Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 30.06.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 355

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu –zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 20/2020/VI/6 zo dńa 25.6.2020 Zámer prevodu-zámeny pozemku podľa § 9a ods.8 písm. e./ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí. Predmetom zámeny sú pozemky reg. C KN na LV 1375 p.č. 1196/18 - orná pôda o výmere 106 m2 a pozemok reg. C KN na LV 3829 p.č. 1196/10 – zast. plocha o výmere 24 m2 vo vlastníctve Mesta Lipany za pozemky reg. C KN na LV 618 p.č. 1196/17 o výmere 115m2 – zast. plocha v BSM Jozefa Škapuru a manž. Terézii rod. Bencovej a pozemok reg. C KN na LV 2261 p.č. 1196/16 – orná pôda o výmere 63 m2, ktorý je v spoluvlastníctve Jozefa Škapuru pod B2 v podiele ½ bytom Lipany, Odbojárska 64, Aleny Škapurovej rod. Šejirmanovej pod B1 v podiele 1/6, Simony Škapuroverj pod B3 v podiele 1/6 a Diany Škapurovej
pod B4 v podiele 1/6 všetci bytom Lipany, Odbojárska 66. Mesto Lipany doplatí čiastku 13,30 EUR/m2 čo činí 418,95 EUR /každému po 139,65 EUR/ Alene Škapurovej, Simone Škapurovej a Diane Škapurovej.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je majetkovoprávne vysporiadanie
pozemkov v križovatke ulíc Jánošíkova a Odbojárska.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.