Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámerov mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 04.02.2019
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 358

Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 4/2019/IV.3 zo dňa 24.1.2019 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto kupujúcim:

 a./ Mgr. Gabriela NXXXXXXX, bytom XXXXX, XXXXXXX, p.č. 1194/71  o výmere 731 m2-záhrada,

 Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že MsZ v Lipanoch na svojom zasadaní dňa 30.1.2018 schválilo Zásady predaja pozemkov v IBV Pod hájom, ktoré v bode 1./ stanovujú podmienky ich predaja. Menovaná  tieto podmienky splnila.


Zverejnenie zámeru  prevodu vlastníctva  majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Na základe uznesenie MsZ v Lipanoch č. 4/2019/VII/5.b zo dňa 24.1.2019 Mesto Lipany zverejňuje zámer previesť nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:

-prevodu pozemku p.č. 1419/18 o výmere 22496m2 –vodná  plocha  SR- SVP, š.p. Banská Štiavnica,  za cenu 33,19 EUR  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je majetkoprávne vysporiadanie pozemku pod stavbou Úprava verejných plôch a priestranstiev –vodného toku  a vybudovanie vodnej plochy Lipany, ktorú mesto dovzdáva do majetku SR a správy SVP, š.p. na základe nájomnej zmluvy č. D1/18/412/GR 08/41 zo dňa 2.4.2008. Prevod vlastníckeho práva a odovzdanie správy k stavebným objektom bude predmetom samostatného protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.  


Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.