Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prvá etapa preložky cesty 1/68

Už viac ako tridsať rokov sa rozpráva o zlepšení dopravnej situácie v meste Lipany. Nastal čas keď sa od rečí prechádza k činom. Od marca sa začína realizovať prvá etapa preložky cesty 1/68, ktorá prechádza cez naše mesto. Ako výstavba cesty bude prebiehať a ako sa dotkne samotných obyvateľov sme sa porozprávali s primátorom Lipian Eduardom Vokálom.

O akú preložku cesty sa jedná. Môžete čitateľom konkrétne priblížiť dotknutý úsek cesty?

„Ide o odstránenie najkritickejších miest na spomínanej ceste 1/68. Samotný vstup do Lipian v smere od Prešova, križovatka na Lúčku, na Dubovicu. Kritický úsek pod gymnáziom takzvané „esíčko“ a križovatka v centre mesta smer Krivany a Stará Ľubovňa. Táto časť je z hľadiska dopravy a plynulosti premávky najviac problémová. Sú názory, že si púšťame dopravu do mesta. K tomu chcem povedať nasledovné. Skúmali sa rôzne varianty preložky– východný obchvat, západný obchvat. Nakoniec bol vybratý podľa expertov najvýhodnejší západný, ktorý sa bude realizovať v dvoch etapách. Prvá etapa – terajšia preložka cesty, ktorá v budúcnosti bude pokračovať druhou etapou nad starým cintorínom po západnom okraji mesta s napojením na hlavnú cestu pred Kamenicou.

Predsa len, keď sa už rieši táto dopravná situácia, nedalo sa obísť mesto úplne vzhľadom na ekologické dôvody?

„Ešte raz pripomínam, celkové riešenie preložky je celý západný obchvat, ako som to povedal pred chvíľou. Táto preložka ide v dopravnom koridore spolu so železnicou a zároveň rieši dopravu smerom na Krivany, kde podľa sčítania dopravy smeruje viac ako tretina áut. Aj o pokračovaní obchvatu sme spolu rozprávali s ministrom dopravy p.Prokopovičom pri jeho poslednej návšteve v Lipanoch 20.2. Povzbudil nás pri príprave tohto zámeru. Aj prvou etapou veľa získame. Mesto napríklad v rámci tejto investície získa peniaze na výsadbu novej zelene vo výške 10,5 milióna korún, čo sa prejaví v novej výsadbe. Je to len na zeleň v meste. Za peniaze zo štátneho rozpočtu sa budú budovať nové chodníky, napájať sa budú miestne komunikácie, vybudujú sa nové parkoviská, verejné osvetlenie za viac ako 15 miliónov korún, to všetko mesto dostane bezplatne do svojho vlastníctva. “

Kedy sa začne preložka cesty realizovať?

„S preložkou cesty začneme v marci, prípadne v apríli tohto roku. Závisí to ešte od ďalších okolností. Predpokladaná doba výstavby je 2,5 roka. Teda do 10. mesiaca 2008.“ 

Naplní zmena trasy hlavnej cesty to očakávanie odbremenenia a zvýšenia bezpečnosti premávky v Lipanoch?

„Ide o investičnú akciu štátu za približne 200 miliónov korún. Je to jedna z pomerne veľkých akcií v cestnej doprave pri realizácii dopravných obchvatov porovnateľných miest na Slovensku. Lipany majú 6300 obyvateľov a treba si uvedomiť, že táto cesta nie je z tých, ktorá má najväčšie dopravné zaťaženie. Prechádza tu do 10 tis.áut denne, napríklad cez Vrútky to je 36 tis. To, že celý obchvat rozdeľujeme na dve časti a začíname ako prvé s preložkou cesty v najkritickejšom úseku, nám umožní skôr dosiahnuť pozitívny výsledok.“

Čakajú obyvateľov Lipian v súvislosti s výstavbou novej cesty nejaké zmeny?

