Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prvá taxislužba v Lipanoch

Vo fotoalbume s názvom Lipianska minulosť sa nachádza aj fotografia a týmto popisom: "Prvé auto v Lipanoch. Rok 1929. Na fotografii je Lipianska mládež. Prvý vpravo je Imrich Majtner, šofér." Majiteľom auta Škoda Laurin a Klement bol lipiansky občan Herman Mandl, obchodník s drevom. Za pomoci pána Imricha Majtnera, dnes 91-ročného občana z Kollárovej ulice č. 26, medzi príslušníkmi vtedajšej lipianskej mládeže sme poznali (sprava od Imricha Majtnera): Annu Varhoľovú, Štefana Kuruca, Jozefa Knapíka, Antona Turlíka, Pavlu Knapíkovú (vyd. Pollákovú), Jozefa Fedáka, Vojtecha Lukáča.

O osem rokov neskôr sa pán Imrich Majtner stal majiteľom prvej lipianskej taxislužby, vtedy autodrožkárstva. Táto skutočnosť je zdokumentovaná v zápisnici z mimoriadneho zasadania obecného zastupiteľstva obce Lipany zo dňa 13.septembra 1937. 

V dvoch po sebe nasledujúcich bodoch rokovania, obecné zastupiteľstvo malo dať vyjadrenie k nariadeniu Okresného úradu v Sabinove čís. 13.073/37, resp. 14.761/37 k žiadosti Imricha Majtnera z Lipian o udelenie koncesie autodrožkárskej (nepravidelná osobná autodoprava), resp. koncesie na motorovú nepravidelnú dopravu nákladov podľa vtedy platného zákona č. 77 z roku 1935.

Vyjadrenie obecného zastupiteľstva bolo priaznivé k čomu, sa v zápisnici uvádzajú tieto dôvody (doslovné citáty zo zápisnice - pozn. autora): 

K osobnej autodoprave:

"Potreba obyvateľstva takúto osobnú dopravu v obci vyžiaduje, nakoľko pre cestovanie do okolných obcí a do miest, ktoré nemajú ani železničného ani autobusového spojenia, niet v obci žiadnych dopravných prostriedkov, a okrem toho v obci sú úrady, ktoré pre návštevu okolia často potrebujú dopravných prostriedkov a takých dosiaľ v obci nebolo."

K nákladnej autodoprave:

"Potreba obyvateľstva, obchodníkov a živnostníkov v obci a okoliu vyžiaduje zavedenie motorovej dopravy nákladov, nakoľko obec Lipany je strediskom veľkého vonkovského okolia, ktoré od miestnej železničnej stanice dopravu nákladov musí prevádzať povozmi, čo je veľmi zdahavé, často spojené pre nedostatok povozov so značnými ťažkosťami, v obci sú veľkoobchody, ktoré musia tovar rozvážať obchodníkom vonkovským, a v obci dosiaľ žiadna motorová doprava nákladov nejestvuje, takže sa javí nutná potreba takejto dopravy."

Zápisnicu podpísali: Štefan Sedlák, starosta, obvodný notár Vladislav Hnilica a ako overovatelia (vtedy uhodnovernitelia) Ladislav Miko, mlynár, a Štefan Miko, roľník.

Z vyššie uvedených dôvodov môžeme vydedukovať, komu a aké služby v autodoprave p. Majtner poskytoval. Spomína si že viezol pacientov do nemocnice, rodičky do pôrodnice, lekárov MUDr. Koppa a MUDr. Bárdoša k pacientom v obvode. Zaujímavosťou napríklad bola doprava židovských spoluobčanov Lipian na svadby až do vtedajšej Podkarpatskej Rusi. Nákladnú autodopravu využívali predovšetkým obchodníci k nakladaniu a vykladaniu vagónov na lipianskej železničnej stanici.

Pán Majtner postupne vlastnil tieto motorové vozidlá: osobné: Praga Alfa,Praga Piccollo, Škoda Popular, Škoda Aero, Tatra 12; nákladné: Praga AN a Tatra a neskôr aj osemnásťmiestny autobus Škoda, ktorý premával na linke Lipany-Brezovica až do zavedenia štátnej autobusovej dopravy (1949, pozn. autora). Ako vodičov motorových vozidiel zamestnával občanov Lipian a okolia, napr. :Anton Pollák, Anton Vagaši (neskôr dlhoročný vodič autobusovej dopravy), Jozef Havrila (v širokom okolí známy vodič sanitky), Štefan Miko, Jozef Jurčenko a iní. 

Aj z podobných "čriepkov", ako je informácia o prvej taxislužbe, sa skladá život Lipian a ich obyvateľov v minulosti. Lipianska minulosť bola pestrá a zaujímavá. V najbližšom čase ich občania mesta nájdu v pripravovanej publikácii o Lipanoch, ktorej autorom je bývalý kaplán lipianskej farnosti vdp.Th.Lic. Daniel Boleš. Avšak najvýznamnejšie okamihy v živote mesta, chronologicky usporiadané od prvej písomnej zmienky do konca XX. storočia, sú už teraz obsiahnuté v kronikárskom zápise za rok 2000 v samostatnej, tematickej kapitole Letopočty a udalosti Lipian.

S poďakovaním p. I. Majtnerovi zapísal

Mgr. Rudolf Bucko, kronikár.