Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

O pošte v Lipanoch

Iste bude zaujímať mnohých našich občanov rok začatia činnosti tunajšej pošty. Pošta v našom meste bola otvorená v roku 1867. V nasledujúcich rokoch začali činnosť aj pošty v niektorých iných obciach na tunajšom okolí. Tak v Brezovici v roku 1868, v Šarišských Dravciach v roku 1891 a v Pečovskej Novej Vsi v roku 1882. V Prešove začala pošta činnosť v roku 1859.

Práca našej pošty za čias prvej ČSR sa obmedzovala len na klasickú činnosť. Sprostredkovávala výmenu správ a zásielok, prijímala a vyplácala poštové poukážky, v malej miere sprostredkovávala telefónne hovory vykonávala telegrafnú službu. Tlač odosielali predplatiteľom samotné administácie novín a časopisov, takže tieto len doručovala. Nepoznala v tom čase tzv. sústredené inkaso, dôchodkovú službu a nábor a inkaso predplatného za noviny a časopisy. 

V tej dobe patrili do obvodu pošty okrem nášho mesta aj obce Rožkovany, Dubovica Iačov, Lúčka, Krivany, Kamenica a Kyjov. Do týchto obcí, okrem Lipian, sa pošta nedoručovala, ale občania si ju sami odnášali v brašniach. Niektorá obec mala na to zjednaného občana, ktorý za odmenu odnášal poštu pre celú obec. Do iných obcí odnášali poštu jej občania postupne z jednotlivých domov. Poštu preberal starosta obce a zabezpečoval jej doručenie.

Za takéhoto stavu a pri menšom počte obyvateľstva než má naše mesto dnes, zvládli práce na pošte traja pracovníci. Jedna vedúca pošty, jedna úradníčka a jeden doručovateľ. Pošta mala erárneho koňa. Na jeho vydržiavanie dostávala vedúca finančné prostriedky. Koňa spravidla choval poštový doručovateľ. Koňa používala pošta na odvoz a dovoz zásielok ku vlakovej pošte na železničnej stanici a na doručovanie balíkov. Telegramy sa prepravovali morseovým prístrojom. Telefónny styk bol veľmi obmedzený. Nemáme na to podklady, ale pravdepodobne na pošte bola v prevádzke manuálna telefónna ústredňa o kapacite 10 telefónnych prípojok. To znamená, že vo tom čase v meste mohlo byť najviac 10 telefónnych účastníkov. Pošta bola umiestnená v prenájme v súkromnom dome. Ku koncu prvej ČSR vzrástol počet doručovateľov z jedného na dvoch. 

Veľký vzrast zaznamenala pošta a spoje po výstavbe priemyselných podnikov v meste a po zvýšení počtu obyvateľov. Neskoršie aj po prevzatí neklasických služieb. Tento vývoj si vyžiadal výstavbu samostatnej spojovej budovy, v ktorej bola umiestnená nielen pošta, ale aj telekomunikačné zariadenie. Nová spojová budova bola uvedená do prevádzky v roku 1970. V jej technickej časti bola v roku 1971 postavená automatická telefónna ústredňa o kapacite 600 telefónnych prípojok. Dnes je táto ústredňa plne obsadená, takže si vyžaduje rozšírenie kapacity alebo výstavbu novej väčšej automatickej telefónnej ústredne. V roku 1976 bol plne automatizovaný tunajší telefónny obvod.

 

Alexander Miko