Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 29.11.2019
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 388

Mesto Lipany zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. .......... zo dňa 28. 11. 2019

zámer prenájmu pozemku o výmere 8021 m2 na parcele  č. 752/31 v priemyselnom parku Za traťou pri dodržaní podmienok platných pre priemyselný park Za traťou pre firmu TATRAMEX s r.o., Kamenica 639, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že firma TATRAMEX s.r.o., Kamenica 639 zriadi na predmetnom pozemku Stanicu technickej kontroly, ktorej služby budú využívať obyvatelia mesta a blízkeho okolia, pričom zabezpečí zamestnanosť 13 pracovných miest.

V Lipanoch 28. 11. 2019

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia č. .......... zo dňa 28. 11. 2019

zámer predaja pozemku p.č. 1235/59 - zast. plocha o výmere 140 m2 pre p. Ľubomíra Feltoviča, bytom Lipany, Jánošíkova 102 za 1,00 EUR a náklady potrebné na realizáciu zmluvy /GP, návrh na vklad/ z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a odst. 2, písm. a.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný pozemok odkúpil v roku 1949 jeho dedo Jozef Kušnír ako roľu, ktorá bola ohradená, rodina ju do dnešných dní v dobrej viere užíva a miestna komunikácia vedie po iných pozemkoch od jej realizácie v rokoch 1970-1980.


V Lipanoch 28. 11. 2019

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.