„Práce sa budú sústreďovať do oblastí okolo železničnej trate. Aby sme si na túto otázku odpovedali musíme si povedať, kadiaľ pôjde celá trasa cesty. Ako sa bude vchádzať do mesta z Prešova, nepôjdeme vpravo na kopec, ale pôjde sa rovno okolo trate až po bývalý mlyn, ktorý tam bol. Cesta sa zalomí do oblúka a vyjde vedľa budovy kvetinárstva.. Tam bude kruhová križovatka. Takže práce budú prebiehať ako sa povie „za humnami.“ Ale len do chvíle, kým sa nezačne realizovať kruhová križovatka smer Krivany a St. Ľubovňa.“

Aká je dažka cesty a aké budú jej parametre?

„Cesta bude v dažke 1,5 km. Bude spaňať požiadavky na cestu prvej triedy. Napr. na križovatke smer Dubovica bude mať kvôli odbočovaniu až štyri pruhy. Aby obyvatelia netrpeli hlukom, tam kde nám to priestor dovolí, budú sa stavať proti hlukové bariéry, súčasťou výstavby je zeleň, oprava kanalizácie a ostatných inžinierskych sieti, čiastočná úprava regulácie potoka a mnoho ďalších vecí. Stavba nám taktiež pomôže zlepšiť aj protipovodňovú ochranu mesta a to opravou regulácie, prípadne zmenou parametrov mosta pri Mediku.“

Aké sú vaše pocity ako primátora mesta Lipany v súvislosti s výstavbou cesty. Bolo to veľmi zložité dotiahnuť takúto investíciu?

„Je to celé veľmi citlivá záležitosť. Tam, kde sa občanom siaha na ich majetok, je to vždy veľmi veľmi ťažké. Možno sa ľahko o tom rozpráva, veľmi ľahko kritizuje, ale skúsme sa vžiť do tejto situácie z jednej aj z druhej strany. Rokovali sme s majiteľmi domov, ktoré sa musia následkom budovania cesty zbúrať, museli sme vykúpiť, či vymeniť dotknuté pozemky. V niektorých prípadoch staviame nehnuteľnosti a ponúkame ich na predaj asanantom. Ľuďom štát vykúpil domy na lukratívnom mieste v centre, ponúkame im preto za výhodnejších podmienok vybudovať obchodné prevádzky v novej obchodnej uličke medzi poliklinikou a prevádzkovou budovou. Asanácia domu na Sabinovskej ulici nebola zahrnutá v územnom pláne, vyplynula až z dopracovania stavebnej dokumentácie. Tam preto nebolo možné ani pristúpiť k vyvlastneniu, mesto z toho dôvodu buduje primeraný byt, ktorý potom následne odpredá asanantom. So všetkými dotknutými sme chceli nájsť dohodu. Bola to naša priorita. Je to vždy lepšia cesta, ako využiť formu vyvlastňovania. Stále mám na pamäti Nábrežnú v Prešove, kde sa cesta kvôli vyvlastňovaniu už nestavia asi sedem rokov a problém prešovskej dopravy stále na škodu nám všetkým nie je doriešený. Niet tam víťaza – stavba tam raz pôjde, ale kvôli prieťahom bude nepomerne drahšia. Bilancia našej stavby k našim nákladom je nasledovná. Mesto od štátu na nehnuteľnostiach získalo 4,5 mil.Sk, na zeleň 10,5 mil.Sk, bezplatne prevezme do vlastníctva miestne komunikácie s príslušenstvom, mesto kompenzuje asanantov v čiastke 3,5 mil.Sk. Na postupe, ktorý sme zvolili sa mestské zastupiteľstvo zhodlo po uvážení všetkých dôsledkov jednomyseľne. Sme radi, že sa nám to podarilo. Určite stavbou cesty niekto stratí, ale mesto získa. Lipany ako mesto môžu ísť dopredu, zvýši sa bezpečnosť dopravy, zlepší sa plynulosť a skôr sa dopracujeme k 2. etape, ktorá odkloní dopravu aj z centra mesta. Keď prídu k nám investori, zaujíma ich, ako sa dostanú k nám do Lipian a toto sú ďalšie odpovede na tieto otázky.

Preložka cesty je výsledok dlhodobej práce Slovenskej správy ciest a mestskej samosprávy. Pozerám však dopredu a zaujíma ma už druhá etapa... “