Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – zámer prevodu

Dátum: 07.10.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 1965

Na základe novovytvorenej lokality Pod hájom, kde je naplánovaná nová IBV bolo vytvorených 12 menších pozemkov vo vlastníctve mesta, ktoré sú pre mesto prebytočné. Uznesením č.23/2020/IV.7 zo dňa 24.9.2020 bol schválený zámer a spôsob predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Mesto má za to, že ich môžu zmysluplne využiť obyvatelia na Jánošíkovej ulici, ktorých pozemky sú priľahlé k týmto novovytvoreným pozemkom reg. C-KN č. 1194/79 o výmere 175 m2, 1194/80 o výmere 168 m2, 1194/81 o výmere 161 m2, 1194/82 o výmere 154 m2, 1194/83 o výmere 148 m2, 1194/84 o výmere 141 m2, 1194/86 o výmere 127 m2, 1194/87 o výmere 127 m2, 1194/88 o výmere 139 m2, 1194/89 o výmere 152 m2, 1194/90 o výmere 166 m2 v k.ú. Lipany. Cena predmetných pozemkov je 14,- EUR/m2.
Predmetom prevodu z dôvodu hodného osobitého zreteľa v zmysle § 9a, odst. 8, písm. e zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí sú pozemky v k.ú. Lipany pre týchto uchádzačov:

a) Petrovi Križalkovičovi, bytom Jánošíková 1102/110 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/79 o výmere 175 m2 za cenu 2450,- EUR,
b) Pavlovi Hrebeňárovi a Mariane Hrebeňárovej, bytom Jánošíková 1103/112 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/80 o výmere 168 m2 za cenu 2352,- EUR,
c) Stanislavovi Hrabčákovi a Antónii Hrabčákovej, bytom Jánošíková 1104/114 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/81 o výmere 161 m2 za cenu 2254,- EUR,
d) Márii Ištoňovej, bytom Jánošíková 118 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/83 o výmere 148 m2 za cenu 2072,- EUR,
e) Jozefovi Gergelčíkovi a Márii Gergelčíkovej, bytom Jánošíková 1105/116 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/82 o výmere 154 m2 za cenu 2156,- EUR,
f) Františkovi Bohoveckému a Anne Bohoveckej, bytom Jánošíková 1107/120 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/84 o výmere 141 m2 za cenu 1974,- EUR,
g) Milanovi Genčurovi a Márii Genčurovej, bytom Jánošíková 124 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/86 o výmere 127 m2 za cenu 1778,- EUR,
h) Ľudovítovi Surgentovi a Magdaléne Surgentovej, bytom Jánošíková 126 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/87 o výmere 127 m2 za cenu 1778,- EUR,
i) Stanislavovi Imrichovi a Mgr. Viere Imrichovej, bytom Jánošíková 1111/128 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/88 o výmere 132 m2 za cenu 1848,- EUR,
j) Jánovi Molčanovi a Márii Molčanovej, bytom Ďačov 119 pozemok p. č. 1194/89 o výmere 152 m2 za cenu 2128,- EUR,
k) Jozefovi Skladanému a Monike Skladanej, bytom Jánošíková 132 v Lipanoch pozemok p. č. 1194/90 o výmere 166 m2 za cenu 2324,- EUR.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že obyvatelia Jánošíkovej ulice majú na predmetné pozemky možnosť využiť predkupné právo v zmysle dohody súvisiacej s pracovnými stretnutiami s obyvateľmi pri výstavbe novej IBV v lokalite Pod hájom, pozemky sú pre mesto prebytočné a sú priľahlými k pozemkom spomínaných obyvateľov Jánošíkovej ulice.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.