Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ekonomické oddelenie

Vedúca oddelenia

Ing. Jozefína Tomašková
č. dverí 3
Tel.: 051/488 11 62,

e-mail: ekon@lipany.sk 

jozefina.tomaskova@lipany.sk

 

  • Koordinácia, metodické usmerňovanie a organizovanie ekonomických činností
  • Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania
  • Komplexná príprava a koordinácia činnosti súvisiacich so zostavovaním, plnením, kontrolou finančného rozpočtu, monitorovaním a hodnotením programového rozpočtu, vypracovaním záverečného účtu mesta
  • Súčinnosť pri externom audite a externej finančnej kontrole
  • Analytická činnosť a príprava návrhov na rozhodovanie v oblasti financovania
  • Tvorba, aktualizácia a priebežné dopĺňanie vnútorných predpisov, usmernení a všeobecne záväzných nariadení
  • Príprava podkladov koncepcií, projektov a programov rozvoja mesta
  • Koordinačná a metodická činnosť v rámci využívania finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov, príprava a spracovanie podkladov k žiadostiam a k zúčtovaniu finančných prostriedkov
  • Koordinácia a kontrola dodržiavania účelovosti, doby návratnosti poskytnutých dotácií, úverov, pôžičiek a prechodných finančných výpomoci
  • Zabezpečovanie činnosti súvisiacich s vyúčtovaním nájmov, kontrola splácania nedoplatkov, vymáhanie pohľadávok
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.