Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História ŠK Lipany

Jeden zo zakladateľov organizovaného futbalu v Lipanoch Štefan Hetharši, spomína na prvé roky takto: 

"Futbal v Lipanoch sa začal hrávať ale iba rekreačne v roku 1925, bol zábavou, boli to zápolenia chlapcov stojacich proti sebe z dolného a horného konca, tuční proti chudým, starí proti mladým. Nebol to však boj o opustenie v tabuľkách, boj za každú cenu". 

Organizovane sa začal futbal hrať až v roku 1929 a zakladateľmi klubu pod názvom ŠK LIPANY boli Štefan Hetarši, Anton Turlik a Imrich Majtner. Prvé futbalové ihrisko bolo na Rovinkách (pri rieke Toryse smerom na Krivany) V týchto pamätných rokoch tlieskali priaznivci futbalu týmto priekopníkom futbalovej hry: Arnoldovi Martinčekovi, Jozefovi Pinkovi, Andrejovi Tejbusovi, Danielovi Takáčovi, Jánovi Kušnírovi, Jánovi Kušnírovi, Jánovi Martoňákovi, Jozefovi Majtnerovi, Tokarčíkovi, Aleximu, Andrejovi Vološinovi.

Prvým predsedom klubu bol "bači harkabus" - lesník.

Schôdze sa konali v krčme u Sedláčka pri kostole. Prvými súpermi boli mužstvá zo Sabinova, Solivaru, Veľkého Šariša a Prešova. V roku 1932 za výdatnej pomoci "lesníka" a predsedu ŠK Lipany Harkabusa bola postavená na ihrisku drevená tribúna.

V roku 1935 bolo postavené nové ihrisko s drevenou tribúnou v priestore terajšieho "Kovozávodu". Predsedom klubu bol zvolený p. Sabol, prednosta daňového úradu. Ialšími členmi boli Pišta Reištetter - učiteľ, František Lukáč, Laci Hadlovič - holič.

V roku 1937 bol klub premenovaný na ŠK Slávia Lipany, trénerom sa stal MUDr. Juraj Bardoš, ktorý potom dlhé roky predsedal výboru ŠK. Dobre rozbehnutú prácu, tak ako všade inde, prerušila 2. svetová vojna. Po jej skončení obnovili aktívnou prácou činnosť klubu MUDr. Bardoš, p. Koribský, p. Hetharši, p. Tejbus, p. Leško - sochár, p. Hanudeľ a p. Turlík.

Plodné roky lipianskeho futbalu sa začali v päťdesiatych rokoch s novým názvom ŠK Sokol Lipany a pod vedením MUDr. Bardoša a p. Jureckého, Tejbusa, Turlíka, Liščinského, Šoltýsa, Majtnera, Molčana, Reištettera a Maľarika. Trénerom bol vtedy Emil Papcun a hráči: Vilo Miko, Tomáš Semančík, Štefan Greš, Piťo Grančai, Štefan Ferenc, Laci Janič, Toňo, Vilo, Daniel a Šani Tejbusovci, Tibor Čillík, Milan Fabián, Daniel Fedák, Rasťo Ševčovič, Jozef Majtner (Grinč), Cyril Kuľka, Ján Kochan, Jozef Tokely, Andrej a Jozef Šurínovci, Gejza Harčarik, Pišta Želinský, Marcel a Šándor Hrabčákovci. Mužstvo hralo v rámci regiónu prvú triedu s mužstvami Stropkova, Humenného, Michaloviec, Sabinova, Solivaru, Sobraniec, Sečoviec a Bardejova.

V roku 1956 bolo postavené nové ihrisko a tribúna v terajšej podobe.

V roku 1960 bol klub premenovaný na TJ Odeva Lipany, predsedom klubu bol stále MUDr. Bárdoš, členmi výboru - Mikuláš Židovský, Jozef Dlugoš, Anton Poremba Anton Turlík. Trénermi mužstva boli Milan Fabián a Tomáš Semančík. Mužstvo hralo v Divízii a reprezentovali ho títo hráči: František Sopčák, Andrej Greš, Július Havrila, Andrej Tejbus, Vladimr Turlík, Iula Urda, Daniel Gajdoš, Milan Hrabčák, František Janiga, Cyril Kuľka, Štefan Varga, Jozef Konišovský, Jozef Ištoňa, Anton Záleta, Pavol a Štefan Podlipovci, Jozef Maťaš, Jozef Andraško, Peter Židovský, Bartolomej Hudý, František Pulščák, Milan Slaminka, Ladislav Leško, Bernard Majtner, Ján Sabol, Marián Kačala, Jozef Jura, Jozef Gajdoš, Milan Angelovič, Miťo Andraško, Sťopa Fedor, Vlado Tobiáš, Anton Huňady a Rastislav Timko. Súpermi mužstva boli: Sabinov, Veľký Šariš, Sečovce, Spiš. Vlachy, Kežmarok, Moldava VSS KošiceB a Kráľ. Chlmec.

