Mesto Lipany panoráma
 

Tohoročné aktivity v Jednote dôchodcov

vložený: 08.04.2019 04:58, , čítaný: 588x

Tohoročné aktivity v Jednote dôchodcov

Prvou našou akciou v januári tohto roku bola turistická vychádzka na Drienicu a Lysu. Znova po roku sme obdivovali  nevšednú krásu ľadovej sochy na Hrebienku vo Vysokých Tatrách.

Začiatkom februára sme sa ako zmiešane  družstvo zúčastnili  na okresnom turnaji v stolnom tenise, ktorý sa  konal v Sabinove.

 Výročná členská schôdza bola  v galérii 19. februára. Zúčastnilo sa na nej 52 členov. Prišli hostia z okresnej  organizácie  p. Lipták a p. Kundríková.  Predseda  OO JDS p. Lipták vo svojom príhovore ocenil prácu našich členov.

O týždeň neskôr  bol  fašiangový bál seniorov . Uskutočnil sa v zariadení Lipa v príjemnej atmosfére.  Členov JDS  svojou účasťou pozdravil prednosta MsÚ Emil Jacko. Kultúrnym programom sa predstavili žiaci ZŠ - ul. Komenského 113.  Do tanca hrala hudobná skupina  Ružový panter.

S potešením a s uznaním sme privítali vystúpenie známej speváčky ľudových piesni  Moniky Kandráčovej.  

Vo februári sme sa  ešte zúčastnili  bouwlingovej súťaže v Sabinove, kde sme získali 3. miesto.

Posledným podujatím a to 12. marca bola vzdelávacia prednáška a ukážky na tému Prvá pomoc. Lektorkou bola učiteľka ZŠ- ul. Komenského 113 Janka Hucková. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné podujatie. Všetkým,  ktorí  nám akokoľvek pomáhajú ,  ďakujeme.

Irena Liščinská, JDS Lipany

Pripojené fotogalérie