Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kontakty na referáty a oddelenia MsÚ

MSU

Úradné hodiny:

Pondelok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Utorok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Streda: 7.30 hod – 16.45 hod.

Štvrtok: 7.30 hod – 15.15 hod.

Piatok: 7.30 hod – 13.45 hod.

(Prestávka na obed 11.30 hod. – 12.15 hod.)

HOTLINE 24 hodín denne na tel. číslach 051 - 488 11 55 alebo +421 907 999 803.

Podnety k službám poskytujúcich Mestom Lipany

Verejné osvetlenie, čistota mesta, komunálny odpad, skládky,...

Adresa sídla: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Kontakt na sídlo: +421 (0)51 488 11 50, E-mail:

Kontakty na referáty a oddelenia MsÚ

Meno, priezvisko                                            

E-mail                                                                         Tel: +421 (0)51 488 11 + klapka

Primátor mesta

Ing. Vladimír Jánošík

51

Zástupca primátora

PhDr. Viera Urdová

0915605390

Prednosta

JUDr. Jana Triščíková Reištetterová

52

Hlavný kontrolór

Ing. Stanislav Turák

53

Projektový manažér

Ing. Ján Baňas

64

Ing. Michal Višňovský

 

0917 376 392

Sekretariát primátora a prednostu mestského úradu, styk so zahraničím, styk s verejnosťou, podateľňa a archív

Katarína Dulinová

50

Ing. Radka Girášková

 


 

Ohlasovňa a voľby

Katarína Bačová

0514881170

Mgr. Denisa Filipová

0514881170

Matrika

Andrea Pillárová

59

 

Ekonomické oddelenie:

Vedúca ekonomického oddelenia

Ing. Jozefína Tomašková

62

Referent ekonomického oddelenia

Mária Antolová

57

Referát účtovníctva

Mgr. Anna Kušnírová

61

Marta Lipovská

61

Iveta Kovaľová

61

Referát personálny a mzdový

Ing. Ján Feltovič

60

Ing. Anna Ištoňová

60

Referát správy daní a poplatkov, pokladňa

Bc. Ľudmila Vargová

0514881158

Mgr. Mária Majná

0514881158

Spoločný úrad na úseku administratívnej agendy školstva

Mária Veľká

74

Magdaléna Čechová

74

Referát pre MOS, aktiváciu nezamestnaných

Jana Miková

78

Referát pre evidenciu majetku mesta

Ing. Mária Majirošová

63

Mgr. Viktória Molnárová

 

Oddelenie údržby majetku a koordinácia MOS

Milan Slaminka

0907928805

 

Štefan Jacko

0907319958

 

 

Sociálne oddelenie:

Vedúca sociálneho oddelenia

Mgr. Mária Grešová

65

Referát terénnej sociálnej práce

Mgr. Marcela Kormošová 

0917237896

Mgr. Irena Blichárová

0905853274

Mgr. Radoslav Harčarík

0905853274

0905853274

Referát osobitného príjemcu sociálnych dávok

Michal Šuťák

75

Referát sociálneho oddelenia

Ing. Ingrida Olejníková

051/3810748

Mgr. Miroslava Kolcunová

75

Spoločný úrad pre sociálne služby

Mgr. Cecília Ondková

79

 

Oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia:

Mgr. Anna Polomská

73

Ing. Peter Tejbus

73

     

 

Spoločný úrad na úseku stavebného poriadku

Ing. Anna Bučková

72

Ján Mindek

72

Ing. Marta Filipová

72

 

 

 

Oddelenie kultúry a športu a knižnice

Vedúca oddelenia kultúry a športu a knižnice

Marcela Tomková

77

Mgr. Iveta Hrabčáková

77

Jaroslav Rakaš

77

Jarmila Reištetterová

77

Oddelenie mestskej knižnice

Ing. Bernardína Šimová

76

 

Oddelenie mestskej polície a obsluhy kamerového systému

Náčelník Mestskej polície

Ľudovít Surgent

55

0907999803

Ing. Peter Terifaj

55

0907999803

Štefan Berdis

55

0907999803

Dušan Haborák

55

0907999803

Kamil Figura

55

0907999803

Ľuboslav Lukáč

55

0907999803

Patrik Palenčár

55

0907999803

 

Spoločný školský úrad

Mgr. Viera Sontágová

71

Ing. Lenka Lukáčová

71