V roku 1970 sa znova mení názov klubu "TJ OZKN LIPANY", predsedom klubu bol Milan Mikloš, tajomník Jozef Petrík, funkcionári Anton Poremba, Štefan Varga, Jozef Jochman. Trénerom mužstva bol Milan Fabián, Andrej Greš, Jozef Andraško, Milan Hrabčák. Mužstvo hralo vo Vsl. Divízii a reprezentovali ho títo hráči: Andrej Greš, Milan Slaminka, Pavol Podlipa, Jozef Maťaš, František Pulščák, Ladislav Leško, Pavol Šuhaj, Stanislav Sabol, Ján Palkovič, Ján Novysedlák, Ján Klembara, Štefan Michalík, Ľubomír Lazorík, Miroslav Poklemba, Jozef Majtner, Ján Janič, Milan Šatka, Jozef Žofa, Štefan Varga, Andrej Baňas, Pavol Fedák, Andrej Benc, Marcel Šima, Dezider Lazorík a Ľuboš Poremba.

V roku 1972 sa futbal v Lipanoch dostáva do výkonnostnej krízy a následkom je zostup do 1.triedy a tam zotrvalo celých 20 rokov. Počas obdobia 1980 -88 bol predsedom Ing. Jozef Kaščák, vo výbore pracovali: Ing. Ladislav Hrabčák, Milan Novický, Anton Kočan, Michal Gnaľ, Juraj Hraško, Ľubomír Hanudeľ, Pavol Podlipa, Jozef Novysedlák. Trénermi v tomto období boli Ladislav Ochotnický a Milan Fabián. Vedúci mužstva Milan Bečaver. Bolo to obdobie, kedy sa mužstvu nedarilo postúpiť medzi krajskú elitu, dokonca boli roky kedy mužstvo hralo o záchranu v 1.triede. Počas tohto obdobia reprezentovali mesto hráči: Pavol Huňady, Martin Fedák, Cyril Dujava, Maroš Repeľ, Jaroslav a Valér Štelbaskí, Stanislav Reištetter, Ján Kiktavý, Jozef Vasilík, Ľubomír Olekšák, Jozef Lazorík, Jaroslav Danek, Ľudovít Bakoň, Andrej Benc, Andrej Andraščík, Jozef Cyfku.

Od roku 1990 sa začína datovať veľmi úspešné obdobie nášho futbalu, kedy pod staronovým názvom "FK Odeva Lipany" a pod vedením nového výboru, ktorému predsedá PhDr. Jozef Križalkovič, podpredsedom je Ing. Štefan Turlík, tajomníkom je Pavol Šuhaj, ekonómom Michal Ľaš, členmi výboru Jozef Maťaš a Anton Kanuščák, sa začína cieľavedomá príprava na návrat mužstva do najvyššej regionálnej súťaže - Divíze. Hlavným sponzorom sa stala Odeva Lipany s. r.o. 

V ročníku 1992 -93 sa tento zámer mužstvu a celému klubu podarilo splniť a postúpilo do Divízie. O tento úspech sa pričinili: tréner Ján Varecha, vedúci mužstva Jozef Žonda, lekár MUDr. Milan Lanščák a hráči: Martin Fedák, Jozef Hric, Ľubomír a Peter Andraščíkovci, Ján Župa, Emil, Ľubomír a Štefan Jackovci, Michal Džumurat, Vasiľ Petráš, Milan Angelovič, Peter Bujňák, Cyril Dujava, Martin Dedina, Jaromír Lukáč a Ľubomír Jabcon.

V ročníku 1993-94 dosiahol klub v ďalší úspech, v tom období najväčší - "A" mužstvo dospelých vybojovalo postup do III. ligy, starší a mladší dorast do II. ligy a starší a mladší žiaci do I. ligy. O tento úspech sa zaslúžili: predseda FK PhDr. Jozef Križalkovič, podpredseda Ing. Štefan Turlík, tajomník Pavol Šuhaj, ekonóm Michal Ľaš, členovia výboru Jozef Maťaš a Anton Kanuščák. Tréner Ján Varecha, vedúci mužstva Jozef Žonda, lekár MUDr. Milan Lanščák, masér Ing. Tomáš Klein a hráči: Martin Fedák, Jozef Hric, Peter a Ľubomír Andraščíkovci, Pavol Strihovský, Ján Župa, Michal Džumurat, Vasiľ Petráš, Martin Dedina, Jaromír Lukáč, Emil a Ľubomír Jackovci, Peter Bujňák, Pavol Andrejčák, Milan Angelovič, Ján Tomusko a Ľubomír Jabcon a hlavný sponzor ODEVA Lipany s.r.o.

V ročníku 1994 - 95 bolo viac než úspešné, keď mužstvo pod novým názvom "FK ODEVA DUKLA Lipany" skončilo na 4. mieste v III. Lige.

Pri celkovom hodnotení futbalového života v meste nemôžeme nespomenúť na Antona Repeľa, ktorý bol medzinárodným rozhodcom, a ktorý žiaľ zahynul pri ceste na medzinárodné stretnutie Poľsko - Anglicko, ktoré mal rozhodovať. Z radov našich funkcionárov pôsobil dlhé roky MUDr. Bardoš ako predseda zdravotníckej komisie pri krajskom futbalovom zväze v Košiciach. Z našej futbalovej liahne sú aj prvoligoví hráči - Štefan Varga, ktorý hrával I.ligu v Slovane Bratislava a Tatrane Prešov, Štefan Jacko, ktorý hral I. ligu v Bardejove a Stanislav Varga v Tatrane Prešov, v súčasnosti hráč Celtiku Glasgow.

Naše mužstvo bolo činné aj medzinárodne, hrávalo s mužstvami Muszyny, Noweho Saczu, Krosna, Noweho Targu z Poľska, zúčastnilo sa medzinárodného turnaja v ukrajinskom Chuste v roku 1988.

 

PhDr. Jozef Križalkovič