Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia

Mgr. Anna Polomská
Tel.: 051/488 11 73,

e-mail: vystavba@lipany.sk

Náplň práce:

 • zabezpečuje výkon štátnej správy a miestnej správy vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva, územného plánovania a stavebného poriadku v rámci kompetencie mesta,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s územno-plánovacou dokumentáciou,
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu a investorskú činnosť pre mestské investície,
 • zabezpečuje výber dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje realizáciu investícii mesta, opráv a údržieb stavieb okrem bežných opráv,
 • tvorí stratégiu územného rozvoja mesta,
 • vykonáva územnú, vecnú a časovú koordináciu investorskému v meste,
 • koordinuje spoluinvestorstvo v meste,
 • vykonáva expertízu a pripomienkovú činnosť k predkladaným dokumentom,
 • navrhuje riešenie problematiky likvidácie odpadov na území mesta,
 • obstaráva zazeleňovacie štúdie a koncepciu zelene,
 • vykonáva agendu súvisiacu s verejným obstarávaním.

Ing. Peter Tejbus
Tel.: 051/488 11 73,

e-mail: vystavba@lipany.sk

Náplň práce:

 • zabezpečuje výkon štátnej správy a miestnej správy na úseku dopravy, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, a stavebného poriadku v rámci kompetencie mesta,
 • zabezpečuje činnosti súvisiace s územno-plánovacou dokumentáciou,
 • zabezpečuje predprojektovú a projektovú prípravu a investorskú činnosť pre mestské investície,
 • zabezpečuje výber dodávateľov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje realizáciu investícii mesta, opráv a údržieb stavieb okrem bežných opráv,
 • tvorí stratégiu územného rozvoja mesta,
 • vykonáva územnú, vecnú a časovú koordináciu investorstva v meste,
 • koordinuje spoluinvestorstvo v meste,
 • vykonáva expertízu a pripomienkovú činnosť k predkladaným dokumentom,
 • obstaráva zazeleňovacie štúdie a koncepciu zelene,
 • usmerňuje investorov pri tvorbe a ochrane zelene,
 • vykonáva agendu súvisiacu s verejným obstarávaním.

Ing. Ján Baňas

Tel.: 051/488 11 64

e-mail: jan.banas@lipany.sk

 

Ing. Gabriela Angelovičová

Tel.: 051/488 11 64

e-mail: gabriela.angelovicova@lipany.sk

 
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.