Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu majetku mesta – nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 26.06.2020
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 210

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. 20/2020/VI.7. zo dňa 25. 06. 2020

zámer nájmu nebytového priestoru s výmerou 172,21 m² v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Sabinovskej, je označená súpisným číslom 596, orientačným číslom 2, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 637/1 ako druh stavby iná budova, popis stavby: Rehabilitačné pracovisko a podľa
údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany Ľubovnianskej nemocnici, n.o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 37886851, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že Ľubovnianska nemocnica, n.o., zabezpečí prevádzkovanie špecializovanej ambulancie v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a prevádzkovanie spoločných vyšetrovacích zložiek v tomto odbore.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.