Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozemkové úpravy

Jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom sú:

  • pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.


Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Pozemkové úpravy sú členené do základných etáp:

▹ Konanie o začatí pozemkových úprav
▹ prípravné konanie
▹ povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

▹ Konanie o pozemkových úpravách – úvodné podklady

▹ Projekt pozemkových úprav – návrh nového usporiadania pozemkov (zásady na umiestnenie nových pozemkov, register nového stavu, zrovnávacia zostava),

▹ Vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie a stabilizácia lomových bodov, rozdeľovací plán podľa RNS)

▹ Realizácia projektu pozemkových úprav

Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

 

Kontaktná osoba

Ing. Ján Baňas

e-mail: jan.banas@lipany.sk

t.č.: 051 488 11 64

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zapisnica z ustanovujuceho zhromazdenia Veľkosť: 165.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2021
rozhodnutie-zmena-obvodu-ppu-lipany-kravec Veľkosť: 615.9 kB Formát: pdf Dátum: 30.11.2023
Rozdeľovací plán Projektu pozemkových úprav Lipany Veľkosť: 89.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.9.2023
Pozvánka na prerokovanie návrhu NUP TIC od 11.4. do 5.5. Veľkosť: 102.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2023
Oznámenie platnnosti ZUNP_Rovnopis Veľkosť: 1.35 MB Formát: pdf Dátum: 22.12.2022
ZUNP_písomná časť Veľkosť: 236.9 kB Formát: pdf Dátum: 21.9.2022
ZUNP_grafická časť Veľkosť: 166.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.9.2022
Verejná vyhláška_zverejnenie ZUNP1 Veľkosť: 299.5 kB Formát: doc Dátum: 21.9.2022
Schválenie _Rovnopis Veľkosť: 606.7 kB Formát: pdf Dátum: 24.8.2022
Rozhodnutie VZFU_Rovnopis Veľkosť: 613.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.7.2022
Gragická časť - verejná vyhláška Veľkosť: 205.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.5.2022
Verejná vyhláška Veľkosť: 111.9 kB Formát: pdf Dátum: 18.5.2022
Projekt pozemkových úprav Lipany Veľkosť: 655.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.4.2022
Verejná vyhláška Veľkosť: 189.3 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2022
Zasadnutie predstavenstva dňa 2.12.2021 Veľkosť: 63.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2021
Verejná vyhláška Projektu pozemkových úprav Veľkosť: 51.3 kB Formát: pdf Dátum: 2.8.2021
Protokoly a predstavenstvo Veľkosť: 121.1 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2021
Uznesenie 2.9.2021 Veľkosť: 248.8 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2021
Stanovy Veľkosť: 161 kB Formát: pdf Dátum: 27.9.2021
P4_Lipany (centrum_sever) Veľkosť: 5.78 MB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
P3_Lipany (centrum_juh) Veľkosť: 5.58 MB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
P2_Lipany (hosp_dvor) Veľkosť: 2.47 MB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
P1_Lipany (Lúčka) Veľkosť: 2.49 MB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
Rozhodnutie_ zmena obvodu PPÚ Lipany_WEB Veľkosť: 841.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.9.2021
PÚ - Prehľad konania o PÚ 2021 verzia 10 2021-07-01 Veľkosť: 1.25 MB Formát: pdf Dátum: 7.9.2021
Splnomocnenie Veľkosť: 14.4 kB Formát: docx Dátum: 23.8.2021
Volebný a hlasovací poriadok Veľkosť: 13.6 kB Formát: docx Dátum: 23.8.2021
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie Veľkosť: 191.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.8.2021
Výzva o doplnení adries Veľkosť: 95.9 kB Formát: pdf Dátum: 2.8.2021
Rozhodnutie 1 Veľkosť: 258.8 kB Formát: pdf Dátum: 2.8.2021