Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Štefan Bečaver

Často sa stáva v ľudskom živote, že cudzie veci poznáme, svoje sú nám neznáme, alebo ich neberieme na vedomie. Koľkí z nás poznajú cudzie mestá, ale v dedinách a mestečkách svojho okolia nikdy neboli. Alebo koľko cudzích významných osobností poznáme, ale nevieme často o podobných z nášho mesta a blízkeho okolia. Pre naše mesto, pre mnohých jeho občanov, je neznámy Štefan Bečaver.

Bol to chudobný chlapec. Jeho otec bol kolárom a mal aj maličké gazdovstvo. Narodil sa 29. 4. 1913. Do základnej školy chodil v meste, do gymnázia v Prešove. Bol usilovný. Ľudia, ktorí večerami chodili okolo jeho rodičovského domu, často počuli ako sa nahlas učil. Po skončení gymnázia sa prihlásil na bohosloveckú fakultu a stal sa kňazom. Vysvätený bol v roku 1936. Kaplánoval na viacerých miestach. Správcom fary sa stal vo Svinici. Tu aj zomrel ako 32-ročný v čase II. svetovej vojny - 7. 2. 1945.

Čo charakterizuje Štefana Bečavera? Uplatňovanie kresťanskej lásky, ktorá sa niekedy ťažko dostáva do sadc ľudí, a tam sa aj účinne prejavuje.

Dnes často hovoríme o rómskej otázke. On sa jej venoval už ako bohoslovec. Chodil do cigánskej osady na Kamencoch. Ako kaplán v Humennom priviedol na sviatok Krista Kráľa do chrámu 32 párov mladších i starších cigánskych občanov. Krátky opis "priviedol" ale za ním sa skrývajú nespočetné návštevy rómskej osady a dôkladná príprava pred sobášom.

Keď bol farárom vo Svinici, práve sa končila II. svetová vojna. Svinica leží na západnej strane v Slánskych vrchoch naproti dedine Dargov. V týchto miestach boli v čase II. svetovej vojny prudké boje medzi nemeckými vojakmi a sovietskou armádou. Zažil tu ťažké chvíle. Nemeckí vojaci ho vyhnali z fary, takže sa musel utiahnuť do pivnice, kde prežil letecké bombardovanie.

Za tuhej zimy, ktorá bola v čase bojov, ostali vo Svinici chorí rumunskí vojaci. Nákazlivá choroba ich úplne vysilila. Keď sa o nich dozvedel Štefan Bečaver, ponáhľal sa im na pomoc. Zháňal im potravu a lieky. Pomáhal im ako len vládal. Nečakal odmenu. Nakazil sa škvrnitým týfusom. Lekárskej pomoci nebolo, lebo vojnové udalosti rozvrátili aj naše zdravotníctvo. A tak tejto chorobe podľahol.

Pochovaný je na kostolnom dvore vo Svinici. Na jeho náhrobnom pomníku je nápis: Obeta lásky II. svetovej vojny.

V krátkom článku som chcel našich občanov oboznámiť so životom nášho rodáka Štefana Bečavera, ale chcel som ním zároveň uctiť jeho pamiatku, lebo si to zaslúžil.

 

Alexander Miko