Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zemepáni Dessewffy a Szirmay

Mestečko Lipany bolo počas 17. storočia v rukách viacerých členov rodiny Dessewffyovcov. Synovia Jána Dessewffyho, František a Ján si v roku 1601 podelili otcov majetok. František, keďže mu pripadli majetky kedysi patriace k hradu Kamenica, jeho potomci tvorili kamenickú vetvu rodu.. Ján sa stal vlastníkom torysských majetkov, preto jeho dedičia vytvárali toryskú vetvu a z tejto sa začala ďalej odvíjať ľubotínska vetva rodiny Dessewffyovcov. 

Zo siedmych detí Františka Dessewffyho František a Adam pokračovali v rodovej línii kamenických. Františkovi synovia boli títo štyria: Štefan, Ján, Adam, a Samuel. V roku 1663 sa všetci spomínajú v súvislosti s majetkovým sporom. Medzi ich dedičnými podielmi sa spomínajú majetky v Lipanoch, Červenici a Jakubovej Voli. 

Potomci Františka a Adama Dessewffyho boli vlastníkmi podielov na majetku Lipany. Rodina Dessewffyovcov bola v tom období dosť početná. ?ažko teda už dnes sledovať počas dvoch storočí ich zastúpenie ako vlastníkov Lipian. 

Avšak od konca 17. storočia a na začiatku 18. storočia sa podiely postupne dostali do vlastníctva Štefana a neskôr jeho dediča Tomáša Szirmaya zo Szirma Bessenyo. Tento proces sa začal okolo roku 1676 a do septembra roku 1697 členovia rodiny Dessewffyovcov odpredali majetok v Lipanoch za viac ako 2800 uhorských zlatých.

Na začiatku 18. storočia boli ešte viacerí zemepáni, ktorí mali svoje podiely v Lipanoch. No v roku 1733 sa ako patróni kostola v mestečku spomínajú iba Tomáš Szirmay a Štefan Dessewffy. V roku 1734 obaja mali po polovici mesta vo svojom vlastníctve. Myslí sa tým, že väčšinu majetku mali v rukách títo zemepáni a neskôr ich dedičia. V prípade grófa Szirmaya však majetok bol v rukách Dessewfyovcov, ale v danom čase boli v hypotéke u grófa Szirmaya.

Zo súpisu majetku v mestečku Lipany, ktorý bol vykonaný v januári v roku 1772 možno vidieť, že v mestečku bolo 95 sedliackych domácností a 6 želiarských. Jozef Szirmay, syn Tomáša, vlastnil 47 domácností, Štefan Dessewffy, syn Mikuláša, tiež 47 sedliackých domácnosti. Jedna patrila rodine Péchy z Pečovskej Novej Vsi.

V súvislosti s voľbou nového farára v Lipanoch sa v roku 1788 spomínajú šľachtici Jozef Szirmay, ktorý vlastnil polovicu mesta a Ján Dessewffy, ktorý vlastnil jednu šestnástinu. O rok neskôr sa spomína Juraj Dessewffy, ktorý sa tiež podieľal na voľbe nového farára v Lipanoch. 

V roku 1810 však pri predstavovaní nového kandidáta na miesto farára v Lipanoch sa podieľali iba členovia rodiny Dessewffy, pretože pod právomoc tejto rodiny patrilo vtedy celé mesto. 

V roku 1842 sa mesto vykúpilo za 12000 zlatých a vlastnícke práva rodiny spolu s patronátnym právom prešli do kompetencie mestskej rady. Predsa nejaké pozemky ešte boli na meno grófa Františka Dessewffyho.

Po jeho smrti ich zdedili jeho deti Hermína Berzeviczyová, Žofia Szalgovichová, Regina Tahyová a maloletí Mária a František Dessewffyovci. Od nich tieto pozemky odkúpilo mesto v roku 1862 a na žiadosť starostu mesta Jána Szedláka boli dňa 27. októbra 1862 prepísané v pozemkovej knihe na Lipany.