Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozemkové úpravy

Jedným zo základných riešení vlastníckych práv k poľnohospodárskym a lesným pozemkom sú:

  • pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy podľa zákona č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zahŕňajú najmä zistenie a nové usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov, ako aj súvisiacich iných vecných práv v obvode pozemkových úprav a nové rozdelenie pozemkov (scelenie, oddelenie alebo iné úpravy pozemkov), technické, biologické, ekologické, ekonomické a právne opatrenia súvisiace s novým usporiadaním pozemkov.


Obsahom pozemkových úprav podľa zákona je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo–ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka.

Pozemkové úpravy sú členené do základných etáp:

▹ Konanie o začatí pozemkových úprav
▹ prípravné konanie
▹ povolenie alebo nariadenie pozemkových úprav

▹ Konanie o pozemkových úpravách – úvodné podklady

▹ Projekt pozemkových úprav – návrh nového usporiadania pozemkov (zásady na umiestnenie nových pozemkov, register nového stavu, zrovnávacia zostava),

▹ Vykonanie projektu pozemkových úprav (vytýčenie a stabilizácia lomových bodov, rozdeľovací plán podľa RNS)

▹ Realizácia projektu pozemkových úprav

Výsledkom pozemkových úprav je nové usporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ich evidencia v katastrálnych operátoch katastra nehnuteľností, nové nájomné vzťahy k pozemkom, ako aj realizované technické a ekologické opatrenia spoločných a verejných zariadení.

 

Kontaktná osoba

Ing. Gabriela Angelovičová

e-mail: gabriela.angelovicova@lipany.sk

t.č.: 051 488 11 64

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Verejná vyhláška 51.3 kB pdf 2.8.2021
Rozhodnutie 1 258.8 kB pdf 2.8.2021
Výzva o doplnení adries 95.9 kB pdf 2.8.2021
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie 191.7 kB pdf 23.8.2021
Volebný a hlasovací poriadok 13.6 kB docx 23.8.2021
Splnomocnenie 14.4 kB docx 23.8.2021
Stanovy 53.5 kB doc 25.8.2021
PÚ - Prehľad konania o PÚ 2021 verzia 10 2021-07-01 1.25 MB pdf 7.9.2021
Rozhodnutie_ zmena obvodu PPÚ Lipany_WEB 841.6 kB pdf 21.9.2021
P1_Lipany (Lúčka) 2.49 MB pdf 21.9.2021
P2_Lipany (hosp_dvor) 2.47 MB pdf 21.9.2021
P3_Lipany (centrum_juh) 5.58 MB pdf 21.9.2021
P4_Lipany (centrum_sever) 5.78 MB pdf 21.9.2021
Zápisnica z ust_zhromaždenia_KON 1.24 MB doc 21.9.2021