Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Privilégium mestu Lipany

Na samom začiatku tohto konštatovania je privilégium mestu Siedmych líp alebo Lipian, udelené Jurajom Tarczayom v lete roku 1550, ktoré sa zachovalo v origináli a je dokladom toho, ako je všetko zlé na voľačo dobré! Privilégium, na ručnom papieri s pečaťou, trošku poškodené, veď je staré viac ako 550 rokov, "dáva na známosť znením tohto listu všetkým, ktorým prináleží, že pozorujeme so súcitom, nešťastím i chudobou postihnuté ako aj v týchto ťažkých časoch hrôzami vojny zničené mestečko Siedmych líp alebo ináč Lipjany, ktoré patrí do Šarišskej stolice, a to nielen rôznymi oddielmi vojakov, ktoré pustošia v tejto krajine ale aj hrozným požiarom, a preto kvôli týmto príčinám nám môže byť len málo na úžitok. Keďže zaiste chceme mestečko obnoviť, aby bolo ako prv a tým aj uľahčiť obyvateľom v ich biede, aby aj oni boli voči nám ochotnejší, udeľujeme im túto milosť za týchto nižšie uvedených podmienok. Oni ako aj ich potomci na večné veky sú vyňatí zo všetkých služobných povinností, robotovania a všetkých poddanských bremien tak voči nám a nášmu hradu ako i našim potomkom." To je úplne presný preklad a v takomto duchu je spísaný celý dokument, v ktorom je vymenovaných a zaručených množstvo významných výhod, z ktorých zvlášť vyniká ešte tá, ktorá umožňuje obyvateľom mesta ťažiť drevo zo všetkých lesov majetku Kamenica a Lúčky pre vlastnú potrebu, ale aj predávať víno, pivo či iné nápoje vo vlastnej réžii, ak jedenkrát do roka odovzdajú vrchnosti tristo florénov v hotovosti. Dosť zaujímavo pôsobí dátum takéhoto odvodu - sviatok Narodenia Pána!

 

Úspešné kroky šľachticov rodu Dessewffy i Szirmay však priniesli úspech aj v politike kráľovského dvora a v roku 1563 sa potvrdili tri výročné jarmoky v našom meste s dátumom Turíc, Sťatia Jána Krstiteľa a na Katarínu v zmysle ediktu kráľa Ferdinanda. V roku 1574 boli tieto privilégiá rozšírené o ďalší výročný jarmok na Kvetnú nedeľu, ktorý podpísal kráľ Maximilián a od roku 1688 sa tri dni pred každým týmto jarmokom mohli v Lipanoch predávať kone, dobytok, ovce i kozy, čo v tých dobách bola nesmierna výhoda. Pod výsadu sa podpísal cisár Leopold a vôbec nie je tajomstvom, že "krstným otcom" dokumentu bol protonotár súdu kráľovskej kúrie Štefan Szirmay, príslušník šľachtického rodu z Hornej Torysy.