Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 05.10.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 432

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 22/2020/III/1 zo dňa 27.8.2020 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

- predaj pozemkov register KN C, p.č. 128/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 99 m2, vo vlastníctve mesta Lipany a p.č. 128/14 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2, odčlenenej z p.č. 128/1 - zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve mesta Lipany, vedené na LV 1375 podľa GP č. 31/2020 vyhotoveného Ing. Milošom Kožuškom dňa 13.5.2020 Ing. Michalovi Petríkovi, bytom Tajovského 18, 082 71 Lipany za znalcom stanovenú cenu vo výške 15,13€/m2 v zmysle Znaleckého posudku vypracovaného Ing. K. Kurucovou, Lada 160 a náklady spojené s prevodom z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 8, písm. e. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetné pozemky sa nachádzajú pred garážou, ktorej vlastníkom je pán Ing. Michal Petrík a slúžia na prístup do garáže.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.