Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sociálne oddelenie

Vedúca oddelenia

Mgr. Mária Grešová

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/488 11 65, fax: 051/488 11 70, e-mail: 

 

Náplň práce:

 • spravuje agendu súvisiacu s evidenciou žiadateľov o mestské nájomné byty,
 • spravuje agendu nájmu a opakovaného nájmu bytu vo vlastníctve mesta Lipany,
 • pôsobí v oblasti poradenstva na úseku starostlivosti o rodinu a dieťa, občanom postihnutých na zdraví, o seniorov a o spoločensky neprispôsobených občanov,
 • pripravuje podklady pre poskytovanie jednorazovej finančnej výpomoci,
 • pripravuje správy a charakteristiky občanov pre potreby orgánov činných v trestnom konaní alebo v priestupkovom konaní, vedie evidenciu občanov,
 • mesto v spolupráci s ÚPSVaR pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately zabezpečuje  rodine, maloletému  dieťaťu a mladému dospelému ochranu  a starostlivosť.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Referát terénnej sociálnej práce

Mgr. Irena Blichárová

Tel.: 0905 853 274, email: irena.blicharova@lipany.skterenacky@lipany.sk


Mgr. Marcela Kormošová

Tel.: 0917 237 896, email: marcela.kormosova@lipany.skterenacky@lipany.sk


Mgr. Radoslav Harčarik

Tel.: 0905 853 274, email: radoslav.harcarik@lipany.skterenacky@lipany.sk


Darina Rakašová

Tel.: 0917 237 896, email: darina.rakasova@lipany.skterenacky@lipany.sk

 

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie

Náplň práce:

 • pôsobí v oblasti poradenstva na úseku starostlivosti v rómskej komunite,
 • sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií,
 • vyhľadáva a kontaktuje potenciálnych klientov,
 • poskytuje informácie smerujúce k riešeniu nepriaznivej sociálnej situácie prostredníctvom ďalších služieb,
 • pripravuje stretnutia s rodinami klientov.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Osobitný príjemnca sociálnych dávok

Michal Šuťák

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/488 11 75, fax: 051/488 11 70, email: michal.sutak@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • vykonáva agendu osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k nej,
 • vykonáva agendu osobitného príjemcu prídavku na dieťa.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Referát sociálneho oddelenia

Ing. Ingrida Olejníková

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/3810748 email: ingrida.olejnikova@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • spracovanie administratívnej agendy finančnej zábezpeky v mestských nájomných bytoch,
 • vykonáva agendu občanov pozbavených alebo obmedzených spôsobilosti na právne úkony, spracováva agendu súvisiacu s opatrovníctvom občana,
 • spolupráca pri zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb občanom, ktorí potrebujú poskytovanie sociálnej služby v zariadení (napr: útulok, nocľaháreň, domov na polceste a iné),
 • vypracovanie správ o povesti na občanov mesta pre inštitúcie,
 • spracováva a spolupracuje so zabezpečením sociálnych pohrebov občanov mesta v zmysle zákona
 • zabezpečuje agendu v oblasti hazardných hier v zmysle zákona 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Mgr. Miroslava Kolcunová

Budova MsÚ, Krivianská 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie
Tel.: 051/488 11 75, email: miroslava.kolcunova@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • príprava podkladov k agende osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi, príspevkov k nej, prídavku na dieťa a admistratívne spracovanie týchto dávok,
 • spolupráca pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb občanom, ktorí potrebujú poskytovanie sociálnej služby v zariadení (napr. zariadenie pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár)
 • spolupráca pri organizovaní poskytovania opatrovateľskej služby,
 • asistencia pri realizácii projektov v sociálnej oblasti,
 • tvorba a aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb mesta.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.

 

Spoločný úrad pre sociálne služby

Mgr. Cecília Ondková

Budova MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany, Sociálne oddelenie 
Tel.: 051/488 11 79, email: cecilia.ondkova@lipany.sk

 

Náplň práce:

 • vykonáva administratívnu agendu a posudkovú činnosť na úseku sociálnych služieb v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov pre mesto Lipany a pre okolité obce združené v spoločnom obecnom úrade,
 • poradenstvo v oblasti zabezpečovania poskytovania sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár) a zabezpečovanie poskytovania opatrovateľskej služby pre mesto Lipany a pre okolité obce združené v spoločnom obecnom úrade.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.