Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 31.08.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 344

Na základe žiadosti p.Jany Dlugošovej, rod. Križalkovičovej,  bytom Lipany, Dub.roveň 22  MsZ v Lipanoch schválilo podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí na svojom 22. zasadaní dňa 27.8.2020 zámer predaja pozemku p.č. 1319/19 ostatná plocha o výmere 37 m2  za 1,00 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadateľka vo svojej žiadosti uvádza a doložila to relevantnými dokladmi, že uvedený pozemok jej rodičia mestu Lipany zaplatili v roku 1993 na základe kúpnej zmluvy č.781/93. K tomuto priložila aj návrh na vklad a čestné prehlásenie mamky, že pozemok zaplatili. O tomto nemôže nájsť doklad a podobne z tohto obdobia už nie sú účtovné doklady ani v archívoch MsÚ. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že podľa predložených dokladov bol uvedený pozemok kupujúcimi  zaplatený, ale z neznámych dôvodov nebol na katastri nehnuteľností zrealizovaný návrh na vklad.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.