Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Anton Reistetter

Údaje o Antonovi Reistetterovi mestskému úradu poskytol jeho syn, Ing. Vladimír Reistetter. V nich napísal: 

"Otec sa narodil 12. novembra 1911 v Lipanoch. V roku 1932 ukončil Štátne československé gymnázium v Prešove, v roku 1933 externé štúdium na Štátnom československom koedukačnom ústave učiteľskom v Prešove a po vykonaní skúšky spôsobilosti mohol pôsobiť ako učiteľ v ľudových školách. Ialšou skúškou v roku 1937 získal spôsobilosť vyučovať na meštianskych školách.

Ako učiteľ pôsobil od roku 1933 na Ľudovej škole v Kamenici a od roku 1937 na Štátnej meštianskej škole v Lipanoch až do roku 1942. Potom osem rokov spolu s manželkou Adelou Reištetterovou, rodenou Sedlákovou, viedol obchod s miešaným tovarom, ktorého otvorenie finančne podporil jeho svokor, Štefan Sedlák, bývalý starosta Lipian a majiteľ známej krčmy na vyšnom konci v Lipanoch. V roku 1950 im bola odobratá živnosť. V roku 1951 bol odsúdený Krajským súdom v Prešove za trestný čin ohrozenia zásobovania na nepodmienečný trest a 26 mesiacov vojenskej služby v PTP - Pracovný tábor vojenské pásmo Levoča. Potom vykonával robotnícke a technické profesie (Východoslovenské vodárne a kanalizácie Prešov, Komunálne služby Lipany) až do odchodu do dôchodku (1975). Na konci 50. a v polovici60. rokov bol kantorom vo farskom Kostole sv. Martina v Lipanoch. Zomrel 1. mája 1981 a je pochovaný na miestnom cintoríne."

Ako už vieme, kronika Lipian z tohto obdobia sa nezachovala, preto nemôžeme uviesť, dokedy ju p. Reistetter viedol. Pravdepodobne tiež krátko, lebo z iného zdroja sa dozvedáme (kronika Štátnej ľudovej školy v Lipanoch za školské roky 1940/41 str. 170 a 1941/42 str. 188 v kapitole Osvetová činnosť školy a učiteľov), že ako obecný kronikár sa spomína p. Ladislav Tomčan, učiteľ tejto školy. O ďalších kronikároch údaje nemáme, a to až do konca roka 1944.