanečný formát akým bola Tanečná Vášeň.

V roku 2007 vyvrcholilo naše úsilie v choreografii s názvom Carmen, s ktorou sme vyhrali najprestížnejšiu súťaž v hlavnej kategórii a tak sme získali titul majstra Slovenska, ktorý si náš klub aj najviac cení. V roku 2008 sme získali ďalší titul Majstrov Slovenska choreografiou „DETI ULICE“. V dnešnej dobe sa už náš klub zameriava aj na mnohé iné aktivity, akým je aj tanečné divadlo s názvom Mosty medzi národmi, výchovné koncerty a mnoho ďalších aktivít. Náš klub svoje pôsobisko rozširuje každým dňom a tým si upevňuje pozíciu na špičke vrcholového tancovania na Slovensku.

1.9.2008 sú členovia TK TÍLIA LIPANY zároveň aj žiakmi ZUŠ v Lipanoch. Zaradením do ZUŠ sa učebné osnovy rozšírili aj na balet a džezbalet a spoločenské tance, ktoré sa stali súčasťou učebných osnov od roku 2008. Kvalitu práce garantujú kvalifikovaný tréneri.
Sídlo: ZUŠ Lipany
Zodpovedný: Katarína Karlíková
Kontakt: mob. 0907/911 336 e-mail: karlikova@szm.sk, tktilia@gmail.com,
webová stránka: www.tktilia.lipany.sk - Tanečný klub Tília Lipany Hore →

TK TÍLIA ODEVA LIPANY

Náplňou činnosti sú latinsko-americké, spoločenské tance, choreografie, balet a kondičná príprava. Členovia TK sú zároveň žiakmi ZUŠ v Lipanoch, ktorých trénuje Vladimír Klement a Ján Kovács. TK Tília Odeva Lipany je usporiadateľom súťažných prehliadok tanečného športu O POHÁR PRIMÁTORA MESTA a LIPIANSKY POHÁR.
Sídlo: Za kúpaliskom 13, Lipany
Zodpovedný: Mgr. Terézia Križalkovičová
Kontakt: mob.: 0907/493 749 Hore →


Záujmové kluby

Klub priateľov bojových umení NINJA JUTSU

Impulzom na založenie klubu bol výukový seminár nin-jutsu pod vedením hl. trénera p. Maďara. Spôsob výuky, techniky a filozofia zapôsobili na mladých chlapcov tak, že mnohí sa rozhodli vniknúť hlbšie do tajov tohoto bojového umenia. Po vzájomnej dohode s p. Maďarom v roku 1993 založili NINJA KLUB LIPANY.
Členovia klubu sa od prvého dňa učia rôzne techniky boja so zbraňou aj bez zbrane. Nin-jutsu nie je len boj, ale aj beh, skoky do výšky, do hĺbky, do diaľky, prekonávanie rôznych prekážok apod.. Osvojenie všetkých zručností, spojených s týmto bojovým umením, kladie vysoké nároky na fyzickú kondíciu a voľu. Preto žiaci, ktorí sa chcú stať ninjom, na tréningoch tvrdo pracujú. Pred lipianskou verejnosťou sa prezentovali ukážkami bojových umení v rámci športových podujatí Challange day v rokoch 1997-2001, na rôznych kultúrnych podujatiach a organizovaním výukových seminárov pre verejnosť.
Sídlo: Námestie svätého Martina 49, Lipany
Zodpovedný: Radoslav Argalassi
Kontakt: mob.: 0905/850 173