Mesto Lipany panoráma
 

Modernizácia sirén

vložený: 26.03.2015 09:54, upravený: 26.03.2015 10:12, čítaný: 981x

Modernizácia sirén

Na zabezpečenie varovania obyvateľstva vláda schválila Koncepciu varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v Slovenskej republike. V súlade s modernizáciou a novou koncepciou sa na obývanom území Slovenskej republiky rozmiestňujú sirény, ako hlavný prostriedok varovania obyvateľstva.

Na území, ktoré nie je priamo ohrozené, musí byť zabezpečené minimálne 80-percentné pokrytie obývaného územia účinným signálom sirén, pričom sa prihliada na hustotu osídlenia.

Konkrétne rozmiestnenie sirén sa vykonáva na základe projektov akustického pokrytia územia, kde sú východiskovými údajmi hladiny hluku, druh zástavby a konfigurácia terénu.

Obvodný úrad v Prešove, vydal dňa 26.5.2010 rozhodnutie o umiestnení akustických sirén v meste Lipany a to konkrétne na hospodársku budovu ZŠ Komenského 113, a na budovu hasičskej zbrojnice. Nakoľko budova nevyhovovala kritériám a podmienkam stanovených Ministerstvom vnútra SR, siréna bola umiestnená na stĺpe, kde je umiestnená monitorovacia kamera mestskej polície.


Peter Janič