Mesto Lipany panoráma
 
 • Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vysokých teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a enviromentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a život osôb. 

  Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

  vložené: 07.04.2020
 • Zápis detí do základných škôl

  vložené: 06.04.2020
 • Dôležité oznámenie

  Vážení občania, v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu Vás vyzývame:
  • ak je to možné, ostaňte doma,
  • obmedzte pobyt vonku na minimum,
  • prekrytie nosa a úst na verejnosti je od 25.3.2020 povinnosťou, použitie rukavíc je vítané,
  • dodržiavajte od ľudí vzdialenosť aspoň 1 m,
  • čas od 9.00 h do 12.00 h je v obchodoch a lekárňach vyhradený pre seniorov, obchody a lekárne sú v nedeľu zatvorené,
  • neprijímajte návštevy a neorganizujte stretnutia,
  • občania, ktorí sa zo zahraničia vrátili po 13.3.2020 nahláste túto skutočnosť svojmu lekárovi, dodržte 14 dňovú karanténu,
  • sledujte svoj zdravotný stav,
  • v prípade zdravotných problémov, kontaktujte svojho lekára telefonicky,
  • Mestský úrad v Lipanoch ponúka možnosť donášky základných potravín, drogérie a liekov pre seniorov a občanov v karanténe na území mesta Lipany (ak si službu neviete zabezpečiť prostredníctvom rodinných príslušníkov, susedov alebo priateľov). Objednávajte počas pracovných dní v čase od 8.00 h do 9.00 h na tel. č. 051/4881157 alebo na mobilnom čísle 0917255702.
  • sledujte webovú stránku mesta, nájdete tam všetky potrebné informácie.

  vložené: 26.03.2020
 • Nakladanie s odpadmi v aktuálnej situácii

  Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi. Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť.

  Úrad verejného zdravotníctva SR - Usmernenia pri nakladaní s komunálnym odpadom

  Marius Pedersen - Oznámenie o dočasnom pozastavení zberných dvorov na území SR

  ENVI-PAK - Ako nakladať s odpadom počas koronavírusu

  vložené: 24.03.2020
 • Oznam o zmene dopravnej obsluhy

  na základe aktuálnej spoločenskej situácie Prešovský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam pre núdzový stav. Jedným z týchto opatrení sa týka dopravnej obslužnosti.

  Od pondelka 23.3.2020 na území Prešovského kraja budú autobusy v prímestskej autobusovej doprave premávať v špeciálnom prázdninovom režime. To znamená že počas celého pracovného týždňa budú spoje vykonávané podľa cestovného poriadku platného počas víkendu s možnými ďalšími úpravami spojov, ktoré sa nevyužívajú aj počas víkendu. Zároveň počas pracovných dní v tomto režime pribudnú spoje, ktoré sú potrebné a ešte sa momentálne využívajú v dostatočnej miere na dochádzku do práce a pre zabezpečenie základných potrieb. V značnom rozsahu, tak dôjde k redukcií spojov a zníženiu rozsahu dopravnej obsluhy. Toto opatrenie má napomôcť k tomu, aby chránilo obyvateľstvo a nebolo podporované v cestovaní a boli adekvátne vynaložené finančné prostriedky.

  Následne predpokladáme, že od 1. apríla 2020, na základe týchto poznatkov a údajov počas zavedenia špeciálneho prázdninového režimu, IDS Východ a dopravcovia v oboch krajoch PSK a KSK spoločne príjmu mimoriadny cestovný poriadok. Samozrejme, ak nenastanú iné zmeny z úrovne štátu. V prípade potreby prosím kontaktovať dopravcu vykonávajúceho dopravu vo Vašej obci, odbor dopravy PSK pre operatívne riešenie situácie z dôvodu posilnenia spojov.

  Buďme voči sebe tolerantný, trpezlivý. Situácia sa mení dramaticky z dňa na deň a je ťažké reagovať na ňu.

  Terminológia: „Špeciálny prázdninový režim“ = sobota resp. nedeľa + pracovne spoje /ráno, poobede/ a zabezpečenie potrieb obyvateľov kraja.

  vložené: 23.03.2020
 • Oznamy iných inštitúcií

  Vážení občania, v zmysle preventívnych opatrení Vám dávame na vedomie nasledujúce zmeny a informácie týkajúce sa inštitúcií mimo MsÚ Lipany.

