Mesto Lipany panoráma
 

Pomoc onkologicky chorým pacientom

vložený: 03.09.2018 05:03, , čítaný: 1440x

Pomoc onkologicky chorým pacientom

Komunitná nadácia Modrá Torysa otvára 1. septembra 2018 nový grantový program, v ktorom podporí  ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi kvôli onkologickému ochoreniu. Nadácia v programe prerozdelí sumu 14 000 eur, ktorú získala od Ministerstva financií SR  v rámci dotácie z rezervy vlády Slovenskej republiky.

Onkologicky chorí ľudia, ktorí majú záujem získať jednorazový príspevok až do výšky 500 eur vyplnia žiadosť o poskytnutie príspevku a spolu s lekárskou onkologickou správou(nie staršou ako 6 mesiacov k 10. októbru 2018) ju zašlú doporučene na adresu nadácie (Komunitná nadácia Modrá Torysa, Sládkovičova 11, 082 71 Lipany) alebo doručia osobne  na Sociálne oddelenie pri MsÚ v Lipanoch najneskôr do 10. októbra 2018.

Nadácia si vyhradzuje právo vyžiadať od uchádzačov ďalšie informácie alebo podklady pre posúdenie žiadostí.  O schválení  a výške príspevku rozhodne správna rada nadácie na základe odporúčania onkológa do konca októbra 2018, vyplatenie príspevkov prebehne v novembri 2018.

Ďalšie informácie o programe je možné získať na tel. č. 0905360430 u správkyne nadácie alebo na emailovej adrese modratorysa@gmail.com

Žiadosť .docx 47kb