Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Spoločný úrad na úseku stavebného poriadku

obce: LIPANY, POLOMA

vybavuje:

Ján Mindek

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (poschodie nad mestskou knižnicou)

Tel.: 051 4881172, 0917 326 639,, e-mail: 

jan.mindek@lipany.sk


 

obce: BREZOVICA, BREZOVIČKA, DUBOVICA, ĎAČOV, MILPOŠ, OĽŠOV, NIŽNÝ SLAVKOV, ŠARIŠSKÉ DRAVCE, VYSOKÁ

vybavuje:

Ing. Anna Bučková

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (poschodie nad mestskou knižnicou)

Tel.: 051 4881172, 0917 326 639, e-mail: 

anna.buckova@lipany.sk


 

obce: BAJEROVCE, KAMENICA, KRÁSNA LÚKA, KRIVANY, LÚČKA, ROŽKOVANY, TICHÝ POTOK, TORYSA

vybavuje:

 

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (poschodie nad mestskou knižnicou)

Tel.: 051 4881172, 0917 326 639,, e-mail: 

 


 

Ľubomír Tejbus

Mestský úrad Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany (poschodie nad mestskou knižnicou)

Tel.: 0907910240

vybavuje:

  • životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, výrub stromov

  

Stavebný úrad:

  • vykonáva prípravu podkladov pre agendu prenesenej štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v zmysle § 2 pism. e) a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v zmysle § 2 písm. a) zákona NR SR č. 416/2002 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky pre primátora mesta a starostov obcí združených v spoločnom obecnom úrade.

 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.