  Oznam Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove

  vložené: 19.03.2020
 • Oznam pre seniorov a občanov v karanténe

  Vážení občania, Mestský úrad v Lipanoch ponúka možnosť donášky základných potravín, drogérie a liekov pre seniorov a  občanov v karanténe na území mesta Lipany. Objednávajte počas pracovných dní v čase od 8.00 h do 9.00 h na tel. č. 051/4881157 alebo na mobilnom čísle 0917255702.

  Prosím, aby ste využívali túto službu len ak si ju neviete zabezpečiť prostredníctvom rodinných príslušníkov, susedov alebo priateľov.

  Informácie ohľadne ochorenia nájdete tu:

  10 odporúčaní pri COVID-19

  Osoby s vyšším rizikom ochorenia na COVID-19

  Čo robiť, ak ste chorí

  vložené: 19.03.2020
 • Dôležité opatrenie

  Všetkým osobám, ktorí sa vrátili zo zahraničia od 13.03.2020 od 7.00 hod., sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dni. Bezprostredne po návrate to telefonicky, alebo elektronicky nahláste poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.


  Ďalší postup je uvedený tu:


  vložené: 16.03.2020
 • Koronavírus - informácie v rómskom jazyku

  Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny preložil najdôležitejšie informácie o koronavíruse do rómskeho jazyka.

  Koronavírus - ako predísť infekcii - rómsky jazyk

  Koronavírus - bezpečnostné opatrenia - rómsky jazyk

  Koronavírus - odporúčania pre ľudí - rómsky jazyk

  vložené: 16.03.2020
 • Obmedzenie stránkových hodín mesta Lipany

  Vzdľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia sa odporúča obmedziť stránkové hodiny mestského úradu podľa nižšie uvedeného nariadenia:

  V záujme realizácie opatrení a na základe odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom predísť coronavírusu budú na Mestskom úrade v Lipanoch od 13.03.2020 až do odvolania ZATVORENÉ pracoviská jednotlivých oddelení.

  Vyzývame občanov, aby využili bezkontaktnú komunikáciu prostredníctvom telefónnych liniek alebo elektronickou poštou. V prípade neodkladných záležitostí bude občan vybavený v rámci možností v obmedzenom režime.

  Vzhľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia zamerané na ochranu zdravia budú obmedzené stránkové hodiny Mestského úradu v Lipanoch v čase od 8.00 h do 11.00 h s účinnosťou od 16.03.2020 až do odvolania.

  Telefónne čísla a e-mailové adresy na jednotlivé oddelenia MsÚ/pracovníkov MsÚ nájdete na: https://www.lipany.sk/obsah/kontaktymsu

  Obmedzenie stránkových hodín štátnej správy - odporúčanie

  vložené: 16.03.2020

Pozvánky a podujatia

Najkrajší balkón, najkrajšia záhradka
Najkrajší balkón, najkrajšia záhradka

Vážení občania mesta Lipany,

zapojte sa aj tento rok do súťaže o najkrajší balkón resp. najkrajšiu záhradku.

Bližšie informácie získate na oddelení kultúry a športu. Tel. kontakt: 488 11 77.


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Zmena dopravného značenia
Zmena dopravného značenia

V našom meste nastali zmeny dopravného značenia, ktoré Vám dávame na vedomie. Značenie sa menilo z dôvodu skolaudovania nového parkoviska ... čítaj ďalej »

Mikuláš s burzou ...
Mikuláš s burzou hračiek

V mestskej športovej hale pri Základnej škole na Hviezdoslavovej ulici sa 4. decembra konalo podujatie Mikulášske všeličo spojené s burzou ... čítaj ďalej »

Futbal v Bílovci
Futbal v Bílovci

Od 6. do 8. decembra sa športovci zo ZŠ na Komenského 113 už tradične zúčastnili na veľmi kvalitne obsadenom ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 8.50°C
vietor: 8km/h, vlhkosť: 36%
tlak: 1006kPa

Aktuality a oznamy
Región Šariš

vložené: 07.04.2020
COVID-19

Pozrite si prehľad odporúčaní pre ochranu zdravia v aktuálnej situácii.

vložené: 24.03.2020
Kalendár podujatí 2020

Stiahnite si kalendár podujatí mesta Lipany na celý rok 2020

Kalendár podujatí

vložené: 21.02.2020
Aplikácia ROZaNA

vložené: 11.02.2020
Kalendár zberu odpadov 2020
Kalendár zberu odpadov 2020

Stiahnite si:

Kalendár 2020 .xlsx 264kB

 

vložené: 30.12.2019