Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Andrej Hardoň

Po predčasnom úmrtí kronikára Viliama Hrehorčáka (8. 3. 1970 vo veku nedožitých 54 rokov) vtedajšia rada mestského národného výboru vedením kroniky poverila Andreja Hardoňa, učiteľa Základnej deväťročnej školy v Lipanoch, Komenského 12. Mestskú kroniku viedol až do svojej náhlej smrti (10. 1. 1987 vo veku 55 rokov). Údaje o A. Hardoňovi mestu poskytla jeho dcéra Jana, vyd. Pavelková.

"Narodil sa 15. januára 1932 v malebnej dedinke Závada pri Levoči. V rokoch 2. svetovej vojny (1939 - 1943)chodil do ľudovej školy, potom navštevoval osemročné gymnázium v Levoči. Po skončení gymnázia nastúpil na Vyššiu pedagogickú školu v Prešove, kde absolvoval aprobáciu výtvarná výchova - ruský jazyk. V školskom roku 1958/59 ako začínajúci učiteľ býval na priváte vedľa bývalej synagógy s viacerými kolegami. V roku 1962 sa oženil s Máriou, rod. Vološinovou, spolu vychovali dcéru Janu a syna Maroša. Zomrel náhle, doma v Lipanoch, je pochovaný na novom lipianskom cintoríne. Môj otec stále mal na cestách do prírody maliarsky kufrík, rád maľoval okolitú prírodu. Skicáre, náčrty, kresby a olejomaľby vlastníme my, jeho deti. Otec bol veľmi talentovaný, mal rád výtvarné umenie, preto ho mesto Lipany poverilo vedením mestskej kroniky."

Jediným učiteľským pôsobiskom A. Hardoňa boli Lipany. Tu žijú aj obidve deti A. Hardoňa, donedávna tu žila aj jeho manželka Mária, ktorá zomrela 5. 4. 2004.

Z množstva kronikárskych zápisov A. Hardoňa ako zaujímavé môžeme uviesť napríklad tieto (všetky sa nachádzajú v I. zväzku kroniky mesta):

 

1. 1971: str. 223 - 225 - reštaurovanie piety (socha Márie s matvym Ježišom v náručí - pozri Krátky slovník slovenského jazyka, str. 287) vo farskom kostole s pohľadom výtvarníka na nevšedné gotické dielo;

2. 1972: str. 243 - 246 - história lipianskeho gymnázia (1590 - 1747);

3. 1975: str. 282 - 284 - začiatok prestavby centra mesta;

4. 1976: str. 300 - 302 - z histórie Lipian (podľa známej "Značnej kňihy Jána Kurutz učitela Ľipjanskeho od roku 1850").

 

Rudolf Bucko