Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Epitafy

Do stien kostola je vsadených osem náhrobných kameňov. Pôvodne boli umiestnené v kaplnkách, v ktorých boli rodinné hrobky Tarczayovcov a Desswffyovcov. 

V múre svätyne vľavo sa nachádza pomník Melichara Fekešházyho z roku 1621, kapitána hradu Kamenica, osobného priateľa Jána Dessewffyho.

Aj v lodi je umiestnený pomník zo 17. storočia – červenomramorové epitafárium pre Melichara Duchoňa, úradníka, datované do roku 1636.

Na ľavej strane kaplnky sv. Tomáša stojí pomník v tvare tumby, ktorý dala postaviť manželka Štefana Dessewfyho v roku 1649 zo zvolenského červeného mramoru v životnej veľkosti. Je pri ňom nápis: 

... GENEROSA D. CATHARINA DARHOLZ D. FINTA ...

Po slovensky : VZNEŠENÁ PANI KATARÍNA DARHOLZ Z FINTÍC NA DOKAZ MANŽELSKEJ LÁSKY DALA POSTAVI? TENTO POMNÍK.

Nájdeme tu aj náhrobný pomník Tomáša Tarczaya zhotovený z ostrihomského červeného mramoru. Je na ňom znázornený muž držiaci v pravej ruke prápor a v ľavej meč. Náhrobný pomník pochádza z roku 1493 a je na ňom nápis :

HIC SEPULTUS EST GENEROSUS ET STRENVUS MILES DOMINUS THOMAS TARCZAY MILLESIMO CCCC NONAGESIMO TERTIO.

Po slovensky : TU BOL POCHOVANÝ URODZENÝ A UDATNÝ VOJAK PÁN TOMÁŠ TARCZAY V ROKU 1493

 

 

V kaplnke sv. Tomáša sa nachádzajú aj dva erby. Vľavo na čelnej stene je mramorový vínovočervený erb Jána Dessewffyho, ktorý dala urobiť jeho druhá manželka Margita Hoffmanová v roku 1618. Vpravo na čelnej stene je aj druhý erb, ktorý dala urobiť Margita Hoffmanová svojmu jedinému synovi. Ten zomrel ako 15 mesačné dieťa v roku 1617.

V kaplnke sv. Tomáša je pochovaná aj jedna z vnučiek Kataríny Fintay Darholcovej. Svedčí o tom pomník z červeného pieskovca vsadený do steny kaplnky vpravo ako druhý.

V kaplnke sv. Kríža vpravo pri vstupe je umiestnený pieskovcový čierno sfarbený erb Františka Dessewffyho. 

Pri vstupe do kaplnky sv. Kríža vidíme vpravo v stene aj pomník z čierneho mramoru, ktorý dal svojím rodičom, Štefanovi Dessewffymu a Kláre Semsey postaviť syn Štefan, podmaršál. Hornú časť vypaňa erb Dessewffyovcov a Semseyovcov.

Pod ním je nápis : 

D. O. M.

Siste viator

Considera Humanam mortem

Et ex alieno martalem te esse memento ...

Po slovensky :

Zostaň pocestný

Porozmýšľaj o ľudskom osude

Od druhého sa uč a pamätaj, že aj ty si

smrteľný.

Lebo

Tu uložil ťarchu a odev smrteľnosti

Milostivý Pán

Štefan Dessewffy z Csernek a jeho manželka

Milostivá pani

Klára Semsey zo Semsey

Františka, Štefana, Imricha a Mikuláša Dessewffy

de Csernek

najmilovanejší rodičia, ktorých milovaným pozostatkom a večnej

pamiatke tej

detinskej úcty a povinnej chvály pomník

s horúcimi a padajúcimi slzami

postavil

Štefan Dessewffy de Csernek, z milosti

jeho čis. kráľ jasnosti podmaršál vojenskej 

posádky, štábny major a husársky plukovník

v roku, v ktorom žiadny rod neľutuje

neúprosná smrť 1729.

Členovia Dessewffyovského rodu pochovávali svojích rodinných príslušníkov v lipianskom kostole až do roku 1863.