Mesto Lipany panoráma
 

Hýb sa, škôlka

Pri príležitosti osláv "Dňa rodiny" MŠ na Námestí sv. Martina pripravila deťom a ich rodičom rôzne súťažné stanovišťa. Na tvárach detí nechýbal úsmev, z ktorého bolo cítiť spolupatričnosť, lásku, radosť a jednotu.

vložená: 04.06.2019