Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 31.08.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 235

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –nájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 22/2020/VI/6 zo dňa 27.8.2020

Zámer prevodu- podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Ide o predlženie nájomnej zmluvy na nájom poľnohospodárskych pozemkov v celkovej výmere 209109,21 m2 na obdobie od 1.1.2021 – 31.12.2026 pre Agrodružstvo Lipany z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je : 

  • Podľa zákona č. 504/2003 z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov ak si doterajší nájomca riadne a včas plní svoje záväzky zo zmluvy má právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na pozemky, ktoré nájomca doteraz užíval za nájomné v obvyklej výške
  • Obvyklá výška nájomného zverejnená na stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR je v katastri Lipany 23,38 EUR/ha. Doterajšia výška v nájomnej zmluve bola  35,00  EUR/ha. Družstvo ponúka cenu 37,00 EUR/ha.
  • Za obdobie doterajšej spolupráce má mesto Lipany dobré vzťahy s Agrodružstvom pri obhospodarovaní pôdy v k.ú. Lipany a celkovému pôsobeniu firmy na území mesta. V kontexte rozvoja cestovného ruchu došlo k dohode o útlme chovu hospodárskych zvierat a výrobe poľ. produktov na hornom dvore ŠM na Moyzesovej ulici. Firma reaguje promptne  na podnety mesta vo vzťahu hlavne k zadržiavaniu dažďovej vody, ktorá ohrozuje občanov hlavne v oblastiach  IBV.
  • Na niektorých parcelách je už na LV firma vedená ako spoluvlastník, resp. má uzavreté nájomné zmluvy s inými vlastníkmi a k obhospodarovaniu iného subjektu by mala právo vyjadriť sa.


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.