Mesto Lipany panoráma
 

Dokumenty

Mesto Lipany zverejňuje úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti samosprávy, mestskej rady, mestského zastupiteľstva a komisií.

Samospráva zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
26.07.2015 Dohoda o spolupráci FAJSLAWICE Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [411.35K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci CHUST Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [413.51K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci JASLO Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [856.87K]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci MUSZYNA Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.96M]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci PIWNICZNA Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [1.96M]
26.07.2015 Dohoda o spolupráci STRYZOWSKI Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [248.95K]
26.07.2015 Domový poriadok mestských nájomných bytov Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [114.15K]
26.07.2015 Partnerský sociálny program Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [61.84K]
26.07.2015 Rómske Komunitné Centrum Dohoda o spolupráci Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [71.22K]
26.07.2015 Zásady hospodárenia s majetkom mesta Lipany Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [70.47K]
26.07.2015 Zásady mesta Lipany o určení podmienok nájmu nebytových priestorov Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [93.17K]
26.07.2015 Zásady mesta o určení podmienok nájmu pozemkov Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [54.81K]
26.07.2015 Zásady nakladania s prebytočným hnuteľným majetkom mesta Lipany Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [65.95K]
26.07.2015 Zásady rozpočtového procesu mesta Lipany Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [152.66K]
26.07.2015 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve IBV Rovinky Zmluva IBV Rovinky Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [105.81K]
26.07.2015 Plán činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2015 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.66K]
26.07.2015 Poriadok odmeňovania mestskej samosprávy Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [60.23K]
25.01.2019 Rokovaci poriadok MsZ v Lipanoch Rokovací poriadok - Platný od ... Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [0.00B]
26.07.2015 Štatút Rómskej občianskej hliadky Štatút Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [242.32K]
26.07.2015 Štatút udeľovania verejných ocenení mesta Lipany Ocenenia Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.13K]
26.07.2015 Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných podľa zákona č. 307 2014 Z.z. Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [322.62K]
23.09.2015 Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.47K]
19.10.2015 Partnerská zmluva BÍLOVEC Partnerské mesto Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [81.35K]
11.12.2015 Dotácie mesta z rozpočtu mesta 2016 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [132.55K]
20.01.2016 Smernica pre výkon financnej kontroly Smernica Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [348.40K]
22.02.2016 Zásady predaja pozemkov v II. b etape na Rovinkách Zásady Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [116.69K]
18.04.2016 Smernica upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Lipany Platné od 18.4.2016 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [411.29K]
03.11.2016 Zasady odmenovania poslancov a clenov komisii pri MsZ v Lipanoch Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [208.76K]
19.08.2016 Smernica pre zostavenie KÚZ konsolidovaného celku mesta Lipany Smernica Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [362.66K]
25.01.2019 Cenník v školských jedálňach Platné od 1.3.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [91.54K]
25.02.2019 D1 k Zasadam odmenovania poslancov a clenov komisii pri MsZ v Lipanoch Účinné od 1.3.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [49.92K]
31.01.2019 Zásady predaja pozemkov IBV Pod hájom Platné od 30.1.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [179.73K]
17.06.2019 Smernica pre poskytovanie dotácie pri diétnom stravovaní od 10.6.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [930.50K]
17.06.2019 Žiadosť poskytovanie dotácie pri diétnom stravovaní od 10.6.2019 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [36.34K]
27.11.2019 Žiadosť o poskytnutie dodacie na rok 2020 2020 Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [306.49K]
24.02.2020 Etický kódex - zamestnanec Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [300.19K]
24.02.2020 Etický kódex - hlavný kontrolór Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť [445.53K]

Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia