Mesto Lipany panoráma
 

Sláviček 2017

vložený: 13.04.2017 07:47, , čítaný: 874x

Sláviček 2017
Ľudová hudba a  spev ľudových piesní je dedičstvo z  generácie na generáciu. Láske k ľudovej hudbe a vnímať krásu ľudového spevu učíme deti už od útleho veku. V rámci oživovania ľudových tradícii a  zvykov sme pripravili dňa 27. 2. 2017 pre deti prehliadku v  speve ľudových piesní. Svoj talent a chuť do spievania preukázali deti: Lilka Skladaná, Eliška Bujňáková, Malvínka Bartková, Milko Vasilenko, Peťka Gladišová, Lenka Murínová, Salome Stričová, Miško Višňovský, Dávidko Hovanec, Viktorka Hycová, Dávidko Gladiš, René Rusnák a Miška Lopuchovská. O príjemnú atmosféru sa pričinili nielen naši speváci, ale aj hostia, p. zástupca ZUŠ J. Lazorík, ktorý sprevádzal spev detí hrou na akordeóne, p. uč. A. Turáková a speváčky z ľudového súboru Čirčanka. Všetky spevácke výkony boli odmenené potleskom a diplomom. Najlepší speváci boli vybraný na regionálnu prehliadku.